Nieuw lid Movaro

MOVARO is een communicatieadviesbureau gespecialiseerd in belevingscommunicatie. MOVARO kan bedrijven verder helpen van strategie, via proces- en projectmanagement tot implementatieadvies. 

“Je bereik alleen zegt niets over het effect dat je bereikt!”

De wereld van communicatie en marketing verandert snel. De hoeveelheid informatie die je iedere dag tot je beschikking hebt wordt groter en groter. Per dag krijg je duizenden commerciële boodschappen op je af gevuurd en die hoeveelheid groeit nog steeds. De online wereldburger van nu krijgt in 1 dag zelfs meer informatie aangereikt dan een middeleeuwse burger in zijn hele leven!

Ondertussen raakt de ontvanger zeer bedreven in het zich onttrekken aan deze informatie-overload. Gewenste aandacht krijgen van de doelgroep (en daarna actie) is daarmee de grote management-en marketinguitdaging van deze tijd. En als aandacht krijgen al moeilijk is; effect bereiken is nog vele malen moeilijker. Als de gebruikelijke (massa)media dus niet werkt, wat werkt dan wel? Hoe zorg je er in die veelheid van informatie voor dat je gezien en gehoord wordt?

“Wees authentiek, vertel een verhaal dat je doelgroep kan onthouden en verder wil vertellen.”

Er wordt door bedrijven vaak te snel gedacht aan het inzetten van een reeks van middelen en mediavormen. Vaak ontbreekt een duidelijk doel en focus; er is geen goed verhaal! Het alleen maar ‘zenden’ van je boodschap of overtuiging is niet effectief. Vergelijk het met een schot hagel, veel geweld maar je weet niet of je wat raakt. Wat is dan wel effectief?

Het laten ontvangen van de boodschap! En daarbij is focus randvoorwaardelijk. Focus op wat je wilt vertellen. Wat is je verhaal en hoe wil je dat mensen dat verhaal doorvertellen aan de mensen om hen heen? Mensen praten graag over hun positieve ervaringen en die ervaring kun je regisseren. Maar dan moet je verhaal kloppen, moeten je doelen zijn helder en de verhouding in orde!

MOVARO heeft als uitgangspunt dat mensen een boodschap meer omarmen wanneer ze die boodschap kunnen beléven, in plaats van dat ze hem opgelegd krijgen. Om dat te bereiken is kennis nodig van educatie, marketing, communicatie en de psychologie van gedrag. Als je die mix van kennis goed toepast en inzet, kun je veel projecten en vraagstukken aanpakken.