NQ7A6216V2

Nieuwjaarstoespraak BHN-voorzitter Gerrit-Jan Bezemer

Afbeelding: Arjen Gerritsma

 

Nieuwjaarstoespraak 2017

Locatie de Ampt van Nijkerk

Dinsdag 10 januari 2017.

Dames en heren, leden van de bedrijvenkring, burgemeester, wethouders, vertegenwoordigers van het onderwijs, ereleden, partners van onze leden, mag ik u allen een warm welkom heten op onze nieuwjaarsbijeenkomst.

Als ik u in de afgelopen dagen na de jaarwisseling niet op een andere plek of andere bijeenkomst een gelukkig en gezond nieuw jaar heb gewenst dan doe ik dat graag en nu ook mede namens mijn collega’s in het bestuur vanaf deze plaats.

Een nieuw jaar ligt voor ons. Bij het binnenkomen bent u al welkom geheten door de lachende lama’s.  Dat betekent dat wij het nieuwe jaar met vreugde en humor voor ons zien. Voor onze bedrijvenkring betekent dat ook het maken van nieuwe plannen om u op diverse wijze en diverse locaties te ontmoeten.

U bent van ons gewend dat we een aantal bedrijfsbezoek afleggen, zoals afgelopen jaar aan Euretco in Hoevelaken, Gazelle experience en het mooie pand van Vreugdenhil.  Maar ook dat we samen met de gemeente weer een avond organiseren waarin we een thema uitdiepen en spraakmakende en interessante  sprekers proberen te vinden.

Ook zullen we weer een aantal workshops organiseren waarin kennisoverdracht en ervaringen uitwisselen centraal zal staan.

Maar ook zullen we uw belangen behartigen in de contacten die we, mede namens u, met de gemeente en andere belangengroepen onderhouden.

Over het jaar dat nu achter ons ligt wil ik kort zijn. De ontevredenheid van de burger, leek de centrale thematiek te zijn.

Ontevredenheid over de wijze waarop onze samenleving ontwikkelt, onvoorspelbaar wordt, steeds duurder, politiek onzekerder. De vaste waardes en zekerheden verdwijnen.

In het neen tegen de Oekraïne deal lag mogelijk de ontevredenheid over de Europese opschaling en daarmee verband houdende toenemende bureaucratie en overheidskosten en besluiteloosheid aangaande echte problemen, zoals die van vluchtelingen.

De Brexit waarin de Engelsen protest lieten horen.

Het neen van de Amerikanen tegen de gevestigde orde en het establishment met hun keuze voor Trump.

Het typeert een samenleving in verandering en in verwarring. Een samenleving met veel ongewisheid en weinig zekerheid.  Of zoals professor Jan Rotmans het zegt. We leven niet in de tijdperk van verandering, maar veranderen naar een ander tijdperk.

We transformeren naar een nieuwe samenleving waarin de machtsverhoudingen zoals we die kennen radicaal worden omgegooid. Maatschappelijke sectoren bereiken hun houdbaarheidsdatum.

We zien de opkomst van een nieuwe orde.

De onontkoombare uitkomst van een kantelperiode.

Hij noemt dit een verandering van een tijdperk.

Een tijdperk waarin ieder individu en elk initiatief telt.

Waarin iedereen het verschil kan maken.

En wat doen we daarmee in het nieuwe jaar?

Als ondernemer ziet u dus burgers die serieus genomen willen worden, zich niet willen laten leiden, maar ook door de veelheid van informatie en social media juist makkelijk laten misleiden.

Nieuws is vaak ongecontroleerd en soms weinig gefundeerd. Het geeft papagaai effecten in de media en een onderlinge communicatie waarin inzichten een korte geldigheidsduur hebben.

