Publicaties – Samenwerking Middenduin Corporate Finance en VanBijenGelders

Op vrijdag 18 mei 2018 is de samenwerking tussen Middenduin Corporate Finance uit Nijkerk en VanBijenGelders, subsidieadvies, uit Hoevelaken beklonken.
Bart Ruitenbeek (Middenduin) en Norbert Klein (VanBijenGelders) tekenden daarvoor een samenwerkingsovereenkomst. Opdrachtgevers van beide adviesbureaus kunnen nu de expertise van beide adviesbureaus benutten. Middenduin krijgt op deze manier een verbreding van haar adviesmogelijkheden door ook subsidieadvisering via VanBijenGelders aan te bieden en VanBijenGelders kan haar cliënten advies en begeleiding op alle overige financieringsgebieden (zoals bancair, crowdfunding of investeringsmaatschappijen) bieden via Middenduin. Samen kunnen VanBijenGelders en Middenduin hun opdrachtgevers ondersteunen bij het realiseren van projecten door een combinatie van subsidie en cofinanciering te arrangeren.

Publicaties – Opening Corlaer College 8 november 2017

Opening van de Corlaer Corner

Op het Corlaer College is dit jaar in de vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg het nieuwe examenprogramma van start gegaan. Een van de onderdelen van het nieuwe examenprogramma is Ondernemen. Dit is onderdeel van het profiel Economie en Ondernemen (EenO). De uitdaging is om het leren van de leerlingen praktischer te maken.
Negen leerlingen zijn de afgelopen 9 weken bezig geweest om een eigen winkel op te starten in het centrum van Nijkerk. Drie pop-up-stores zijn klaar om van start te gaan. De winkel krijgt de naam Corlaer Corner. Op 8 november 2017 vindt de officiële opening plaats. Je wordt van harte uitgenodigd om er bij te zijn. Om 15:30 staat de opening gepland.
Voor de leerlingen van het basisonderwijs en van het Corlaer College is tijdens de opening een Fifa18 toernooi met mooie prijzen georganiseerd.
We zijn blij om te zien dat de leerlingen die de winkels hebben opgezet, gegroeid zijn in hun ondernemende kwaliteiten. Kom en aanschouw! Het adres van de Corlaer Corner is Verlaat 1 in het centrum van Nijkerk.

Hartelijke groeten namens het hele team Economie & Ondernemen,
Ronald Schaefer en Peter van Montfrans

Publicaties – TEDx Corlaer College #GrenzeloosLeren

Beste relatie,

Op 22 november 2017 organiseert het Corlaer College voor de vijfde keer een
TEDx.

Het thema van TEDx CorlaerCollegeED 2017 is #GrenzeloosLeren.

Inspirerende sprekers delen in TED-talks van maximaal 18 minuten hun ‘ideas worth spreading’

#GrenzeloosLeren gaat over:
Leerlingen die leren om hun eigen grenzen over te gaan;
Grenzeloos bevlogen docenten die hun leerlingen uitdagen om net dat extra stapje te zetten;
Scholen die grensverleggend onderwijs organiseren;
Jongeren die noodgedwongen de grens over moesten;
Mensen die de grenzen opzoeken ‘onmogelijke’ mogelijk te maken.
Sprekers:
Rolf Schrama – Paralympisch sporter
Manon Melkert – van de Nieuwste school
Camyre de Adelhart Toorop – van SpringHigh tienerschool
Jeroen Langboek – VMBO-klas zonder programma
Gaby Ghusen – Ingestroomd in 3 vwo vanuit Syrië
Ook dit jaar is er weer een activerende workshopronde, een diner en wordt het programma opgeluisterd door afwisselende vormen van entertainment en interactieve activiteiten.

