FIER architecten

Bouwen heeft alles te maken met wensen en dromen van een opdrachtgever. Als architect proberen wij ruimtelijke invulling te geven aan deze wensen en dromen. Ook zijn we als architect ervan overtuigd dat er een bepaalde click/chemie moet zijn met een opdrachtgever. Dit is de basis voor een goede samenwerking; je gaat immers samen een intensief traject in waar ‘een open opstelling’ voor alle partijen van belang is. Het eerste gesprek of ontmoeting met onze opdrachtgever is van essentieel belang en hier hechten we ook veel waarde aan.Naast de uitgesproken dromen en wensen (PvE) van de opdrachtgever bestaan er natuurlijk ook externe randvoorwaarden bij de totstandkoming van een project. Zo zijn de bestaande context, de stedenbouwkundige randvoorwaarden, een vigerende bestemmingsplan, evt. een vastgesteld beeldkwaliteitplan ook belangrijke factoren die bepalend zijn voor het desbetreffende project. Als laatste belangrijke factor is het beschikbare budget te noemen welke grote invloed kan hebben op de uitgangspunten van het ontwerp.Al deze benoemde randvoorwaarden en factoren fungeren voor ons als kader van de desbetreffende ontwerpopgave en wegen we mee in de totstandkoming van een concept en een eerste schetsplan. Het aspect duurzaam bouwen is voor al onze projecten een belangrijk item. Duurzaam bouwen gaat voor ons veel verder dan een stuk techniek waarmee de energieprestatie van een gebouw wordt verbeterd.Dit proberen we te doen door tijdloos te ontwerpen en niet met elke modegril mee te gaan, door flexibel te bouwen zodat er ook voor de toekomst meerdere functies mogelijk blijven, duurzame materialen toe te passen die lang meegaan en een duurzame detaillering te kiezen zodat het ontwerp ook in de toekomst een goede uitstraling blijft houden. De fysieke context is ook een belangrijk aspect in ons ontwerpproces: iedere plek is voor ons uniek. We zijn daarom altijd op zoek naar een ontwerp dat past in zijn/haar omgeving. Dit kan op verschillende manieren; een herkenbare basisvorm (archetype) of het toepassen van herkenbare materialen kunnen een ontwerp in zijn/haar omgeving (context) op laten gaan. Tegelijkertijd met het inpassen zoeken we in onze projecten ook naar de eigentijdse invulling omdat we wèl graag willen verwijzen naar het verleden, maar niet historiserend willen bouwen.Het zoeken naar de balans tussen deze uitersten (heden en verleden) levert naar onze mening altijd een mooi spanningsveld op die de ontwerpen extra diepgang geven. Om een goed en duurzaam antwoord te geven op de ontwerpopgave is passie en vakmanschap nodig. Passie en vakmanschap staan daarom centraal in onze filosofie.