Als ondernemer, maar ook als bestuurder of politicus, houdt u dus rekening met minder loyaliteit van uw klant, kiezer of belanghebbende burger.  U gaat een permanente uitdaging aan met klanttevredenheid. En in dit verkiezingsjaar de uitdaging met uw kiezer. Uw kwaliteit van diensten en producten worden permanent getoetst op relevantie.

Dames en heren dit is een blijmoedige nieuwjaarsbijeenkomst. Een bijeenkomst waarin we vooruit willen kijken naar het jaar dat voor ons ligt. Ik heb dus ook gezocht naar bemoedigende signalen.  Signalen met inspiratie en uitdaging.

Met de vorig jaar door de gemeente gestarte dialoog met de samenleving kwam de vraag aan de orde hoe Nijkerk op de kaart moet staan. Hoe Nijkerk zich kan profileren met haar identiteit. Haar sterke merk.

Een extern onderzoeksbureau kwam tot de conclusie dat Nijkerk iets heeft met het thema “Food”.  Misschien geen schokkende conclusie.

Of zoals cabaretier Bert Visser zou zeggen; “hoe kom je er op”?

Maar het is waar Nijkerk heeft iets met voedsel en is daar heel bescheiden over. In dat perspectief viel mijn oog vorige week op een artikel dat ging over culinair ondernemer. Ofwel; creatief ondernemerschap. Ik zal enkele highlights van dit bericht voor u schetsen.

Een ondernemers duo in Haarlem opende onlangs een horecagelegenheid in oude zeecontainers aan de rand van een industrieterrein in Haarlem. Met door andere ondernemers geschonken restmaterialen zoals, kozijnen, tafels en stoelen, keukenwerkbanken, werd het complex ingericht.  Voor de kinderen werd een natuurspeeltuin ingericht. Het afval van de een werd zo de grondstof voor de ander.

De financiering kwam via crowdfunding tot stand.

Een deel van de investeerders krijgen voor hun inleg van € 300,-,  drie jaar lang gratis eten en drinken voor € 105,- per jaar. Een rendement dus van 5%.

Lokale bandjes treden er tegen een sympathiek tarief op.

De gemeente verleende een tijdelijke vergunning. Dat bleek makkelijker dan een aanvraag voor een permanente bouwvergunning.

De chef-kok kookt met lokale producten van telers uit de buurt.

De tent loopt en bezoekers zijn enthousiast.

Dit was een bericht waar ik blij van wordt. Hier komen zoveel elementen samen waarin nieuwe maatschappelijke werkelijkheden samenkomen: Thema’s als: creatief en gedurfd ondernemen, uitdaging en ambities, samenwerking met andere ondernemers, circulaire economie, een faciliterende overheid, passende alternatieve financieringsbronnen, out of the box durven denken. Vaste waardes even loslaten.

Met deze inspiratie sluit ik mijn nieuwjaarsboodschap graag af met u in persoonlijk opzicht een goede gezondheid samen met uw naasten toe te wensen en in zakelijk opzicht een energiek, succesvol en inspirerend 2017. Ik wil daar graag op proosten. Een goed 2017.

NQ7A7245

Bezoek Vreugdenhil Dairy Foods

aristakes

De pianoman van Amsterdam Centraal

Met het betoverende liedje “She” zong Aris zich de harten van velen binnen. In 2016 is Aris de winnaar geworden van de NS wedstrijd ‘Beste Station Pianist van Nederland 2016’! Zonder dat hij het wist, had iemand een filmpje ingezonden naar de wedstrijd met Wibi Soerjadi in de jury! En nu is hij lid van de BHN geworden.

Aristakes Jessayan, zoals zijn volledige naam luidt, is geboren in Athene, maar is van Armeense afkomst. Vanaf 1956 is hij woonachtig in Nederland en is opgegroeid in Amersfoort. Na zijn militaire dienstplicht als sergeant Groene Baret bij het Korps Commando Troepen, te hebben vervuld, is hij bij toeval in de muziek gegaan. Als pianist/zanger heeft Aris in Nederland, maar ook in de rest van de wereld vele optredens mogen verzorgen. Als entertainer weet hij de juiste snaar te raken bij zijn toehoorders.

