Nieuw vestigers op de bedrijventerreinen in Nijkerk.  

Nijkerk geeft bedrijven de ruimte. Ondernemers kunnen en mogen hier groeien. Maar liefst zestien bedrijven hebben de afgelopen periode samen met wethouder Patricia van Loozen een handtekening gezet onder een koopcontract voor de koop van bedrijfsterrein in Nijkerk.

 

nijkerk

 

De bedrijventerreinen Arkerpoort, De Flier, Westkadijk en Spoorkamp vullen zich met de nieuwe bedrijfspanden. De afkomst van de bedrijven is divers. Er zitten uiteraard veel lokale bedrijven bij én  ook bedrijven uit Barneveld, Ermelo, Amersfoort en Dronten hebben een nieuwe vestigingsplaats gevonden in Nijkerk.

Dit levert extra werkgelegenheid op voor onze gemeente. De bedrijven zijn zeer verschillend van karakter. De bedrijvigheid varieert van interieurbouw, hijstechniek, technische  bedrijven werkzaam in domotica  en elektrische voorzieningen, verpakkingsbedrijf, ICT-bedrijf,  verpakkingsmachines voor de foodsector,  elektrotechniek etc.

FoodProductionCenter

Nijkerk zet zichzelf verder op de kaart als FoodProductionCenter binnen de Regio FoodValley.

Deze regio versterkt de kennisontwikkeling van food. Bedrijven hebben die kennis nodig om problemen op te lossen en te innoveren. Van cruciale  waarde zijn ook de verbindingen tussen bedrijven – onderwijs – overheid. Waar liggen de kansen voor samenwerking of versterking met elkaar?

Voor de concrete invulling van het FoodProductionCenter is iemand aangetrokken die dit voor de gemeente gaat uitvoeren.

Op niet al te lange termijn zullen de zg. Stakeholders die bij dit proces worden betrokken een uitnodiging  krijgen voor één of meer bijeenkomsten.  De persoon die hiervoor is aangetrokken is de heer Johan Stuiver.

Publicaties – Feestelijke opening van ons nieuwe pand aan de Stationsweg 16 Nijkerk

Na een periode van hard werken is het dan zover…
Op vrijdag 19 mei a.s. openen we met trots ons nieuwe kantoor aan de Stationsweg 16 in Nijkerk. Dit
moment willen we graag met u delen. U bent welkom vanaf 15.00 uur. Om 15.30 uur zal de wethouder EZ,
mw P.M.C. van Loozen, het pand feestelijk openen. Daarna is gelegenheid om gezellig te borrelen en
netwerken tot een uur of 17.00. We kijken uit naar uw komst!
Graag ontvangen wij uw aanmelding voor 12 mei a.s. via advocaten@kouwenaar.nl o.v.v. naam en met hoeveel personen u komt, dit in verband met de catering.

Voorzitter Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk zwaait af

Bij de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 21 maart welke plaats vond in de bibliotheek te Nijkerk heeft er wisselingen in het bestuur van de bedrijvenkring plaatsgevonden. Voorzitter Gerrit-Jan Bezemer droeg het stokje na zes jaar over aan de nieuwe voorzitter.

 

Voorzitterschap

Na zes jaar trouwe dienst zit het bestuursschap voor voorzitter Gerrit-Jan Bezemer erop. Als dank voor zijn inzet de afgelopen zes jaar kreeg hij uit handen van de nieuwe voorzitter Gerke van Zalk, een cheque ter waarde van 300 euro uitgereikt. Gerke van Zalk, eigenaar van het coaching bedrijf Acus, zal het voorzitterschap op zich nemen voor de aankomende drie jaar.

Wethouder Patricia van Loozen sprak ook een dankwoord uit, zij bedankte Gerrit-Jan namens het college voor de prettige samenwerking met de gemeente en ze overhandigde namens de gemeente Nijkerk een boek en een bos bloemen.

 

Nieuw bestuur

 Ook de penningmeester Bram Faber en bestuurslid (ledenwerving) Sam van Gersen traden af, ze hebben beide 3 jaar in het bestuur gezeten, uiteraard werden zij ook even in het zonnetje gezet.

Het penningmeesterschap zal BHN-lid Evert hein Schuiteman, vestigingsleider van Schuiteman Accountants en Adviseurs Nijkerk, op zich nemen. Leendert Verduin, vestigingsmanager van Univé in Nijkerk, is het nieuwe Bestuurslid en zal zich de aankomende drie jaar buigen over de ledenwerving van de BHN.

