Publicaties – Opening nieuwbouw Corlaer College en TEDx – 16 november a.s.

Hoe zit het met jouw liefde voor leren in het onderwijs? Leren is onze kerntaak, maar in hoeverre brandt jouw vuur voor: Hoe leren onze leerlingen? Hoe leren wij zelf? En hoe leren wij onze leerlingen leren? Waar haal jij jouw bevlogenheid en passie vandaan? En hoe zit het met de leerlingen, zijn zij verliefd op leren?

corlaer buiten

Volgens OESO behoort het Nederlandse onderwijssysteem tot één van de beste ter wereld. Aan de andere kant typeert OESO Nederlandse leerlingen als ongemotiveerd. Eigenlijk zijn onze studenten en leerlingen een tikkeltje lui. Hoe komt het dat onze leerlingen niet de motivatie hebben om alles uit zichzelf te halen? Om te excelleren?

corlaer binnen

Op 16 november nemen we je mee op reis en kan je proeven, ervaren en leren! Inspirerende sprekers zullen je voeden en hopelijk raken met hun verhaal! Raak bevlogen tijdens de TEDxCorlaerCollegeED met mooie voorbeelden, laat je inspireren door collega’s en ervaar de passie voor leren!

Inschrijven kan via:
http://tedxcorlaercollege.nl/

Uw bedrijf optimaal bereikbaar maken

We zien dat de provincie Gelderland de trajectaanpak van de N301 op haar agenda heeft staan en dat ook de lokale politiek dit aangrijpt om enkele vragen te stellen en een alternatief van bijvoorbeeld een oostelijke rondweg nog eens kritisch te bekijken.

Als BHN (belangenbehartiger) zien wij een rol weggelegd om te onderzoeken of Nijkerk de verkeersstromen wel voldoende aan kan. We zien een groeiende toename van het verkeer op de N301 en daardoor verslechterende bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. Ook het alternatief van een verbinding tussen de A28 en de A30 (Oostelijke rondweg) zal weer in deze discussie worden betrokken.

N301Het bestuur roept onze leden en belanghebbenden op om ons input te geven op de vraag die het bestuur ook graag zal mee

nemen in het bestuurlijke overleg met onze overheid. Dit zijn vragen als:

  • Zijn de maatregelen die de overheid neemt om de doorstroming te bevorderen (o.a. verbetering N301) voldoende om de bereikbaarheid van de bedrijventerrein c.q. uw bedrijfslocatie veilig te stellen?
  • Welke verwachtingen (oplossingen) hebt u voor de toekomst mbt bereikbaarheid en mobiliteit?

Graag uw input en reacties naar: info@bhninfo.nl

Help de leegstand te laten verdwijnen

De economie is aan het herstellen en gelukkig gaat het onze ondernemers weer wat meer voor de wind nu het consumentenvertrouwen toeneemt en omzetten in veel sectoren weer toeneemt.

In het bestuurlijke overleg dat wij periodiek met de bestuurders en wethouders van de gemeente voeren wordt met enthousiasme geconstateerd dat de uitgifte van percelengrond op de bedrijventerreinen toeneemt. Er is dus belangstelling van bedrijven die zich in Nijkerk en Hoevelaken willen vestigen.

Toch ontkomen we niet aan de vaststelling dat op de bedrijventerreinen diverse locaties nog onbezet zijn (leeg staan). Oude huurders en gebruikers zijn verdwenen, nieuwe huurders en gebruikers (gebruiksmogelijkheden) nog niet in alle gevallen gevonden.

leegstand

Naar schatting gaat het hier (Nijkerk – Hoevelaken) om ca.50 à 80 bedrijven en ca. 20.000 m2 tot 40.000 m2. (zeer ruwe schatting). Een dilemma van eigenaren, investeerders, banken, makelaars, overheid en gebruikers. (verrommeling bedrijfsterrein)

Het bestuur van de BHN en de bestuurders van de gemeente hebben nu het plan opgevat om een (ronde tafel) brainstormsessie te organiseren met de direct betrokkenen om eens te kijken naar en te praten over de omvang van het probleem, de knelpunten, de mogelijke oplossingen en actiepunten die tot die oplossing leiden.

Bent u of kent u een ondernemer die dit probleem aan den lijve voelt laat het ons weten en meldt u. In januari willen wij komen tot een (beheersbare) gespreksgroep van ca. 30 personen om hier een eerste verkenning en brainstormsessie te organiseren. Pragmatische aanpak.

