bedrijvenkring

Ondernemersvraagbaak

Kennis en ervaring delen = vermenigvuldigen

Als ondernemer loop je soms met een vraag rond en weet je niet direct waar je een passend antwoord kunt vinden. Als bestuur van de BHN begrijpen we dat.

Leden van de BHN zijn zowel jonge, beginnende ondernemers als ook wijze en ervaren ondernemers. De ondernemers vraagbaak van de BHN is ervoor bedoeld ondernemers met vragen in contact te brengen met ondernemers met antwoorden. En misschien niet altijd een direct passend antwoord, maar dan vooral een hint in de richting waar het antwoord gevonden kan worden.

Wij komen graag in contact met (oud) ondernemers die bereid zijn in voorkomende situaties een ondernemer met een specifieke vraag te woord te willen staan.

Op de website vindt hier de pagina waarop u uw vraag kunt verzenden. Wij leggen deze voor aan een ondernemer zonder daarbij uw naam te vermelden.

Foto’s van bezoek Euretco.

Bron: Arjen Gerritsma

Nieuw lid: Van den Bor Pluimvee

Naast vele leden uit Nijkerk en ook een flink aantal uit Hoevelaken, is er met Van den Bor Pluimvee een nieuw lid bij die Nijkerkerveen vertegenwoordigt.

Van den Bor is gespecialiseerd in het slachten en verwerken van vleeskuikens. Dat is een kwaliteit die na drie generaties inmiddels tot een traditie verworden is. Van den Bor Pluimvee is in de sector een sterk merk. Aan het hoofd staat Gert van den Bor: “Kwaliteit moet te controleren zijn. Onze slachterij is IKB, HACCP- en BRC-gecertificeerd en wij laten ons door verschillende afnemers auditeren met hun specifieke eisen”.

Van den Bor: “We leveren aan bijna alle landen binnen de EU, niet alleen in Nederland. De aanvoer van kuikens komt ook veel uit het buitenland, zoals Duitsland. En we hebben nog een vestiging in Meppel. Maar al die pluimveebedrijven kennen wij goed. Dat gaat zo ver dat wij zeggenschap hebben over de voedersamenstelling, maar ook hoe de kuikens worden vervoerd. Ons systeem voldoet aan alle wettelijke eisen en regelgeving. Alles is terug te traceren en staat aangegeven op de productverpakkingen.”

Maar is er ook een verbindende factor met Nijkerk? Van den Bor: “Jazeker. Wij hebben de Nijkerkse maïskip in de markt gezet, waarin de kuikens zijn gevoed met vijftig procent maïs en de kip een goudgeel kleurtje heeft. Daarin zijn we ook in Nederland uniek. Wij zijn trots op onze oorsprong en geven daarmee met de Nijkerkse maïskip ons visitekaartje af”.

Pim van Duijn vliegt uit

Dit is de allerlaatste keer dat ik als BHN-bestuurslid de werkzaamheden heb verricht als verantwoordelijke voor de Bijeenkomsten en PR & Communicatie.

Ik ben begonnen met JOHN-bijeenkomsten te organiseren en werd door het toenmalige bestuur met Carel van Eijs gevraagd of ik in het échte bestuur wilde plaatsnemen. Ik was ongelooflijk trots. Dat ze mij vroegen vond ik een grote eer. Vooral toen ze zeiden dat ik in positieve zin was opgevallen door mijn enthousiasme, passie en gedrevenheid. “Dat konden ze goed gebruiken binnen het bestuur,” werd erbij gezegd.

Ik heb mijn taken “Bijeenkomsten” organiseren en de BHN op de kaart zetten door middel van “PR & Communicatie” altijd zeer serieus genomen en heb genoten deze werkzaamheden te mogen uitvoeren.

Hoogtepunten waren voor mij Foppe de Haan, Jacco Eltingh, Wim Anker en Annemarie van Gaal. Maar ook het organiseren van een seminar over “Netwerken”, een bedrijfsbezoek aan creatief productiehuis Lukkien en een exclusief bezoek aan de Tweede Kamer. Met name dat we daar de vorige ALV hebben kunnen doen was zeer bijzonder, met achteraf een diner in Nieuwspoort. Want waarom alleen in Nijkerk. Denk buiten de gebaande paden.

Wat me ook altijd veel plezier doet is verbindingen leggen tussen mensen, die daardoor weer verder komen met elkaar. Dat is ook de BHN.

Ik heb een hoop bestuursleden zien komen en gaan. Nu vlieg ik zelf uit. De BHN was een deel van mijn leven. Het is nu tijd voor een volgend hoofdstuk.

Pim van Duijn
IQBuzz – creatieve communicatie

www.iqbuzz.nl

Foto’s van de nieuwjaarsbijeenkomst

Bron: Arjen Gerritsma

Bedrijvenkring Hoevelaken-Nijkerk presenteert vernieuwde website

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de vernieuwing van de website van de Bedrijvenkring Hoevelaken-Nijkerk. Met gepaste trots lanceerde voorzitter Gerrit Jan Bezemer het vernieuwde platform dat werd ontwikkeld in samenwerking met internetbureau Draad uit Nijkerk.

De vernieuwde website is de centrale spil in de communicatie van de Bedrijvenkring. Met uitgebreide informatie van leden, aankomende evenementen en nieuwsberichten is de website een belangrijk informatiemiddel voor ondernemend Nijkerk. Ook kunnen ondernemers van de bedrijvenkring eenvoudig eigen publicaties toevoegen. Daarmee draagt de website bij aan het versterken van het onderlinge netwerk.

