BBM Advocaten

BBM Advocaten is een samenwerkingsverband tussen twee zelfstandig opererende kantoren, die gevestigd zijn in Nijkerk en Putten. Het kantoor is opgericht in januari 2006. De werkzame advocaten hebben ieder hun eigen specialisme, zodat ze u optimaal kunnen bijstaan.BBM Advocaten is zich ervan bewust dat cliënten niet zozeer behoefte hebben aan ingewikkelde juridische beoordelingen van het probleem (met de daarbij behorende hoge kosten), maar in eerste instantie vooral aan een snel en deskundig advies. Soms kan een uitvoerige juridische beoordeling echter niet achterwege worden gelaten. In alle gevallen behandelen wij de zaken middels korte lijnen met een heldere en zakelijke aanpak en in nauw overleg met onze cliënten, teneinde zoveel mogelijk op (specifieke) wensen in te kunnen gaan.BBM Advocaten staat voor zakelijke, deskundige en laagdrempelige dienstverlening binnen de advocatuur!