Publicaties – Uitnodiging Collage Kunstcentrum: Hoevelaken : Pollock project bij Doggenaar Wonen

Hoevelaken, 23 maart 2017

U I T N O D I G I N G

Geachte directie, leden van de BHN,

Graag vragen wij uw aandacht voor het “Pollockproject” van het Collage Kunstcentrum in Hoevelaken
Het Collage Kunstcentrum is een organisatie waar ervaren docenten en kunstenaars jaarlijks 60 verschillende cursussen in de sector beeldende kunst verzorgen. Collage Kunstcentrum is met jaarlijks ruim 1000 uur cultuur één van de grootste organisaties op dit gebied in de gemeente Nijkerk. Het kunstcentrum is gevestigd in een functionele accommodatie. De kosten hiervoor konden mede worden opgebracht door gemeentelijke ondersteuning. Het verminderen van deze ondersteuning met meer dan 60 % noodzaakt het kunstcentrum om andere bronnen te werven, teneinde de toekomst voor de 400 cursisten veilig te stellen.
Als centrum voor beeldende vorming heeft het kunstcentrum gemeend daar allereerst een uniek kunstproject tegenover te moeten stellen. Daarom vragen wij uw aandacht voor het “Pollockproject” waarover u ONDER AAN DEZE BRIEF meer kunt lezen.

UITNODIGING
Wij hopen op uw interesse en nodigen u daarom uit het project te komen bekijken op de jaarlijkse tentoonstelling van het centrum op 6,7 en 8 april bij Doggenaar Wonen, Zuiderinslag 4 in Hoevelaken. We zullen u graag ontvangen op vrijdag 7 april tussen 17 en 20 uur. Graag informeren wij u nader over ons project en onze organisatie.
Wij stellen het op prijs wanneer u gebruik maakt van deze uitnodiging. Mocht een andere tijd of dag u beter passen laat ons dat dan weten.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur
mevr. R. van Vliet voorzitter Stichting Collage Hoevelaken
rolinavanvliet@planet.nl (tel 033 25346738/0653415382)

COLLAGE KUNSTCENTRUM PRESENTEERT MONUMENTAAL WERK BIJ DOGGENAAR WONEN HOEVELAKEN

Zoals elk jaar wordt het cursusseizoen bij het Collage Kunstcentrum afgesloten met een gezamenlijke expositie waar werk te zien is van alle cursussen. Speciaal voor deze gelegenheid heeft een groep gevorderde cursisten in de abstracte schilderkunst besloten een gezamenlijk werk te maken op een schilderdoek met een monumentale afmeting van 3.50 bij 2.50 meter. Het doek zal worden gepresenteerd tijdens de jaarlijkse tentoonstelling op 6,7 en 8 april a.s. in de toonzaal van Doggenaar Wonen. Het is de bedoeling dat het werk wordt aangeboden aan bedrijven en/of kantoren die beschikken over een grote ruimte, waarin een werk met een dergelijk formaat tot zijn recht komt. Als tegenprestatie verwacht Collage een eenmalig sponsorbedrag ter ondersteuning van het kunstcentrum, dat door het halveren van haar gemeentelijke subsidie, dringend extra middelen nodig heeft voor een blijvend onderdak en een waarborg voor de toekomst.

Gezien de functie die het schilderij gaat krijgen, is gekozen voor een decoratief thema met een moderne uitstraling. De groep van tien deelnemers, die aan het werk een bijdrage hebben geleverd, heeft er voor gekozen om het werk en de techniek van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock. als uitgangspunt te nemen. Pollock lanceerde als eerste het `action painting` waarbij het accent lag op beweging en dynamiek. Zijn `dripping` techniek, met vloeibare verf was uniek. De manier waarop Pollock zijn verf aanbracht werd bij Collage vertaald naar een iets meer controleerbare techniek. Zo werd de verf niet op het doek gegooid of gespat, maar werd de vloeibare verf uit een flacon gespoten, waardoor er nog enige richting aan kon worden gegeven. Om het door elkaar lopen van de kleuren te voorkomen moest het schilderdoek op de grond werden gelegd, net zoals Pollock,die de eerste schilder was die zijn doek niet verticaal aan de wand of op een schilderezel bewerkte, maar horizontaal op de grond.
De opbouw van kleurlijnen was van licht naar donker en omgekeerd. De schilderactie moest uiteindelijk een kleurrijk lijnenspel opleveren, waarin spontaniteit en onregelmatigheid van groot belang waren. Het feit dat tien verschillende personen ieder met hun eigen technische vaardigheid een persoonlijk stukje “action painting” aan het werk hebben toegevoegd, creëerde een grote variatie in lijnvoering. Dat ondanks de verschillen het werk toch eenheid en harmonie moest uitstralen betekende dat het ogenschijnlijk gedachteloze drupwerk wel degelijk een zekere regie nodig had om een gelijkwaardige verdeling, voldoende helderheid, eenheid en harmonie tot stand te brengen.
Het werk is vervaardigd in vier verschillende sessies, steeds afgewisseld met een droogtijd van 24 uur. Collage kunstcentrum beschikt over atelierruimtes waar een dergelijk werk liggend kan drogen. Het werk is geschilderd met acrylverf op een stevig en goed geïmpregneerd schilderdoek. In verband met eventueel vervoer wordt het schilderij niet opgespannen , maar opgerold en pas bij het plaatsen aan de wand op latten geniet.

