Trisolis

Trisolis is meer dan een traditioneel subsidie-adviesbureau. De subsidieregeling staat in onze visie niet voorop. Wel het beleid en de activiteiten van de klant waar we voor werken. Dat vormt het vertrekpunt van onze advieswerkzaamheden.Vanuit onze advieswerkzaamheden zoeken wij aansluiting bij overheidsbeleid. Vervolgens benutten en beheren wij hiermee samenhangende subsidiestromen. Uiteraard als de businesscase klopt. Wij zetten samen met onze klanten onze kennis van overheidsbeleid om in projecten, subsidieaanvragen en resultaten. Passend binnen de doelstelling van de klant.MeerwaardeWij bieden meerwaarde aan onze klanten. Dat vereist dat wij complementaire kennis leveren. Wat wij bieden is in de eerste plaats een gedegen kennis en ervaring op het gebied van het overheidsbeleid in het algemeen en stimuleringsmaatregelen in het bijzonder. Als de kennis van de klant en van ons onvoldoende is, schakelen wij kennis bij. Via ons uitgebreide netwerk aan partners op het gebied van financiën, intellectueel eigendom, organisatie- en fiscaal advies. Om tot een maximaal en herkenbaar resultaat te komen waar onze klant verder mee kan.