Na een aantal jaren is Aris gestart met het evenementenbureau House of Events en heeft zeer veel evenementen, bijeenkomsten, bruiloften, beurzen, golfdagen enz. georganiseerd. Van 1994 tot 2000 had Aris 2 reisbureaus in Hoevelaken en Scherpenzeel. Na te zijn gestart met zijn kledingfabriek Charisma Fashion in Yerevan, de hoofdstad van Armenië, is de kledinglijn hier in Nederland voortgezet in een al bestaand bedrijf in Bleiswijk bij Zoetermeer.

aris 2

Naast zijn werk als pianist/zanger, geeft Aristakes tegenwoordig ook lezingen voor bedrijven en ondernemersverenigingen. Deze lezingen zijn bijzonder, omdat Aris de lezingen begeleidt met live pianomuziek en zang. Dit blijkt zeer inspirerend te werken. Niet alleen de muziek, maar ook en misschien wel juist, de inspirerende verhalen van het leven als gedreven en zeer gepassioneerd zelfstandig ondernemer van bijna 42 jaar!

Begin volgend jaar start Aristakes met zijn eigen muziek en theatershow “Romantic Ballads” unplugged. De try-out, die zal worden geregistreerd door 3 camera’s van RTL, is in het Icoon Theater in Amersfoort Vathorst op zaterdag 25 februari 2017.

vreugdenhil a28

Een kijkje bij de blikvanger van Nijkerk

Binnenkort gaan we langs bij een van de mooiste panden van Nijkerk. Aan de A28 staat sinds korte tijd een mooi pand te schitteren. Op 30 november aanstaande gaan we op bezoek bij Vreugdenhil Dairy Foods.

vreugdenhil

Een beetje geschiedenis

In 1954 startte Vreugdenhil als Nederlands familiebedrijf in Driebergen. “Al vanaf het begin voelden we ons sterk betrokken bij onze leveranciers en afnemers. We vonden toegang tot de beste grondstoffen én de wereldmarkt, waarmee we nu het verschil willen maken voor miljoenen consumenten wereldwijd.” In 1964 vestigden ze zich in Voorthuizen, daarna volgden de fabrieken in Barneveld (1991), Scharsterbrug (2002) en Gorinchem (2005).

Een nieuw hoofdkantoor

In decembvreugdenhil_nijkerker 2015 vindt de verhuizing naar het nieuwe kantoor aan snelweg A28 plaats. Onderdeel van de verhuizing is een versterkte focus op productie van melkpoeder voor menselijke consumptie. ,,Om die reden hebben we onze veevoerdivisie ook verkocht aan het eveneens in Voorthuizen gevestigde Denkavit. Daar zijn we blij mee. Op deze manier blijven deze activiteiten dichtbij huis.” Het nieuwe  hoofdkantoor in Nijkerk is gebouwd volgens de nieuwste standaarden voor duurzaamheid, het BREEAM Outstanding certificaat.

 

Wilt u ook een kijkje nemen in dit schitterende bedrijf? Geef u dan op via de site: http://bhninfo.nl/evenement/bedrijfsbezoek/

nijkerk

Uw bedrijf optimaal bereikbaar maken

We zien dat de provincie Gelderland de trajectaanpak van de N301 op haar agenda heeft staan en dat ook de lokale politiek dit aangrijpt om enkele vragen te stellen en een alternatief van bijvoorbeeld een oostelijke rondweg nog eens kritisch te bekijken.

Als BHN (belangenbehartiger) zien wij een rol weggelegd om te onderzoeken of Nijkerk de verkeersstromen wel voldoende aan kan. We zien een groeiende toename van het verkeer op de N301 en daardoor verslechterende bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. Ook het alternatief van een verbinding tussen de A28 en de A30 (Oostelijke rondweg) zal weer in deze discussie worden betrokken.