Het Pollock project werd mogelijk door de medewerking van: Adri Stuivenberg, Wanda Bosma,Monique Veenboer,Lolkje Bouma,Bep Wildeboer,Didy van Klaarbergen,Jeanette Meijer en Emmy Deubel. De regie en de ´finishing touch´ is van Rolina van Vliet, docent bij het Collage kunstcentrum en ontwerper van de Abstracte schildermethode. Rolina schreef vijf boeken over deze methode. Er verschenen vertalingen in het Frans, Duits, Engels en zelfs in het Chinees, waardoor haar abstracte werkwijze niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld bekendheid geniet. Kennis van en ervaring met deze methode kwam goed van pas bij de realisatie van dit enorme schilderij.
Het Pollock project wordt tentoongesteld op de Collage expositie op 6,7 en 8 april, en is vrij te bezoeken dagelijks tussen 10 en 17 uur in de toonzaal van Doggenaar Wonen. Zuiderinslag 4 Hoevelaken. Info www.collage-hoevelaken.nl

Publicaties – World Food Center

Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van de Regio FoodValley (23 november j.l.) is de stand van zaken van de Kennisas en het World Food Center (WFC) gepresenteerd. Door burgemeester van Dijk is aandacht gevraagd voor de betrokkenheid van bedrijven en instellingen uit de regio en de rol die bestuurders uit de regio hierin kunnen spelen. Hierop is door de aanwezige raadsleden en wethouders positief geageerd. Het concrete voorstel is om voor regionale bedrijven en instellingen in het voorjaar een bijeenkomst te organiseren.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in april of mei a.s. Tijdens deze bijeenkomst worden bedrijven geïnformeerd over de ontwikkelingen van het WFC. De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Heeft u interesse om hierbij aanwezig te zijn, stuur dan een mailtje naar de projectleider, Edo Muller, mailadres: edo.muller@ede.nl

Vacature secretaris

Beste leden,

Er komt binnenkort een functie vrij als secretaris. Daarom zijn wij als bestuur op zoek naar iemand die deze functie kan invullen. Hierbij een kort overzicht van wat er van een secretaris verwacht wordt.

Profielschets. (secretaris)

  • Goede contactuele en communicatieve vaardigheden.
  • Bereid en in staat tot deelname aan bestuurlijk overleg (gemeente)
  • Een ondernemer met een middelgroot MKB (productie)bedrijf.
  • Bestuurlijke kwaliteiten en affiniteit met de netwerkfunctie van de BHN
  • Interesse voor lokale ontwikkeling en ondernemersbelangen.
  • Voorkeur vestiging op industrieterrein. (antenne voor belangen aldaar)
  • Qua persoon passend binnen onze groep. (collegiaal, ruimte latend, kritisch en bereid om actief te zijn met een bijzonder aandachtgebied).

Als u interesse heeft of meer wilt weten kunt u contact opnemen met Gerke van Zalk. gvz@acus.nl

Hartelijke groet,

Bestuur BHN

De pianoman van Amsterdam Centraal

Met het betoverende liedje “She” zong Aris zich de harten van velen binnen. In 2016 is Aris de winnaar geworden van de NS wedstrijd ‘Beste Station Pianist van Nederland 2016’! Zonder dat hij het wist, had iemand een filmpje ingezonden naar de wedstrijd met Wibi Soerjadi in de jury! En nu is hij lid van de BHN geworden.

Deze content is geblokkeerd. Accepteer de cookies om dit te bekijken.

Aristakes Jessayan, zoals zijn volledige naam luidt, is geboren in Athene, maar is van Armeense afkomst. Vanaf 1956 is hij woonachtig in Nederland en is opgegroeid in Amersfoort. Na zijn militaire dienstplicht als sergeant Groene Baret bij het Korps Commando Troepen, te hebben vervuld, is hij bij toeval in de muziek gegaan. Als pianist/zanger heeft Aris in Nederland, maar ook in de rest van de wereld vele optredens mogen verzorgen. Als entertainer weet hij de juiste snaar te raken bij zijn toehoorders.

