Publicaties – World Food Center

Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van de Regio FoodValley (23 november j.l.) is de stand van zaken van de Kennisas en het World Food Center (WFC) gepresenteerd. Door burgemeester van Dijk is aandacht gevraagd voor de betrokkenheid van bedrijven en instellingen uit de regio en de rol die bestuurders uit de regio hierin kunnen spelen. Hierop is door de aanwezige raadsleden en wethouders positief geageerd. Het concrete voorstel is om voor regionale bedrijven en instellingen in het voorjaar een bijeenkomst te organiseren.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in april of mei a.s. Tijdens deze bijeenkomst worden bedrijven geïnformeerd over de ontwikkelingen van het WFC. De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Heeft u interesse om hierbij aanwezig te zijn, stuur dan een mailtje naar de projectleider, Edo Muller, mailadres: edo.muller@ede.nl

Vacature secretaris

Beste leden,

Er komt binnenkort een functie vrij als secretaris. Daarom zijn wij als bestuur op zoek naar iemand die deze functie kan invullen. Hierbij een kort overzicht van wat er van een secretaris verwacht wordt.

Profielschets. (secretaris)

 • Goede contactuele en communicatieve vaardigheden.
 • Bereid en in staat tot deelname aan bestuurlijk overleg (gemeente)
 • Een ondernemer met een middelgroot MKB (productie)bedrijf.
 • Bestuurlijke kwaliteiten en affiniteit met de netwerkfunctie van de BHN
 • Interesse voor lokale ontwikkeling en ondernemersbelangen.
 • Voorkeur vestiging op industrieterrein. (antenne voor belangen aldaar)
 • Qua persoon passend binnen onze groep. (collegiaal, ruimte latend, kritisch en bereid om actief te zijn met een bijzonder aandachtgebied).

Als u interesse heeft of meer wilt weten kunt u contact opnemen met Gerke van Zalk. gvz@acus.nl

Hartelijke groet,

Bestuur BHN

De pianoman van Amsterdam Centraal

Met het betoverende liedje “She” zong Aris zich de harten van velen binnen. In 2016 is Aris de winnaar geworden van de NS wedstrijd ‘Beste Station Pianist van Nederland 2016’! Zonder dat hij het wist, had iemand een filmpje ingezonden naar de wedstrijd met Wibi Soerjadi in de jury! En nu is hij lid van de BHN geworden.

Aristakes Jessayan, zoals zijn volledige naam luidt, is geboren in Athene, maar is van Armeense afkomst. Vanaf 1956 is hij woonachtig in Nederland en is opgegroeid in Amersfoort. Na zijn militaire dienstplicht als sergeant Groene Baret bij het Korps Commando Troepen, te hebben vervuld, is hij bij toeval in de muziek gegaan. Als pianist/zanger heeft Aris in Nederland, maar ook in de rest van de wereld vele optredens mogen verzorgen. Als entertainer weet hij de juiste snaar te raken bij zijn toehoorders.

Na een aantal jaren is Aris gestart met het evenementenbureau House of Events en heeft zeer veel evenementen, bijeenkomsten, bruiloften, beurzen, golfdagen enz. georganiseerd. Van 1994 tot 2000 had Aris 2 reisbureaus in Hoevelaken en Scherpenzeel. Na te zijn gestart met zijn kledingfabriek Charisma Fashion in Yerevan, de hoofdstad van Armenië, is de kledinglijn hier in Nederland voortgezet in een al bestaand bedrijf in Bleiswijk bij Zoetermeer.

aris 2

Naast zijn werk als pianist/zanger, geeft Aristakes tegenwoordig ook lezingen voor bedrijven en ondernemersverenigingen. Deze lezingen zijn bijzonder, omdat Aris de lezingen begeleidt met live pianomuziek en zang. Dit blijkt zeer inspirerend te werken. Niet alleen de muziek, maar ook en misschien wel juist, de inspirerende verhalen van het leven als gedreven en zeer gepassioneerd zelfstandig ondernemer van bijna 42 jaar!

Begin volgend jaar start Aristakes met zijn eigen muziek en theatershow “Romantic Ballads” unplugged. De try-out, die zal worden geregistreerd door 3 camera’s van RTL, is in het Icoon Theater in Amersfoort Vathorst op zaterdag 25 februari 2017.

Publicaties – Samen aan Zet

Activiteiten en voorzieningen in onze gemeente zijn voor de Dialoog ‘Samen aan Zet’ onderverdeeld in vijf groepen. De dialooggroepen over Leefstijl en Economie en bedrijfsomgeving zijn inmiddels zo goed als afgerond.
Op 16 januari 2017 starten:
de dialooggroep Veiligheid en handhaving (over o.a. openbare orde, veiligheid, regels en vergunningen)
de dialooggroep Wonen en woonomgeving (over o.a. huisvesting, infrastructuur, afval, openbare ruimte, landschap en milieu)
de dialooggroep Sociaal Domein (over o.a. welzijn en zorg, jeugd en onderwijs)
met een spetterende Startbijeenkomst in Hoevelaken. Aansluitend gaan de 3 groepen ieder afzonderlijk hun proces lopen van visie-vorming en het maken van concrete voorstellen binnen hun resultaatgebied. Bij alle 3 dialooggroepen zijn Nijkerkse ondernemers bijzonder welkom aan tafel! In alle 3 de dialooggroepen zal het tot voorstellen komen die, mits zij aan de door de Raad gestelde kaders voldoen, uitgevoerd kunnen worden. Voor meer informatie, stuur een mail naar de heer Jan Willem van Noort, JW.vanNoort@nijkerk.eu. Via deze link  kunt u zich rechtstreeks aanmelden.