Graag uw reactie naar: info@bhninfo.nl

Nijkerk wordt een glasvezelnetwerk

De komende maanden wordt er een glasvezelnetwerk aangelegd in Nijkerk op de bedrijventerreinen Arkervaart en Watergoor. Arkerpoort en De Flier zijn rond de jaarwisseling al ontsloten.

Bright Access draagt er zorg voor dat belangrijke datastromen via een afgescheiden kanaal rechtstreeks worden verzonden van de gebruiker naar de leverancier en vice versa. Vanaf Internet 1.0 is niet eens te zien dat deze datastromen bestaan, en ze zijn dan ook op geen enkele wijze door onbevoegden te benaderen of verstoren. Deze werkwijze garandeert de kwaliteit en integriteit van de datastroom.

 bright access

De werkwijze van Bright Access staat er niet alleen garant voor dat elk bedrijf over een betaalbare aansluiting kan beschikken, er zijn nog meer unieke voordelen:

  •   Delen van een verbinding: Meerdere bedrijven in hetzelfde pand kunnen gebruik maken van één verbinding, terwijl de facturering en de interne netwerken van elkaar gescheiden blijven.
  •   Koppelen van locaties: Bedrijven met meerdere locaties door heel Nederland kunnen deze eenvoudig laten koppelen zodat er één gedeeld netwerk ontstaat binnen een veilige omgeving.
  •   “Internet 2.0”: Het is niet verstandig om alle bedrijfsgegevens zomaar het open internet op te sturen. Middels het unieke concept van gescheiden kanalen en datacentrum koppelingen, waar patent op is aangevraagd, kan Bright Access er voor zorgen dat belangrijke datastromen van de bedrijfslocatie rechtstreeks worden afgeleverd bij de servers van de leveranciers van cloud diensten. Daardoor zijn deze datastromen volledig afgeschermd van het internet, en daarmee 100% beschermd tegen aanvallen, onderschepping en andere verstoringen.
  •   Advies aan huis: Vrijwel ieder ICT bedrijf in de regio is partner van Bright Access. Zij komen met plezier op afspraak bij u langs om uw specifieke situatie te inventariseren, wat resulteert in een maatwerk offerte waaruit duidelijk blijkt welke efficiëntie verbeteringen en besparingen er voor uw bedrijf mogelijk zijn. Spreekt u liever een glasvezelspecialist van Bright Access? Dat kan natuurlijk ook.
  •   Flexibele voorwaarden: Zijn er speciale omstandigheden zoals een nog lopend contract of een geplande verhuizing? Geen probleem, wij bieden u zonder meerkosten een passende oplossing.

Een workshop over financiën in ‘de Ridderzaal’

Donderdag 13 oktober verzamelden zich een groep geïnteresseerde leden van de BHN bij ons lid VdRidder Drukkerij voor de workshop over financiën. In de prachtige vergaderruimte, de Ridderzaal, lieten onze leden zich informeren en inspireren over de kritische prestatie indicatoren. De drie inleiders van CFO netwerk wisten met boeiende voorbeelden, aan te geven wat er mis kan gaan wanneer ondernemingen hun indicatoren niet goed in beeld hebben.

20161013_182029

Kortom nuttige en leerzame informatie voor ondernemers die kritisch naar hun organisatie willen kijken. De bijeenkomst werd met een buffet afgesloten en onze gastheer lid Bertil van de Ridder was nog graag bereid zijn gasten een rondleiding door zijn bedrijf te verzorgen. Al met al een paar mooie en nuttige uurtjes met leerzame momenten.

20161013_165329

Publicaties – Stem voor Glasvezel

In Nijkerk zijn 2 bedrijventerreinen genomineerd voor de aanleg van glasvezel. Deze bedrijventerreinen zijn: Arkervaart en Watergoor. Door als ondernemer te stemmen op één van deze terreinen, zorgt u ervoor dat er eerder glasvezel wordt aangelegd. Als het terrein naar de top 10 is gestemd, wordt gegarandeerd binnen een termijn van enkele maanden glasvezel aangelegd. U als ondernemer, kunt er dus zelf voor zorgen dat uw bedrijventerrein naar de top 10 wordt gestemd.