Voorzitter Gerrit Jan Bezemer is verguld met de nieuwe online uitstraling en functionaliteiten: “We zijn een dynamische businessclub. Daar hoort een website bij waarin we onze leden in de spotlight zetten. De website bevat alles waar een moderne website aan moet voldoen, zo is de website onder andere perfect te raadplegen op smartphones en tablets. Ook aan de achterkant hebben we een grote stap gezet door het aanmelden voor evenementen flink te vereenvoudigen. Alle credits naar de jongens van Draad die zich hebben ingezet voor de Bedrijvenkring.”

Voor Draad is de vernieuwde website een stap richting meer voet aan de grond in de regio: “We merken dat onze klantenkring zich voor het grootste deel buiten Nijkerk bevindt. En dat is eigenlijk zonde, want juist in Nijkerk en Hoevelaken valt er qua zakelijke websites nog flink wat te verbeteren. De website blijkt in veel gevallen toch het eerste contactmoment, waarbij je potentiële klanten of opdrachtgevers meteen wilt triggeren. Met de nieuwe website voor de Bedrijvenkring geven we een klein kijkje in de ongekende mogelijkheden van een website.” vertelt Bart Nieuwenweg namens Draad.

De vernieuwde website van de Bedrijvenkring Hoevelaken-Nijkerk is te bekijken via www.bhninfo.nl. Wij nodigen leden uit gebruik te maken van de mogelijkheid zelfstandig, voor leden relevante publicaties, te plaatsen op de website

Uitreiking Duurzaamheid Award voor Pijpers Bronbemalingen

Met het oog op de toekomst, denken bedrijven vooruit. Ondernemers anticiperen niet alleen op cijfers, maar zijn zich bewust van de wereld om hen heen. Natuurlijk ook in Nijkerk waar de Arkemheense polder niet alleen het groene bewijs is, maar ook één van de oudste van Nederland. Ook daar is bewust mee omgesprongen. Zo ook het rond 1930 in Nijkerk ontstane bedrijf Pijpers Bronbemalingen, opgericht door de broers Jan, Dirk en Aalt Pijpers.

 

Aan het woord is huidig financieel directeur Jaap van Dijk: “Zij zijn gestart als bouwbedrijf. Vooral werkzaam voor de boerenwereld: silo’s, stallen, dat soort werk. Na de oorlog waren er nu en dan bemalingen nodig voor grondwerkzaamheden. In de jaren ’50 hebben ze toen de eerste bemalingspompen gekocht. Uiteindelijk erna omgeschakeld naar een specialistisch bronbemalingsbedrijf, omdat daar veel vraag om was”.

 

Een kleine 60 jaar later, op 19 november 2015, reikten Gemeente Nijkerk en de Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk (BHN) de Duurzaamheid Award uit aan Pijpers Bronbemalingen. Jaap van Dijk: “Dat vinden wij heel belangrijk. Want we zijn er ook heel bewust mee bezig. Rond de eeuwwisseling hebben we warmtepompen mee helpen ontwikkelen en waren toe nook al één van de eersten die dat in Nijkerk in gebruik namen. Met een warmtepomp kun je verkoelen met behulp van grondwater in plaats van fossiele brandstoffen.. Sinds een jaar of tien hebben wij ons verder uitgebreid met het boren van H-balken, bronnen voor brandputten, drinkwater voor boerderijen, sproei-installaties en voor een aantal gemeentes verzorgen we bronnen voor fonteinen en waterwerken”.

 

Pijpers Bronbemalingen verkrijgt haar opdrachten via aanbestedingen, maar ook via vaste afnemers. Er zijn 22 mensen werkzaam bij Pijpers: “De helft werkt buiten. Dat zijn vaak boerenjongens die wij zelf opleiden en door het hele land aan onze projecten werken. De anderen zijn bezig met de vergunningen en voorbereidingen. 60-70% van onze werknemers komt uit Nijkerk. Waar wij trots op zijn is dat we ook hier “duurzaam” in zijn: de meesten blijven hun hele carrière voor ons werkzaam”.

 

Het personeel wordt ook bijgeschoold waar nodig: “We zorgen voor een VCA-certificering. Dat onze vrachtwagenchauffeurs over de juiste opleiding beschikken. Dat ze de juiste instructies hebben in petrochemische normen. Dat er veilig gereden wordt met heftrucks. Zeer divers. Waar het om gaat is dat men erop kan vertrouwen dat bij Pijpers gediplomeerd personeel rondloopt. Dat als men vraagt om een wanddikte van een leiding, ook de juiste wordt geleverd, of wat er verwerkt wordt in één keer goed gaat. Oftewel: garant staan voor gekwalificeerde vakmensen”.

 

Jaap van Dijk legt uit waarom “duurzaamheid” belangrijk is voor Pijpers: “De ontwikkeling van een duurzaam proces kost veel geld. Maar in de productie wordt het terug verdiend. Kijk maar naar de zonnepanelen. Dus op den duur wordt het aantrekkelijk voor de lange termijn. Nederland loopt hierin voorop. Ook in ons productieproces en met onze relaties gaan we duurzaam om. Bijvoorbeeld met het certificaat BLR SKIB 2100, wat inhoudt in dat we voldoen aan allerlei eisen die gesteld worden in ons vak, zoals dat er geen vervuiling achter blijft en er zorgvuldigheid wordt toegepast in ons werkproces. En met de ISO-certificering kan men erop rekenen dat in onze manier van werken standaarden worden toegepast waar collega’s op kunnen bouwen en borgen”.

Bijeenkomst 10 September – Op jacht in Spakenburg

De vaart zat er goed in met dit grote gezellige gezelschap.