Een kijkje bij de blikvanger van Nijkerk

Binnenkort gaan we langs bij een van de mooiste panden van Nijkerk. Aan de A28 staat sinds korte tijd een mooi pand te schitteren. Op 30 november aanstaande gaan we op bezoek bij Vreugdenhil Dairy Foods.

vreugdenhil

Een beetje geschiedenis

In 1954 startte Vreugdenhil als Nederlands familiebedrijf in Driebergen. “Al vanaf het begin voelden we ons sterk betrokken bij onze leveranciers en afnemers. We vonden toegang tot de beste grondstoffen én de wereldmarkt, waarmee we nu het verschil willen maken voor miljoenen consumenten wereldwijd.” In 1964 vestigden ze zich in Voorthuizen, daarna volgden de fabrieken in Barneveld (1991), Scharsterbrug (2002) en Gorinchem (2005).

Een nieuw hoofdkantoor

In decembvreugdenhil_nijkerker 2015 vindt de verhuizing naar het nieuwe kantoor aan snelweg A28 plaats. Onderdeel van de verhuizing is een versterkte focus op productie van melkpoeder voor menselijke consumptie. ,,Om die reden hebben we onze veevoerdivisie ook verkocht aan het eveneens in Voorthuizen gevestigde Denkavit. Daar zijn we blij mee. Op deze manier blijven deze activiteiten dichtbij huis.” Het nieuwe  hoofdkantoor in Nijkerk is gebouwd volgens de nieuwste standaarden voor duurzaamheid, het BREEAM Outstanding certificaat.

 

Wilt u ook een kijkje nemen in dit schitterende bedrijf? Geef u dan op via de site: http://bhninfo.nl/evenement/bedrijfsbezoek/

Publicaties – Opening nieuwbouw Corlaer College en TEDx – 16 november a.s.

Hoe zit het met jouw liefde voor leren in het onderwijs? Leren is onze kerntaak, maar in hoeverre brandt jouw vuur voor: Hoe leren onze leerlingen? Hoe leren wij zelf? En hoe leren wij onze leerlingen leren? Waar haal jij jouw bevlogenheid en passie vandaan? En hoe zit het met de leerlingen, zijn zij verliefd op leren?

corlaer buiten

Volgens OESO behoort het Nederlandse onderwijssysteem tot één van de beste ter wereld. Aan de andere kant typeert OESO Nederlandse leerlingen als ongemotiveerd. Eigenlijk zijn onze studenten en leerlingen een tikkeltje lui. Hoe komt het dat onze leerlingen niet de motivatie hebben om alles uit zichzelf te halen? Om te excelleren?

corlaer binnen

Op 16 november nemen we je mee op reis en kan je proeven, ervaren en leren! Inspirerende sprekers zullen je voeden en hopelijk raken met hun verhaal! Raak bevlogen tijdens de TEDxCorlaerCollegeED met mooie voorbeelden, laat je inspireren door collega’s en ervaar de passie voor leren!

Inschrijven kan via:
http://tedxcorlaercollege.nl/

Uw bedrijf optimaal bereikbaar maken

We zien dat de provincie Gelderland de trajectaanpak van de N301 op haar agenda heeft staan en dat ook de lokale politiek dit aangrijpt om enkele vragen te stellen en een alternatief van bijvoorbeeld een oostelijke rondweg nog eens kritisch te bekijken.

Als BHN (belangenbehartiger) zien wij een rol weggelegd om te onderzoeken of Nijkerk de verkeersstromen wel voldoende aan kan. We zien een groeiende toename van het verkeer op de N301 en daardoor verslechterende bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. Ook het alternatief van een verbinding tussen de A28 en de A30 (Oostelijke rondweg) zal weer in deze discussie worden betrokken.

N301Het bestuur roept onze leden en belanghebbenden op om ons input te geven op de vraag die het bestuur ook graag zal mee

nemen in het bestuurlijke overleg met onze overheid. Dit zijn vragen als:

 • Zijn de maatregelen die de overheid neemt om de doorstroming te bevorderen (o.a. verbetering N301) voldoende om de bereikbaarheid van de bedrijventerrein c.q. uw bedrijfslocatie veilig te stellen?
 • Welke verwachtingen (oplossingen) hebt u voor de toekomst mbt bereikbaarheid en mobiliteit?

Graag uw input en reacties naar: info@bhninfo.nl

Help de leegstand te laten verdwijnen

De economie is aan het herstellen en gelukkig gaat het onze ondernemers weer wat meer voor de wind nu het consumentenvertrouwen toeneemt en omzetten in veel sectoren weer toeneemt.