‘Wij roepen alle ondernemers en gevestigde organisaties op om daadwerkelijk te gaan stemmen op de bedrijventerreinen in Nijkerk zodat alle bedrijven op het terrein straks kunnen profiteren van de voordelen die glasvezel ons biedt. ”Het stemmen is geheel vrijblijvend en u zit dus niet direct vast aan een contract”, aldus de initiatiefnemers; Dijkma Electronics, SHS Systems, STH Automatisering, Matrix Data, Tosch Automatisering en Boone-IT.

Met een glasvezelnetwerk kunnen bedrijven profiteren van een betrouwbaar, snel en betaalbaar netwerk waarin ondernemers makkelijk gebruik kunnen maken van clouddiensten. Enkele clouddiensten zijn wifi, website beheer, online werkplek, camerabeveiliging en video hosting. Door gebruik te maken van clouddiensten kan beter worden samengewerkt met collega’s maar ook zeker met klanten en u kunt veel tijd en geld besparen. Al deze clouddiensten zijn mogelijk met een glasvezelverbinding. Deze verbinding biedt veel meer mogelijkheden dan de verbinding die op dit moment op het terrein beschikbaar is. Adsl en kabel voldoen hier niet meer aan en zeker niet voor de toekomst.

Bovendien wordt u door uw buurman, een ict bedrijf in de buurt, op maat geadviseerd zonder dat hier enorm hoge kosten bij komen.

Wilt u nog meer informatie? Dan kunt u altijd contact opnemen. www.stemvoorglasvezel.nl

Publicaties – Uitnodiging: Mentaal Fitte NIjkerkers

Kom ook maandag 23 mei

Tijd: Inloop 17.30 uur met maaltijd
Start programma 18.00 uur
Eindtijd 21.00 uur
Locatie: &/Entree, Frieswijkstraat 99
Aanmelden via info@positiefnijkerk.nl

Voor wie? Iedereen die een bijdrage levert aan mentale fitheid & zingeving van volwassenen of daaraan wil bijdragen. Bijv. HR/leidinggevenden van Nijkerkse bedrijven, zorgverleners, welzijns- en vrijwilligersorganisaties, kerken, betrokken inwoners (die al werkzaam zijn op dit gebied) etc.

Programma
Welkom en introductie (Mariëlle Schipperen namens PositiefNijkerk)
Positieve gezondheid en de rol van zingeving hierin (POH-GGZ)
Cijfers over mentale gezondheid van Nijkerkers en aangrijpingspunten voor preventie (VGGM)
Netwerken en Interactieve kennisdeling
Wie doet wat in Nijkerk?
Hoe zijn verbindingen te leggen?
Tot welke ideeën komen we samen?
Vervolg….?

Tijdens de dag van PositiefNijkerk in 2014 kwam 1 aandachtspunt sterk naar boven: STRESS bij volwassenen
Denk hierbij aan o.a. Hoge werkdruk (belangrijke oorzaak van verzuim) Combineren van werk, gezin en zorgtaken Werkloosheid en schulden Willen voldoen aan het ideale plaatje (op social media)  Overvloed aan keuzes en prikkels  Ervaren prestatiedruk in combinatie met eigen verantwoordelijkheid

Daarom stellen we vanuit PositiefNijkerk de vraag: Wat kunnen we samen doen om te komen tot Mentaal Fittere Nijkerkers?

Er zijn diverse activiteiten, verenigingen en sportclubs om te werken aan je lichamelijke fitheid. Maar hoe werken Nijkerkers aan hun mentale fitheid? Wie draagt daar al aan bij in Nijkerk? Hoe kunnen krachten gebundeld worden?
Kom netwerken en je kennis delen zo komen we samen tot ideeën om te zorgen voor Mentaal Fittere Nijkerkers!

Publicaties – De Business Barometer

De stand van de lokale economie
Beste relatie

Lekker losjes. Maar ook informatief én inspirerend. Dat is de Business Barometer in een notendop. Een fonkelnieuw netwerkevent voor alle ondernemers en managers in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. En jij bent van harte uitgenodigd.

Waar? Hotel & Gasterij De Roode Schuur
Wanneer? Dinsdag 12 april
Hoe laat? 17.00 tot 19.00 uur*
Waarom?
De lokale economie is continue in beweging. Als ondernemer probeer je daar voortdurend op te anticiperen. Dat kan alleen als je goed geïnformeerd bent! De Business Barometer helpt je daarbij. Tegelijkertijd dé gelegenheid om te bouwen aan je netwerk.

Hoe?
Met een kort innovatief én interactief programma. Dat ga je zien, horen én beleven op dinsdag 12 april. Welkom!