Na een aantal jaren is Aris gestart met het evenementenbureau House of Events en heeft zeer veel evenementen, bijeenkomsten, bruiloften, beurzen, golfdagen enz. georganiseerd. Van 1994 tot 2000 had Aris 2 reisbureaus in Hoevelaken en Scherpenzeel. Na te zijn gestart met zijn kledingfabriek Charisma Fashion in Yerevan, de hoofdstad van Armenië, is de kledinglijn hier in Nederland voortgezet in een al bestaand bedrijf in Bleiswijk bij Zoetermeer.

aris 2

Naast zijn werk als pianist/zanger, geeft Aristakes tegenwoordig ook lezingen voor bedrijven en ondernemersverenigingen. Deze lezingen zijn bijzonder, omdat Aris de lezingen begeleidt met live pianomuziek en zang. Dit blijkt zeer inspirerend te werken. Niet alleen de muziek, maar ook en misschien wel juist, de inspirerende verhalen van het leven als gedreven en zeer gepassioneerd zelfstandig ondernemer van bijna 42 jaar!

Begin volgend jaar start Aristakes met zijn eigen muziek en theatershow “Romantic Ballads” unplugged. De try-out, die zal worden geregistreerd door 3 camera’s van RTL, is in het Icoon Theater in Amersfoort Vathorst op zaterdag 25 februari 2017.

Publicaties – Samen aan Zet

Activiteiten en voorzieningen in onze gemeente zijn voor de Dialoog ‘Samen aan Zet’ onderverdeeld in vijf groepen. De dialooggroepen over Leefstijl en Economie en bedrijfsomgeving zijn inmiddels zo goed als afgerond.
Op 16 januari 2017 starten:
de dialooggroep Veiligheid en handhaving (over o.a. openbare orde, veiligheid, regels en vergunningen)
de dialooggroep Wonen en woonomgeving (over o.a. huisvesting, infrastructuur, afval, openbare ruimte, landschap en milieu)
de dialooggroep Sociaal Domein (over o.a. welzijn en zorg, jeugd en onderwijs)
met een spetterende Startbijeenkomst in Hoevelaken. Aansluitend gaan de 3 groepen ieder afzonderlijk hun proces lopen van visie-vorming en het maken van concrete voorstellen binnen hun resultaatgebied. Bij alle 3 dialooggroepen zijn Nijkerkse ondernemers bijzonder welkom aan tafel! In alle 3 de dialooggroepen zal het tot voorstellen komen die, mits zij aan de door de Raad gestelde kaders voldoen, uitgevoerd kunnen worden. Voor meer informatie, stuur een mail naar de heer Jan Willem van Noort, JW.vanNoort@nijkerk.eu. Via deze link  kunt u zich rechtstreeks aanmelden.

Een kijkje bij de blikvanger van Nijkerk

Binnenkort gaan we langs bij een van de mooiste panden van Nijkerk. Aan de A28 staat sinds korte tijd een mooi pand te schitteren. Op 30 november aanstaande gaan we op bezoek bij Vreugdenhil Dairy Foods.

vreugdenhil

Een beetje geschiedenis

In 1954 startte Vreugdenhil als Nederlands familiebedrijf in Driebergen. “Al vanaf het begin voelden we ons sterk betrokken bij onze leveranciers en afnemers. We vonden toegang tot de beste grondstoffen én de wereldmarkt, waarmee we nu het verschil willen maken voor miljoenen consumenten wereldwijd.” In 1964 vestigden ze zich in Voorthuizen, daarna volgden de fabrieken in Barneveld (1991), Scharsterbrug (2002) en Gorinchem (2005).

Een nieuw hoofdkantoor

In decembvreugdenhil_nijkerker 2015 vindt de verhuizing naar het nieuwe kantoor aan snelweg A28 plaats. Onderdeel van de verhuizing is een versterkte focus op productie van melkpoeder voor menselijke consumptie. ,,Om die reden hebben we onze veevoerdivisie ook verkocht aan het eveneens in Voorthuizen gevestigde Denkavit. Daar zijn we blij mee. Op deze manier blijven deze activiteiten dichtbij huis.” Het nieuwe  hoofdkantoor in Nijkerk is gebouwd volgens de nieuwste standaarden voor duurzaamheid, het BREEAM Outstanding certificaat.

 

Wilt u ook een kijkje nemen in dit schitterende bedrijf? Geef u dan op via de site: https://bhninfo.nl/evenement/bedrijfsbezoek/