N301Het bestuur roept onze leden en belanghebbenden op om ons input te geven op de vraag die het bestuur ook graag zal mee

nemen in het bestuurlijke overleg met onze overheid. Dit zijn vragen als:

  • Zijn de maatregelen die de overheid neemt om de doorstroming te bevorderen (o.a. verbetering N301) voldoende om de bereikbaarheid van de bedrijventerrein c.q. uw bedrijfslocatie veilig te stellen?
  • Welke verwachtingen (oplossingen) hebt u voor de toekomst mbt bereikbaarheid en mobiliteit?

Graag uw input en reacties naar: info@bhninfo.nl

te huur

Help de leegstand te laten verdwijnen

De economie is aan het herstellen en gelukkig gaat het onze ondernemers weer wat meer voor de wind nu het consumentenvertrouwen toeneemt en omzetten in veel sectoren weer toeneemt.

In het bestuurlijke overleg dat wij periodiek met de bestuurders en wethouders van de gemeente voeren wordt met enthousiasme geconstateerd dat de uitgifte van percelengrond op de bedrijventerreinen toeneemt. Er is dus belangstelling van bedrijven die zich in Nijkerk en Hoevelaken willen vestigen.

Toch ontkomen we niet aan de vaststelling dat op de bedrijventerreinen diverse locaties nog onbezet zijn (leeg staan). Oude huurders en gebruikers zijn verdwenen, nieuwe huurders en gebruikers (gebruiksmogelijkheden) nog niet in alle gevallen gevonden.

leegstand

Naar schatting gaat het hier (Nijkerk – Hoevelaken) om ca.50 à 80 bedrijven en ca. 20.000 m2 tot 40.000 m2. (zeer ruwe schatting). Een dilemma van eigenaren, investeerders, banken, makelaars, overheid en gebruikers. (verrommeling bedrijfsterrein)

Het bestuur van de BHN en de bestuurders van de gemeente hebben nu het plan opgevat om een (ronde tafel) brainstormsessie te organiseren met de direct betrokkenen om eens te kijken naar en te praten over de omvang van het probleem, de knelpunten, de mogelijke oplossingen en actiepunten die tot die oplossing leiden.

Bent u of kent u een ondernemer die dit probleem aan den lijve voelt laat het ons weten en meldt u. In januari willen wij komen tot een (beheersbare) gespreksgroep van ca. 30 personen om hier een eerste verkenning en brainstormsessie te organiseren. Pragmatische aanpak.

Graag uw reactie naar: info@bhninfo.nl

glasvezel

Nijkerk wordt een glasvezelnetwerk

De komende maanden wordt er een glasvezelnetwerk aangelegd in Nijkerk op de bedrijventerreinen Arkervaart en Watergoor. Arkerpoort en De Flier zijn rond de jaarwisseling al ontsloten.

Bright Access draagt er zorg voor dat belangrijke datastromen via een afgescheiden kanaal rechtstreeks worden verzonden van de gebruiker naar de leverancier en vice versa. Vanaf Internet 1.0 is niet eens te zien dat deze datastromen bestaan, en ze zijn dan ook op geen enkele wijze door onbevoegden te benaderen of verstoren. Deze werkwijze garandeert de kwaliteit en integriteit van de datastroom.

 bright access

De werkwijze van Bright Access staat er niet alleen garant voor dat elk bedrijf over een betaalbare aansluiting kan beschikken, er zijn nog meer unieke voordelen:

  •   Delen van een verbinding: Meerdere bedrijven in hetzelfde pand kunnen gebruik maken van één verbinding, terwijl de facturering en de interne netwerken van elkaar gescheiden blijven.
  •   Koppelen van locaties: Bedrijven met meerdere locaties door heel Nederland kunnen deze eenvoudig laten koppelen zodat er één gedeeld netwerk ontstaat binnen een veilige omgeving.
  •   “Internet 2.0”: Het is niet verstandig om alle bedrijfsgegevens zomaar het open internet op te sturen. Middels het unieke concept van gescheiden kanalen en datacentrum koppelingen, waar patent op is aangevraagd, kan Bright Access er voor zorgen dat belangrijke datastromen van de bedrijfslocatie rechtstreeks worden afgeleverd bij de servers van de leveranciers van cloud diensten. Daardoor zijn deze datastromen volledig afgeschermd van het internet, en daarmee 100% beschermd tegen aanvallen, onderschepping en andere verstoringen.
  •   Advies aan huis: Vrijwel ieder ICT bedrijf in de regio is partner van Bright Access. Zij komen met plezier op afspraak bij u langs om uw specifieke situatie te inventariseren, wat resulteert in een maatwerk offerte waaruit duidelijk blijkt welke efficiëntie verbeteringen en besparingen er voor uw bedrijf mogelijk zijn. Spreekt u liever een glasvezelspecialist van Bright Access? Dat kan natuurlijk ook.
  •   Flexibele voorwaarden: Zijn er speciale omstandigheden zoals een nog lopend contract of een geplande verhuizing? Geen probleem, wij bieden u zonder meerkosten een passende oplossing.
20161013_165315

Een workshop over financiën in ‘de Ridderzaal’

Donderdag 13 oktober verzamelden zich een groep geïnteresseerde leden van de BHN bij ons lid VdRidder Drukkerij voor de workshop over financiën. In de prachtige vergaderruimte, de Ridderzaal, lieten onze leden zich informeren en inspireren over de kritische prestatie indicatoren. De drie inleiders van CFO netwerk wisten met boeiende voorbeelden, aan te geven wat er mis kan gaan wanneer ondernemingen hun indicatoren niet goed in beeld hebben.

20161013_182029

Kortom nuttige en leerzame informatie voor ondernemers die kritisch naar hun organisatie willen kijken. De bijeenkomst werd met een buffet afgesloten en onze gastheer lid Bertil van de Ridder was nog graag bereid zijn gasten een rondleiding door zijn bedrijf te verzorgen. Al met al een paar mooie en nuttige uurtjes met leerzame momenten.

20161013_165329

fullsizeoutput_14

Nieuw lid: Rijk van Korlaar Managementadvies

Ik ben werkzaam als interim manager en/of consultant. Mijn werk omschrijf ik daarin als volgt: Rijk van Korlaar Management advies helpt organisaties succesvol veranderen. Middels de “ondernemersdriehoek” maken we complexe situaties graag helder voor u. De driehoek; de ondernemer, onderneming en de verandering zijn de bouwstenen van uw bedrijf. Hun onderlinge verband bepaalt voor een groot deel het succes. Meer informatie op www.rijkvankorlaar.com

Rijk van Korlaar

Daarnaast ben ik op 1 oktober jl. live gegaan met een nieuwe onderneming. De razendsnelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vergen veel flexibiliteit. In de onderneming gaan we snel, eenvoudig, goedkoop en transparant, bedrijven toegang geven tot een netwerk van Zelfstandig Professionals. Deze ZP-ers zijn gescreend door specialisten, zodat opdrachtgevers weten dat ze kwaliteit in huis krijgen. Het is een internet bases bedrijf, waardoor kosten laag zijn voor bedrijven en ZP-ers. Extra services zijn leverbaar ook hier tegen transparante tarieven. Het motto: “we bieden expertise, zonder de woekermarges van kaartenbakbeheerders!” Meer informatie op www.zpconnect.eu.

Ik wordt graag geïnspireerd door ondernemers en heb in mijn carrière al veel mensen en ondernemingen kunnen inspireren om handig om te gaan met complexe veranderingen. Dat is wat ik wil brengen en halen in de Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk.

 rijk