Kijk snel op businessbarometernijkerk.nl en schrijf je kosteloos in.

Het aantal plaatsen is beperkt!

Met vriendelijke groet
namens De Roode Schuur
Suzanne van Essen

*Met optioneel aansluitend een gezellig barometer-diner te reserveren via de website van Hotel & Gasterij De Roode Schuur

Nieuwe bestuurder: Christian van den Elsaker

Ik ben Christian van den Elsaker werkzaam bij Bronswerk Heat Transfer te Nijkerk, sindsChris van den Elsaker 1998, waar wij apparaten ontwerpen en produceren voor zowel de gas-, olie- als energie markt. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen.

Ik ben lid van het managementteam en eindverantwoordelijk voor de inkoop, logistiek en uitbestedingen. Hierdoor heb ik veel contact met veel verschillende bedrijven over de hele wereld. Aangezien ik regelmatig in het Verre Oosten ben kom ik veel in aanraking met andere culturen en gewoontes. Dit vraagt om geduld, inlevingsvermogen en aanpassingsvermogen.

Hierdoor leer je te waarderen wat Nederland te bieden heeft en besef je pas hoe zwaar andere landen het nog steeds hebben.
Naast mijn werk vind ik het leuk om sportief bezig te zijn, bijvoorbeeld trimmen, maar ook karten met mijn zoons. Daarnaast ben ik een van de 4 organisatoren van het “Filmfestival Corlaer” wat de laatste drie jaar in het Amfitheater in het park wordt gehouden in de wijk Corlaer.
Dit is een initiatief om meer verbondenheid in de wijk te creëren en elkaar te waarderen.
Wij zorgen voor een voorprogramma en draaien uiteindelijk een familiefilm voor de kinderen en ouders. Het laatste jaar hadden wij een opkomst van ca. 750 mensen!
Dit doen wij op een non-profit basis wat dus betekent dat alles “gratis” is. Hiervoor hebben wij sponsoren nodig uit Nijkerk die ons zowel financieel als met een versnapering ondersteunen.
Ook dit jaar zoeken wij nog een aantal sponsoren die ons willen ondersteunen met een financiële bijdrage.
De kinderen zijn uiteindelijk onze toekomst en toekomstige medewerkers die ook uw bedrijf tot een succes kunnen maken. Toen Pim van Duijn mij vroeg voor de BHN als bestuurslid was het organiseren van het “Filmfestival Corlaer” een factor om de bestuursfunctie van het organiseren van de Bijeenkomsten aan mij over te dragen. Daarbij is de band met de Nijkerkse economie een tweede belangrijke factor.

Chris van den Elsaker (Bronswerk Heat Transfer).

Nijkerkse delegatie bezoekt Techniek Academie

22 januari 2016

In Nijkerk vinden we de samenwerking tussen de 3 O’s belangrijk: Onderwijs, Overheid en Ondernemers. De Techniek Academie is een voorbeeld van samenwerking tussen school en bedrijfsleven, met o.a. als doel jongeren te interesseren voor technische opleidingen.

Een delegatie van de 3 O’s uit Nijkerk, wethouder onderwijs Nadya Aboyaakoub, Juscha Koopmans, Thea Kraaij (Gemeente Nijkerk), Jan Hofman (Accent Praktijkonderwijs), Chris van den Elsaker (Bronswerk) en Pim van Duijn (bestuur Bedrijvenkring Hoevekaken Nijkerk), werden door directeur Jacques de Groot van de Techniek Academie in Harderwijk ontvangen: “De situatie in 2011 was dramatisch. Er waren geen tot nauwelijks inschrijvingen voor technische opleidingen. We zijn in plaats van te informeren, gaan verleiden, om zo te laten inzien hoe belangrijk een technische opleiding is voor beroepskeuzes”.

Tijdens de rondleiding en in gesprek met studenten, werd aangegeven op welke doelgroepen de Techniek Academie zich richt. Hoe de samenwerking met school en bedrijfsleven tot stand is gekomen. Wat het succes van deze opzet is en welke formule gehanteerd wordt. Maar ook hoe de Academie omgaat met mensen met een beperking, die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De Groot: “Bepaal als bedrijf wat je precies zou willen, dan zoeken wij daar de studenten bij. We hebben nu met 60 bedrijven een overeenkomst om studenten te kunnen plaatsen, maar willen dit opschroeven naar 100. Voor studenten is en blijft voor een schoolkeuze het belangrijkste: motivatie!”.