In het bestuurlijke overleg dat wij periodiek met de bestuurders en wethouders van de gemeente voeren wordt met enthousiasme geconstateerd dat de uitgifte van percelengrond op de bedrijventerreinen toeneemt. Er is dus belangstelling van bedrijven die zich in Nijkerk en Hoevelaken willen vestigen.

Toch ontkomen we niet aan de vaststelling dat op de bedrijventerreinen diverse locaties nog onbezet zijn (leeg staan). Oude huurders en gebruikers zijn verdwenen, nieuwe huurders en gebruikers (gebruiksmogelijkheden) nog niet in alle gevallen gevonden.

leegstand

Naar schatting gaat het hier (Nijkerk – Hoevelaken) om ca.50 à 80 bedrijven en ca. 20.000 m2 tot 40.000 m2. (zeer ruwe schatting). Een dilemma van eigenaren, investeerders, banken, makelaars, overheid en gebruikers. (verrommeling bedrijfsterrein)

Het bestuur van de BHN en de bestuurders van de gemeente hebben nu het plan opgevat om een (ronde tafel) brainstormsessie te organiseren met de direct betrokkenen om eens te kijken naar en te praten over de omvang van het probleem, de knelpunten, de mogelijke oplossingen en actiepunten die tot die oplossing leiden.

Bent u of kent u een ondernemer die dit probleem aan den lijve voelt laat het ons weten en meldt u. In januari willen wij komen tot een (beheersbare) gespreksgroep van ca. 30 personen om hier een eerste verkenning en brainstormsessie te organiseren. Pragmatische aanpak.

Graag uw reactie naar: info@bhninfo.nl

Nijkerk wordt een glasvezelnetwerk

De komende maanden wordt er een glasvezelnetwerk aangelegd in Nijkerk op de bedrijventerreinen Arkervaart en Watergoor. Arkerpoort en De Flier zijn rond de jaarwisseling al ontsloten.

Bright Access draagt er zorg voor dat belangrijke datastromen via een afgescheiden kanaal rechtstreeks worden verzonden van de gebruiker naar de leverancier en vice versa. Vanaf Internet 1.0 is niet eens te zien dat deze datastromen bestaan, en ze zijn dan ook op geen enkele wijze door onbevoegden te benaderen of verstoren. Deze werkwijze garandeert de kwaliteit en integriteit van de datastroom.

 bright access

De werkwijze van Bright Access staat er niet alleen garant voor dat elk bedrijf over een betaalbare aansluiting kan beschikken, er zijn nog meer unieke voordelen:

 •   Delen van een verbinding: Meerdere bedrijven in hetzelfde pand kunnen gebruik maken van één verbinding, terwijl de facturering en de interne netwerken van elkaar gescheiden blijven.
 •   Koppelen van locaties: Bedrijven met meerdere locaties door heel Nederland kunnen deze eenvoudig laten koppelen zodat er één gedeeld netwerk ontstaat binnen een veilige omgeving.
 •   “Internet 2.0”: Het is niet verstandig om alle bedrijfsgegevens zomaar het open internet op te sturen. Middels het unieke concept van gescheiden kanalen en datacentrum koppelingen, waar patent op is aangevraagd, kan Bright Access er voor zorgen dat belangrijke datastromen van de bedrijfslocatie rechtstreeks worden afgeleverd bij de servers van de leveranciers van cloud diensten. Daardoor zijn deze datastromen volledig afgeschermd van het internet, en daarmee 100% beschermd tegen aanvallen, onderschepping en andere verstoringen.
 •   Advies aan huis: Vrijwel ieder ICT bedrijf in de regio is partner van Bright Access. Zij komen met plezier op afspraak bij u langs om uw specifieke situatie te inventariseren, wat resulteert in een maatwerk offerte waaruit duidelijk blijkt welke efficiëntie verbeteringen en besparingen er voor uw bedrijf mogelijk zijn. Spreekt u liever een glasvezelspecialist van Bright Access? Dat kan natuurlijk ook.
 •   Flexibele voorwaarden: Zijn er speciale omstandigheden zoals een nog lopend contract of een geplande verhuizing? Geen probleem, wij bieden u zonder meerkosten een passende oplossing.

Een workshop over financiën in ‘de Ridderzaal’

Donderdag 13 oktober verzamelden zich een groep geïnteresseerde leden van de BHN bij ons lid VdRidder Drukkerij voor de workshop over financiën. In de prachtige vergaderruimte, de Ridderzaal, lieten onze leden zich informeren en inspireren over de kritische prestatie indicatoren. De drie inleiders van CFO netwerk wisten met boeiende voorbeelden, aan te geven wat er mis kan gaan wanneer ondernemingen hun indicatoren niet goed in beeld hebben.

20161013_182029

Kortom nuttige en leerzame informatie voor ondernemers die kritisch naar hun organisatie willen kijken. De bijeenkomst werd met een buffet afgesloten en onze gastheer lid Bertil van de Ridder was nog graag bereid zijn gasten een rondleiding door zijn bedrijf te verzorgen. Al met al een paar mooie en nuttige uurtjes met leerzame momenten.

20161013_165329