Accent Praktijkonderwijs Nijkerk

Accent Nijkerk is een zelfstandige school voor Protestants Christelijk Praktijkonderwijs. Samen met de school Accent Amersfoort Praktijkonderwijs vormen deze twee scholen de divisie Praktijkonderwijs binnen de Meerwegen Scholengroep.Er wordt Praktijkonderwijs verzorgd aan jongeren van 12 tot maximaal 18 jaar. Deze vorm van onderwijs is bestemd voor leerlingen met een integrale leerachterstand die niet in staat geacht worden om een diploma te behalen in één van de leerwegen in het VMBO. Ook niet met extra ondersteuning door middel van leerwegondersteunend onderwijs.De school bereidt leerlingen voor op wonen, werken en vrije tijd vanuit een actieve rol als burger in de maatschappij.De leerling is geen moeilijk lerende met beperkingen maar een anders lerende met kansen, kansen die voor een groot deel door het onderwijs geboden kunnen en moeten worden.