Techniek academie

Info De Techniek Academie:

De Techniek Academie is een groeiende vereniging van ruim 100 technische bedrijven uit de regio. Zij werken samen om meer technici op de arbeidsmarkt te krijgen. Focus ligt op de installatietechniek, de metaal en de machinebouw/metalektro.

Opleiden

Er worden technische MBO opleidingen aangeboden in samenwerking met Landstede MBO, met praktijk en theorie optimaal op elkaar afgestemd. Praktijkopdrachten worden bij De Academie uitgevoerd, zodat de student bij het bedrijf volledig inzetbaar is. Er zijn ook opleidingen op maat voor medewerkerkers bij een bedrijf.

Studenten en instroom

De meeste jonge studenten starten hun opleiding in augustus, maar instroom is het hele jaar mogelijk. Gemiddelde leeftijd is 19 jaar. Ook werknemers van 35 jaar stromen nog in voor een volwaardige MBO opleiding; ze gaan hun eigen weg.

Namens de bedrijven ondersteunt De Techniek Academie zowel BITT (basisonderwijs), alsook Platform Techniek (voortgezet onderwijs); met voorlichting en verleiding van jongeren voor technische beroepen. De Academie organiseert technische workshops bij VMBO’s in de hele regio.

De Academie bewaakt de match tussen student en leerbedrijf.

Bedrijven:

Grote én kleine technische bedrijven kunnen zich bij De Techniek Academie aansluiten en zo invloed in de regio uitoefenen. Kom gewoon eens langs of bel voor een vrijblijvende afspraak.

Techniek Academie
Westeinde 100,
3844 DR  Harderwijk
T: 0341 74 39 28
info@detechniekacademie.nl

Motie Tweede Kamer steunt World Food Center

Bij de begrotingsbehandeling van het kersverse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vier coalitiepartijen gezamenlijk een motie ingediend met als doel het World Food Center tot een succes te maken. De motie werd ingediend door CDA’er Jaco Geurts en ondersteund door Carla Dik-Faber, (Christen Unie) Tjeerd de Groot, (D66) en Helma Lodders, (VVD).

De indieners van de motie gaven aan dat, bij een wereld die in 2050 70% meer voedsel nodig heeft dan we nu produceren, we het aan het onze stand verplicht zijn als innovatieve landbouwnatie onze toonaangevende rol in de wereldwijde voedselvoorziening te laten zien. Omdat ook de dialoog van de agrofoodsector met de samenleving geïntensiveerd moet worden dient te worden werd de regering verzocht samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven de handen ineen te slaan en het World Food Center in de Food Valley tot een gezamenlijk succes te maken.

De Gelderlander rapporteerde dat ook Minister Schouten van Landbouw zich positief uitliet over het WFC, maar het nog te vroeg vond voor financiële toezeggingen: ‘Ze heeft wel geld voor dit soort plannen beschikbaar; in de komende vier jaar heeft ze 950 miljoen voor steun aan regionale plannen. Ze wees er deze week in een Kamerdebat wel op dat het ministerie van Landbouw al betrokken is bij de planvorming.’

 

Bekijk hier de motie.

Hoe ga je als werkgever om met de jongeren van nu?

De Strategische Arbeidsmarkttafel FoodValley nodigt u graag uit voor een netwerkbijeenkomst over de toekomst van de regionale arbeidsmarkt.

Datum: donderdag 5 oktober, 15.00-19.00 uur Locatie: volgt

Programmaonderdelen

Workshops (15.00-16.45 uur)

1. 2.

Generatie Z op de werkvloer

Hoe ga je als werkgever om met de jongeren van nu? Hoe kun je ze

motiveren en van ze leren?

Gelderland Arbeidswijs: open innovatie traject voor de arbeidsmarkt. Inspiratie voor het thema 2017: ‘Op naar een duurzame economie! Anders leren en werken, hoe doe je dat?’

Presentatie arbeidsmarktagenda en netwerken (17.00-19.00 uur)

Ondernemers, onderwijs en overheid nemen u mee in de gezamenlijke ambities en opgaven voor de komende jaren. Daarna is er ruime gelegenheid om te netwerken.

Meer informatie via deze link. Hier kunt u ook vooraanmelden dmv het bestellen van een ticket en uw workshopvoorkeur kenbaar maken.