Bibliotheek Nijkerk

Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk is een gecertificeerde basisbibliotheek gecontracteerd door de gemeente Nijkerk om het bibliotheekwerk voor de komende jaren in de gemeente Nijkerk vorm te geven. De Bibliotheek heeft 2 fysieke vestigingen, een inleverpunt en werkt intensief op 9 basisscholen met De Bibliotheek op School. Er wordt gewerkt aan een nieuwe (3e) vestiging in Nijkerkerveen samen met 2 basisscholen en een dorpshuis.Met meer dan 11.000 leden en jaarlijks meer dan 170.000 bezoekers is De Bibliotheek dè basisvoorziening, inspiratiebron en ontmoetingsplek voor lezen, leren, informeren en participeren. De springlevende organisatie is volop in ontwikkeling en wordt duurzaam toekomstbestendig gemaakt. De bibliotheek is een professionele non-profit instelling en kent een stichtingsvorm, waarin een bestuur op afstand samen met de directeur de verantwoordelijkheid heeft voor de organisatie. Het bestuur hanteert de regels van Cultural Governance voor de eigen taakuitoefening. De organisatie heeft 10 professionele medewerkers die samen met ruim 75 vrijwilligers het bibliotheekwerk in de gemeente Nijkerk uitvoeren. De omzet ligt rond 1 miljoen euro.De Bibliotheek heeft haar vestiging in Nijkerk, onder de naam &/entree, multifunctioneel gemaakt met samenwerkingspartners zoals welzijnsorganisatie Sigma, UVV-Nijkerk, Vluchtelingenwerk, Speel-o-theek Pinoccio, Gebiedsteam gemeente Nijkerk en Seniorweb Nijkerk.Voor meer informatie zie: http://www.bibliotheeknijkerk.nl/de-bibliotheek/bedrijfsinformatie/achtergrond-informatie.htmlOf bezoek de website: www.bibliotheeknijkerk.nlRoel Zuidhof werkt als bibliotheekmanager in een sterk veranderende omgeving. Als maatschappelijk en cultureel ondernemer is zijn passie om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Hij doet dit met met flexibiliteit en creativiteit middenin de markt en weet desnoods met beperkte middelen mensen en organisaties bijeen te krijgen in de bibliotheek. Hij maakt gemakkelijk verbinding om met meerdere partijen mooie projecten van de grond te krijgen. Met zijn ondernemerszin, met veel vaart en flair, weet hij vaak anderen te enthousiasmeren. Voorop staat gastvrijheid in een aantrekkelijke bibliotheek die van deze tijd is.