PJ Milieu B.V.

PJ Milieu BV is uw partner voor advies en uitvoering van bodem en asbest gerelateerde projecten. Met ruim twintig medewerkers verrichten wij diensten in Nederland en België. Onze vaste klantenkring bestaat uit grote en kleine bedrijven, overheden en particulieren.PJ Milieu BV is bijzonder goed in te zetten op het snijvlak van theorie en praktijk. De combinatie van een gedegen uitvoering met uitgebreide kennis van wet- en regelgeving leidt tot praktische, duurzame en betrouwbare oplossingen. Wij streven naar het optimale eindresultaat voor de opdrachtgever en een acceptabele uitwerking voor alle overige belanghebbenden. Onze sterke punten zijn daarbij een gecertificeerde praktische uitvoering, kennis van de wet- en regelgeving en concurrerende prijzen.In Nederland wordt globaal sinds midden jaren ’80 aandacht besteed aan bodemverontreiniging. PJ Milieu BV is in 1990 opgericht. Wij hebben ons in eerste instantie met name gericht op grondwateronttrekkingen en zuiveringen. PJ Milieu BV kan, na het afronden van meer dan 1000 grondwater- en in situ saneringen, beschouwd worden als een ervaren en deskundige partij op dit gebied.Bodemonderzoek vormde al snel een belangrijke tweede activiteit. Alle aspecten van bodemonderzoek zijn bij ons in goede handen: landbodem, waterbodem, asbest in grond en (AP04) partijkeuringen.Na 1998 is asbestonderzoek in gebouwen landelijk een belangrijk item geworden. PJ Milieu BV is hier vrijwel direct op in gesprongen.De jongste activiteit is geohydrologische advies. Vanuit een jarenlange praktijkervaring verstrekken wij bemaling- en infiltratie-adviezen. De dagelijkse praktijk wordt nagebootst en onderbouwd met modelmatige berekeningen.