Kosten: €40,-
Warming up: vanaf 14.30 uur
Cooling down (afsluitende borrel): Vanaf 20.00 uur
Adres: Henri Nouwenstaat 8, 3863 CA Nijkerk

Inschrijven kan via dit formulier of via de website www.tedxcorlaercollege.nl

Hartelijke groet,

Het TEDx-team

Publicaties – Corlaer Corner – Nieuwe winkel in het centrum Nijkerk

Geachte heer/mevrouw,

Wij zijn leerlingen van klas KC4A en BC4A van het Corlaer College in Nijkerk. Momenteel zijn wij druk bezig met de voorbereiding van het project ondernemen. Dit project houdt in dat wij een winkel gaan openen in het centrum van Nijkerk waarbij wij zelf mogen bepalen welke producten we gaan verkopen. Hierbij worden we geholpen door Stichting Streams. Zij hebben een pand voor ons ter beschikking gesteld. Stichting Streams heeft als doel om lokale initiatieven die er zijn te verbinden. En samen met Nijkerk te bouwen aan Nijkerk. Een levendige plek in het centrum van Nijkerk waar je mag groeien en bloeien. Het helpen van jong tot oud in het vormgeven aan het leven, van zichzelf en van elkaar.

Op dit moment denken we na over de inrichting/uitstraling van de winkel, wat we kunnen gaan verkopen en hoe we zorgen voor voldoende aandacht voor onze winkel.
De hulp van ervaren ondernemers zouden wij hierbij goed kunnen gebruiken en daarom wil ik u vragen of u ons daarbij zou willen helpen. Ik denk daarbij aan advies en het delen van uw ervaring. U bent van harte welkom om hier zelf invulling aan te geven.

Indien u bereid bent om ons te helpen en te adviseren, zou u dan een email willen sturen naar: ondernemen@corlaercollege.nl? U kunt natuurlijk ook altijd binnen komen lopen in de winkel aan het Verlaat 1 op maandagmiddag, van 12.30 – 16.00 uur zijn wij hier wekelijks aanwezig.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Nieuw vestigers op de bedrijventerreinen in Nijkerk.  

Nijkerk geeft bedrijven de ruimte. Ondernemers kunnen en mogen hier groeien. Maar liefst zestien bedrijven hebben de afgelopen periode samen met wethouder Patricia van Loozen een handtekening gezet onder een koopcontract voor de koop van bedrijfsterrein in Nijkerk.

 

nijkerk

 

De bedrijventerreinen Arkerpoort, De Flier, Westkadijk en Spoorkamp vullen zich met de nieuwe bedrijfspanden. De afkomst van de bedrijven is divers. Er zitten uiteraard veel lokale bedrijven bij én  ook bedrijven uit Barneveld, Ermelo, Amersfoort en Dronten hebben een nieuwe vestigingsplaats gevonden in Nijkerk.

Dit levert extra werkgelegenheid op voor onze gemeente. De bedrijven zijn zeer verschillend van karakter. De bedrijvigheid varieert van interieurbouw, hijstechniek, technische  bedrijven werkzaam in domotica  en elektrische voorzieningen, verpakkingsbedrijf, ICT-bedrijf,  verpakkingsmachines voor de foodsector,  elektrotechniek etc.

FoodProductionCenter

Nijkerk zet zichzelf verder op de kaart als FoodProductionCenter binnen de Regio FoodValley.

Deze regio versterkt de kennisontwikkeling van food. Bedrijven hebben die kennis nodig om problemen op te lossen en te innoveren. Van cruciale  waarde zijn ook de verbindingen tussen bedrijven – onderwijs – overheid. Waar liggen de kansen voor samenwerking of versterking met elkaar?

Voor de concrete invulling van het FoodProductionCenter is iemand aangetrokken die dit voor de gemeente gaat uitvoeren.

Op niet al te lange termijn zullen de zg. Stakeholders die bij dit proces worden betrokken een uitnodiging  krijgen voor één of meer bijeenkomsten.  De persoon die hiervoor is aangetrokken is de heer Johan Stuiver.

Publicaties – Feestelijke opening van ons nieuwe pand aan de Stationsweg 16 Nijkerk

Na een periode van hard werken is het dan zover…
Op vrijdag 19 mei a.s. openen we met trots ons nieuwe kantoor aan de Stationsweg 16 in Nijkerk. Dit
moment willen we graag met u delen. U bent welkom vanaf 15.00 uur. Om 15.30 uur zal de wethouder EZ,
mw P.M.C. van Loozen, het pand feestelijk openen. Daarna is gelegenheid om gezellig te borrelen en
netwerken tot een uur of 17.00. We kijken uit naar uw komst!
Graag ontvangen wij uw aanmelding voor 12 mei a.s. via advocaten@kouwenaar.nl o.v.v. naam en met hoeveel personen u komt, dit in verband met de catering.

