Inloopbijeenkomst Knooppunt Hoevelaken, 25 augustus

Bij knooppunt Hoevelaken staan veel files. Daarom gaat Rijkswaterstaat in samenwerking met de regio (gemeenten en provincies) het knooppunt Hoevelaken en de wegen ernaar toe aanpakken: het knooppunt wordt aangepast, en de A1 tussen Bunschoten en Barneveld en de A28 tussen Nijkerk en Leusden worden verbreed. Inmiddels is de aanbesteding afgerond en is bekend dat de combinatie A1|28 (BAM, van Oord in samenwerking met Arcadis) dit project gaat uitvoeren. Hun ontwerp, het zogeheten aanbiedingsontwerp, willen zij graag aan u laten zien. Daarom organiseren zij twee inloopbijeenkomsten.

Doel van de bijeenkomsten

Het ontwerp kan in de komende maanden op onderdelen nog worden geoptimaliseerd. Het helpt Rijkswaterstaat en de Combinatie A1|28 om heel goed te begrijpen wat de omgeving vindt van het ontwerp. Over welke onderdelen van het ontwerp bent u enthousiast en waar maakt u zich zorgen over? Die input nemen we mee zodat de Minister in maart 2016 de Voorkeursvariant kan vaststellen die als basis dient voor de planologische procedure in de vorm van een (Ontwerp) Tracébesluit. De inloopbijeenkomsten maken geen onderdeel uit van de formele inspraak, het betreft een informele consultatie van de omgeving.

Het ontwerp wordt toegelicht van 19:00 tot 21:00 uur op:

  • · Dinsdag 25 augustus in Hotel de Klepperman, Oosterdorpsstraat 11, 3871 AA in Hoevelaken
  • · Woensdag 26 augustus in Hotel Mercure, Nieuwe Poort 20, 3812 PA in Amersfoort

Programma per avond

19:00 – 19:15: Inloop

19:15 – 19:30: Plenaire inleiding over doel en opzet van de avond en vervolgstappen

19:30 – 21:00: Informatiemarkt: Het ontwerp wordt aan u gepresenteerd in de vorm van informatiepanelen, ontwerptekeningen, maquette en een korte film. Er zijn vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en de Combinatie A1|28 aanwezig om vragen te beantwoorden en uw reactie te horen.

Tijdens de avond stellen we aan u de volgende vraag:

“Over welke onderdelen van het ontwerp bent u enthousiast en welke suggesties of aandachtspunten wilt u meegeven bij de verdere uitwerking van deze oplossing? Houdt u er rekening mee dat suggesties die kostenverhogend zijn of de contourlijn van het project overschrijden minder kansrijk zijn dan suggesties die kostenneutraal zijn en binnen de contourlijn kunnen worden opgelost.” Als voorbeeld: Een extra fly-over heeft weinig kans van slagen, een andere aansluiting van een fietspad (binnen de Contourlijn) is mogelijk wel bespreekbaar.

U kunt uw suggesties en aandachtspunten ter plekke noteren op reactieformulieren of bespreken met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en de Combinatie A1|28. Of u kunt uw reactie en vragen tot 3 weken na de avonden opsturen per mail (knooppunthoevelaken@rws.nl). Alle ontvangen reacties worden gebundeld en verwerkt tot één verslag dat we u binnen 5 weken toesturen. Dit verslag dient als input voor de verdere detaillering van het ontwerp in het komende half jaar.

Het ontwerp wordt op 19 augustus via de site van Rijkswaterstaat openbaar gemaakt (www.rws.nl/hoevelaken). U kunt vooraf dus het ontwerp al inzien.

De avond is toegankelijk voor alle belangstellenden (burgers, stichtingen, verenigingen en ondernemers) die geïnteresseerd zijn in het project Knooppunt Hoevelaken. Heeft u tussentijds vragen over het project, dan kunt u deze aan het projectteam van Rijkswaterstaat stellen. U kunt uw vraag sturen naar knooppunthoevelaken@rws.nl of u kunt contact opnemen met de informatielijn van Rijkswaterstaat (0800-8002). Dit gratis nummer is zeven dagen per week bereikbaar, maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 07.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag en zondag (inclusief feestdagen) van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Wij zijn zeer benieuwd naar uw reactie en hopen u te spreken op één van beide avonden!

Met vriendelijke groet,

Marjolein de Gorter-Manhoudt – projectmanager A28|A1 Knooppunt Hoevelaken van Rijkswaterstaat

Peter Lapidaire – projectdirecteur Combinatie A1|28