Nieuw college, nieuwe wethouders

De BHN voert 3 à 4 keer per jaar het bestuurlijk overleg met de wethouder economie van de gemeente Nijkerk. In dit overleg passeren onderwerpen die te maken hebben met onze ondernemers en relevant zijn voor hun ontwikkelingen en belangen. Tot heden was dit overleg met Geert Horst die dit overleg altijd open en met aandacht inging. Van hem kwam het begrip “groeiagenda”. Binnen dit kader spraken wij over de ambities van ondernemers om Nijkerk en hun bedrijven een “boost” te geven in ontwikkeling.

Na het aantreden van het nieuwe college is het weer even wennen aan de nieuwe gezichten en de draad weer oppakken. Voorzitter Gerrit Jan Bezemer heeft inmiddels kennisgemaakt met Patricia van der Hurk als nieuwe wethouder economische zaken. Binnenkort vervolgen zij het overleg met wederzijdse inzichten over nut en noodzaak en bespreken de wederzijdse belangen van ondernemers en gemeente.