Voorzitter Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk zwaait af

Bij de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 21 maart welke plaats vond in de bibliotheek te Nijkerk heeft er wisselingen in het bestuur van de bedrijvenkring plaatsgevonden. Voorzitter Gerrit-Jan Bezemer droeg het stokje na zes jaar over aan de nieuwe voorzitter.

 

Voorzitterschap

Na zes jaar trouwe dienst zit het bestuursschap voor voorzitter Gerrit-Jan Bezemer erop. Als dank voor zijn inzet de afgelopen zes jaar kreeg hij uit handen van de nieuwe voorzitter Gerke van Zalk, een cheque ter waarde van 300 euro uitgereikt. Gerke van Zalk, eigenaar van het coaching bedrijf Acus, zal het voorzitterschap op zich nemen voor de aankomende drie jaar.

Wethouder Patricia van Loozen sprak ook een dankwoord uit, zij bedankte Gerrit-Jan namens het college voor de prettige samenwerking met de gemeente en ze overhandigde namens de gemeente Nijkerk een boek en een bos bloemen.

 

Nieuw bestuur

 Ook de penningmeester Bram Faber en bestuurslid (ledenwerving) Sam van Gersen traden af, ze hebben beide 3 jaar in het bestuur gezeten, uiteraard werden zij ook even in het zonnetje gezet.

Het penningmeesterschap zal BHN-lid Evert hein Schuiteman, vestigingsleider van Schuiteman Accountants en Adviseurs Nijkerk, op zich nemen. Leendert Verduin, vestigingsmanager van Univé in Nijkerk, is het nieuwe Bestuurslid en zal zich de aankomende drie jaar buigen over de ledenwerving van de BHN.

Publicaties – Uitnodiging Collage Kunstcentrum: Hoevelaken : Pollock project bij Doggenaar Wonen

Hoevelaken, 23 maart 2017

U I T N O D I G I N G

Geachte directie, leden van de BHN,

Graag vragen wij uw aandacht voor het “Pollockproject” van het Collage Kunstcentrum in Hoevelaken
Het Collage Kunstcentrum is een organisatie waar ervaren docenten en kunstenaars jaarlijks 60 verschillende cursussen in de sector beeldende kunst verzorgen. Collage Kunstcentrum is met jaarlijks ruim 1000 uur cultuur één van de grootste organisaties op dit gebied in de gemeente Nijkerk. Het kunstcentrum is gevestigd in een functionele accommodatie. De kosten hiervoor konden mede worden opgebracht door gemeentelijke ondersteuning. Het verminderen van deze ondersteuning met meer dan 60 % noodzaakt het kunstcentrum om andere bronnen te werven, teneinde de toekomst voor de 400 cursisten veilig te stellen.
Als centrum voor beeldende vorming heeft het kunstcentrum gemeend daar allereerst een uniek kunstproject tegenover te moeten stellen. Daarom vragen wij uw aandacht voor het “Pollockproject” waarover u ONDER AAN DEZE BRIEF meer kunt lezen.

UITNODIGING
Wij hopen op uw interesse en nodigen u daarom uit het project te komen bekijken op de jaarlijkse tentoonstelling van het centrum op 6,7 en 8 april bij Doggenaar Wonen, Zuiderinslag 4 in Hoevelaken. We zullen u graag ontvangen op vrijdag 7 april tussen 17 en 20 uur. Graag informeren wij u nader over ons project en onze organisatie.
Wij stellen het op prijs wanneer u gebruik maakt van deze uitnodiging. Mocht een andere tijd of dag u beter passen laat ons dat dan weten.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur
mevr. R. van Vliet voorzitter Stichting Collage Hoevelaken
rolinavanvliet@planet.nl (tel 033 25346738/0653415382)

