Pandion Partners

Wij zijn Pandion, geloof in Leiderschap, een startup, met ruim 15 jaar ervaring in executivesearch. Vele organisaties in diverse sectoren stonden wij bij in het vinden van managers,directeuren, bestuurders en toezichthouders. In onderwijs, zorg, overheid, bedrijfslevenen goede doelen hebben wij onze sporen verdiend. De gemene deler in deze opdrachten:leiderschap. Of beter gezegd: bezield leiderschap.Waarom Pandion Leiderschap?Steeds vaker komen wij in gesprek met organisaties die worstelen met het vasthoudenaan hun kernwaarden en identiteit, en die het gevoel hebben dat zij daarom concessiesmoeten doen aan de kwaliteit van leidinggevenden of toezichthouders. De arbeidsmarktis krap en de vijver van mensen die vanuit identiteit gedreven waarden willen leven enhandelen is heel specifiek.De kracht van Pandion is dát specifieke netwerk! Vanuit onze persoonlijke betrokkenheiden achtergrond zijn wij bekend met en hebben we feeling voor de betekenis vankernwaarden voor uw organisatie. Zo zijn wij in staat om de kwaliteit van uwmanagement en toezicht te garanderen.Wat doen wij?● Executive search, werving en selectie van managers, directeuren, bestuurders entoezichthouders● Interim management● LeiderschapsontwikkelingOnze naam en huisstijlHet logo van Pandion Leiderschap is een arend. Pandion is de griekse naam voor een(vis)arend. De arend wordt ook wel de koning onder de vogels genoemd. Hij isdoelgericht, straalt kracht en gezag uit, heeft overzicht en een heel scherpe focus. Dearend heeft ook een zorgende en beschermende kant. De arend stimuleert en dwingt zijnjongen tot zelfstandigheid en het verlaten van de comfortzone. Hij gooit ze uit het nest engeeft hen daarin de ruimte en ondersteunt waar dat nodig is. Al deze aspecten maken dearend tot een toonbeeld van leiderschap.