veluwe portaal

Talent in beweging

Uniek project voor maximaal 10 werkgevers vanuit het netwerk van Veluwe Portaal

Een snel veranderende wereld vraagt optimale flexibiliteit en wendbaarheid van uw bedrijf of organisatie. Op de tekentafel is daar nog wel uit te komen, maar bewegen uw mensen ook voldoende mee? Zijn zij in staat zich tijdig nieuwe competenties eigen te makenen bereid andere taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen? Beschikken ze over voldoende employability om hun loopbaan elders voort te zetten als de mogelijkheden er binnen uw organisatie niet langerzijn? Is uw organisatie aantrekkelijk genoeg om de juiste mensen vast te houden en aan te trekken?

‘Talent in Beweging’ biedt u een unieke kans om concreet aan de slag te gaan met de mobiliteit van talent in uw organisatie met gebruikmaking van beschikbare DWSRA­ subsidie.

Waarom investeren in de wendbaarheid van talent?

Mobiliteit en loopbaanontwikkeling staan hoog op de agenda van veranderende en wendbare organisaties. Met name op het vlak van Human Resource Management liggen er een fiks aantal grote uitdagingen:

 • Snel en soepel inspelen op veranderende economische omstandigheden, zowel bij groei als krimp.
 • Het hoofd bieden aan de implicaties van vergrijzing, ontgroening en verschuivende pensioendatum.
 • Oplossingen vinden voor krapte op de arbeidsmarkt binnen bepaalde functie­ groepen en/of branches.
 • Toenemende financiële druk bij uitval door ziekte en ontslag.
 • Groeiende noodzaak voor opleiding en training om medewerkers geschikt te maken voor specialistischer werk.
 • Boeien en binden van talent uit diverse generaties met specifieke wensen en behoeften.

Het investeren in de wendbaarheid van talent biedt oplossingen voor deze uitdagingen en resulteert inbevlogen medewerkers die mee­ bouwen aan succesvolle organisaties.

Wat gaan we doen?

Met ‘Talent in Beweging’ gaat uw organisatie samen met Veluwe Portaal en haar samenwerkingspartners praktisch vormgeven aan mobiliteit en wendbaarheid van talent in een proces van 4 stappen:

Stap 1 – Mobiliteitsvisie ontwikkelen

Sessies met het MT met als doel het analyseren van de behoefte van de organisatie en het ontwikkelen van een eigen visie op mobiliteit en een plan van aanpak/actieplan.

Stap 2 – Bewustwording en activering medewerkers

Bijeenkomsten en workshops voor medewerkers gericht op bewustwording, het nemen van eigen regie en concreet aan de slag gaan met hun eigen mobiliteit

Stap 3 – Leiderschapsprogramma

Bewustwording en trainingen bij het ontwikkelen van een stijl van leidinggeven die medewerkers stimuleert

Stap 4 – Loopbaancoaching

Intensief begeleiden van medewerkers bij het concreet invulling geven aan beweging in hun loopbaan

Veluwe Portaal is een HR en werkgeversnet­ werk dat zich richt op het vergroten van de arbeidsmobiliteit, duurzame  inzetbaarheid en het delen van kennis rondom HR vraag­stukken. Dit alles op onafhankelijke en niet commerciële basis.

Wat levert het mijn organisatie op?

 • ‘Talent in Beweging’ biedt uw organisatie een unieke kans om, met bijdrage van DWSRA· gelden, gebruik te maken van specialistische onder­steuning om uw medewerkers betrokken en bevlogen te houden.
 • Een gelegenheid om praktisch handen en voeten te geven aan het boeien en binden van talent binnen de organisatie en het bouwen aan een positief imago voor talent op de arbeidsmarkt.
 • Een gedragen visie en praktisch beleid t.a.v. duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit afgestemd op de specifieke situatie en uitdagingen van uw organisatie.
 • Leidinggevenden die begrijpen wat hun rol is bij het bevorderen van de employability van de medewerkers en vaardig zijn in het motiveren van medewerkers om hiervoor zelf regie te nemen.
 • Medewerkers die zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid die zij hebben voor hun eigen professionele ontwikkeling  en loopbaan.
 • Deskundige begeleiding, training en ondersteuning van Veluwe Portaal en haar samenwerkingspartners.
 • Beweging op alle niveaus waardoor uw organisatie de toekomst en de daaraan verbonden uitdagingen met vertrouwen tegemoet kan zien.

Welke investering wordt er van mijn organisatie verwacht?

 • Financiële bijdrage van € 15.000. Dit wordt grotendeels gefinancierd vanuit een DWSRA subsidie, tot maximaal € 9.000. De eigen bijdrage is uiteindelijk maar € 6.000(bij de maximale DWSRA bijdrage).
 • Een tijdsinvestering van 80 uur voor een vaste projectleider/ HR functionaris.
 • Aandacht en commitment om van de wendbaarheid van talent binnen uw organisatie een prioriteit en een succes te maken.

Doe mee!

Twijfel niet langer en profiteer als één van de 10 organisaties van deze unieke mogelijkheid van Veluwe Portaal. Maak uw organsi atie koploper op het gebied van duurzame inzet­ baarheid en arbeidsmobiliteit en wees proac· tief om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden!

