Woningstichting Nijkerk

Woningstichting Nijkerk is een vernieuwende woningcorporatie met 3.100 huurders en 1.500 woningzoekenden als klant. Binnen Nijkerk biedt zij mensen op creatieve wijze kansen op de woningmarkt. WSN is ambitieus, voelt zich maatschappelijk verantwoordelijk en scoort goed op klantgerichtheid. Het vizier wordt vooral gericht op mensen die niet zelfstandig kunnen voorzien in hun woonbehoefte, met name starters op de woningmarkt en ouderen. Ruim 35 medewerkers zetten zich in voor een duurzaam en prettig woonklimaat en tevreden klanten.