COLLAGE KUNSTCENTRUM PRESENTEERT MONUMENTAAL WERK BIJ DOGGENAAR WONEN HOEVELAKEN

Zoals elk jaar wordt het cursusseizoen bij het Collage Kunstcentrum afgesloten met een gezamenlijke expositie waar werk te zien is van alle cursussen. Speciaal voor deze gelegenheid heeft een groep gevorderde cursisten in de abstracte schilderkunst besloten een gezamenlijk werk te maken op een schilderdoek met een monumentale afmeting van 3.50 bij 2.50 meter. Het doek zal worden gepresenteerd tijdens de jaarlijkse tentoonstelling op 6,7 en 8 april a.s. in de toonzaal van Doggenaar Wonen. Het is de bedoeling dat het werk wordt aangeboden aan bedrijven en/of kantoren die beschikken over een grote ruimte, waarin een werk met een dergelijk formaat tot zijn recht komt. Als tegenprestatie verwacht Collage een eenmalig sponsorbedrag ter ondersteuning van het kunstcentrum, dat door het halveren van haar gemeentelijke subsidie, dringend extra middelen nodig heeft voor een blijvend onderdak en een waarborg voor de toekomst.

Gezien de functie die het schilderij gaat krijgen, is gekozen voor een decoratief thema met een moderne uitstraling. De groep van tien deelnemers, die aan het werk een bijdrage hebben geleverd, heeft er voor gekozen om het werk en de techniek van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock. als uitgangspunt te nemen. Pollock lanceerde als eerste het `action painting` waarbij het accent lag op beweging en dynamiek. Zijn `dripping` techniek, met vloeibare verf was uniek. De manier waarop Pollock zijn verf aanbracht werd bij Collage vertaald naar een iets meer controleerbare techniek. Zo werd de verf niet op het doek gegooid of gespat, maar werd de vloeibare verf uit een flacon gespoten, waardoor er nog enige richting aan kon worden gegeven. Om het door elkaar lopen van de kleuren te voorkomen moest het schilderdoek op de grond werden gelegd, net zoals Pollock,die de eerste schilder was die zijn doek niet verticaal aan de wand of op een schilderezel bewerkte, maar horizontaal op de grond.
De opbouw van kleurlijnen was van licht naar donker en omgekeerd. De schilderactie moest uiteindelijk een kleurrijk lijnenspel opleveren, waarin spontaniteit en onregelmatigheid van groot belang waren. Het feit dat tien verschillende personen ieder met hun eigen technische vaardigheid een persoonlijk stukje “action painting” aan het werk hebben toegevoegd, creëerde een grote variatie in lijnvoering. Dat ondanks de verschillen het werk toch eenheid en harmonie moest uitstralen betekende dat het ogenschijnlijk gedachteloze drupwerk wel degelijk een zekere regie nodig had om een gelijkwaardige verdeling, voldoende helderheid, eenheid en harmonie tot stand te brengen.
Het werk is vervaardigd in vier verschillende sessies, steeds afgewisseld met een droogtijd van 24 uur. Collage kunstcentrum beschikt over atelierruimtes waar een dergelijk werk liggend kan drogen. Het werk is geschilderd met acrylverf op een stevig en goed geïmpregneerd schilderdoek. In verband met eventueel vervoer wordt het schilderij niet opgespannen , maar opgerold en pas bij het plaatsen aan de wand op latten geniet.

Het Pollock project werd mogelijk door de medewerking van: Adri Stuivenberg, Wanda Bosma,Monique Veenboer,Lolkje Bouma,Bep Wildeboer,Didy van Klaarbergen,Jeanette Meijer en Emmy Deubel. De regie en de ´finishing touch´ is van Rolina van Vliet, docent bij het Collage kunstcentrum en ontwerper van de Abstracte schildermethode. Rolina schreef vijf boeken over deze methode. Er verschenen vertalingen in het Frans, Duits, Engels en zelfs in het Chinees, waardoor haar abstracte werkwijze niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld bekendheid geniet. Kennis van en ervaring met deze methode kwam goed van pas bij de realisatie van dit enorme schilderij.
Het Pollock project wordt tentoongesteld op de Collage expositie op 6,7 en 8 april, en is vrij te bezoeken dagelijks tussen 10 en 17 uur in de toonzaal van Doggenaar Wonen. Zuiderinslag 4 Hoevelaken. Info www.collage-hoevelaken.nl