Neem contact op met Ingeborg Lups, coördinator VeluwePortaal tel. 06-23278981, info@veluweportaal.nl

Nijkerkse bedrijven zijn om voor duurzame energie

Tijdens de laatste bijeenkomst van de Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk bij de Rabobank, is het thema Energiek in de Regio goed ontvangen. De Nijkerkse ondernemers hebben wel oren naar duurzame energie waar ze ook nog geld op verdienen.

Energiek Regio is een plan dat al op veel plekken in het land succesvol draait. En nu is initiatiefnemer Krijn Reitsma naar Nijkerk gekomen om het plan ook hier te introduceren. Reitsma en Thomas Dekker (programmamanager bij de Rabobank) legden nog eens haarfijn uit hoe de ondernemers nou precies winst konden maken doormiddel van deze duurzame energie.

Besparen

Duurzame energie vraagt natuurlijk wel eerst om een investering, maar als u dat eenmaal heeft gedaan bespaart u met uw bedrijf doormiddel van de aanschaf van LEDverlichting een goede wintersport vakantie. En de aanschaf van zonnepanelen kan u jaarlijks ook duizenden euro’s schelen. Toen er voorbeelden van bedrijven werden genoemd die dit plan al in werking hebben gesteld, kwamen duizelingwekkende bedragen van 28.000 euro voorbij. En dat op jaarlijkse basis.

Veel animo

De Rabobank heeft de bijeenkomst gehost en dat de bank wegloopt met dit initiatief om duurzame energie meer aandacht te geven is overduidelijk. Rabobank Randmeren betaalt namelijk 25% van de advieskosten van de eerste 20 deelnemers aan dit project. Daarnaast financiert de Rabobank de helft van de windmolens in Nederland.


Dat het project verder in Nijkerk ook serieuze vormen begint aan te nemen is te zien aan de intentieverklaring die is ondertekend door de Gemeente Nijkerk, Rabobank Randmeren, de Nijkerkse Ondernemers Vereniging, de BHN en ondernemersvereniging Hartje Hoevelaken. De ondernemers die aanwezig waren, werden ook warm van het idee. Er waren 60 ondernemers aanwezig en vijftien ondernemers hebben direct het aanmeldingsformulier getekend.

Heeft u de bijeenkomst gemist of wilt u meer weten over dit onderwerp? Dat kan! Neemt u dan een kijkje op de website: Energieke Regio

Techniek academie

Info De Techniek Academie:

De Techniek Academie is een groeiende vereniging van ruim 100 technische bedrijven uit de regio. Zij werken samen om meer technici op de arbeidsmarkt te krijgen. Focus ligt op de installatietechniek, de metaal en de machinebouw/metalektro.

Opleiden

Er worden technische MBO opleidingen aangeboden in samenwerking met Landstede MBO, met praktijk en theorie optimaal op elkaar afgestemd. Praktijkopdrachten worden bij De Academie uitgevoerd, zodat de student bij het bedrijf volledig inzetbaar is. Er zijn ook opleidingen op maat voor medewerkerkers bij een bedrijf.

Studenten en instroom

De meeste jonge studenten starten hun opleiding in augustus, maar instroom is het hele jaar mogelijk. Gemiddelde leeftijd is 19 jaar. Ook werknemers van 35 jaar stromen nog in voor een volwaardige MBO opleiding; ze gaan hun eigen weg.

Namens de bedrijven ondersteunt De Techniek Academie zowel BITT (basisonderwijs), alsook Platform Techniek (voortgezet onderwijs); met voorlichting en verleiding van jongeren voor technische beroepen. De Academie organiseert technische workshops bij VMBO’s in de hele regio.

De Academie bewaakt de match tussen student en leerbedrijf.

Bedrijven:

Grote én kleine technische bedrijven kunnen zich bij De Techniek Academie aansluiten en zo invloed in de regio uitoefenen. Kom gewoon eens langs of bel voor een vrijblijvende afspraak.

Techniek Academie
Westeinde 100,
3844 DR  Harderwijk
T: 0341 74 39 28
info@detechniekacademie.nl

Motie Tweede Kamer steunt World Food Center

Bij de begrotingsbehandeling van het kersverse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vier coalitiepartijen gezamenlijk een motie ingediend met als doel het World Food Center tot een succes te maken. De motie werd ingediend door CDA’er Jaco Geurts en ondersteund door Carla Dik-Faber, (Christen Unie) Tjeerd de Groot, (D66) en Helma Lodders, (VVD).

De indieners van de motie gaven aan dat, bij een wereld die in 2050 70% meer voedsel nodig heeft dan we nu produceren, we het aan het onze stand verplicht zijn als innovatieve landbouwnatie onze toonaangevende rol in de wereldwijde voedselvoorziening te laten zien. Omdat ook de dialoog van de agrofoodsector met de samenleving geïntensiveerd moet worden dient te worden werd de regering verzocht samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven de handen ineen te slaan en het World Food Center in de Food Valley tot een gezamenlijk succes te maken.

De Gelderlander rapporteerde dat ook Minister Schouten van Landbouw zich positief uitliet over het WFC, maar het nog te vroeg vond voor financiële toezeggingen: ‘Ze heeft wel geld voor dit soort plannen beschikbaar; in de komende vier jaar heeft ze 950 miljoen voor steun aan regionale plannen. Ze wees er deze week in een Kamerdebat wel op dat het ministerie van Landbouw al betrokken is bij de planvorming.’

 

Bekijk hier de motie.