Publicaties – Kennissessie Circulaire Economie 22 november

Denkt u nog steeds dat alles duurzaam moet zijn? Nou niet dus!, het nieuwe toverwoord is circulair. En daar zijn wij eens goed over gaan nadenken, want één ding is zeker, als je niet circulair bent, red je het niet in de (nabije) toekomst.

Trisolis en Eshuis organiseren op donderdagmiddag 22 november in Nijkerk een Kennissessie over Circulaire Economie met interessante sprekers.Tijdens onze kennissessie willen wij samen met jullie kijken wat circulair ondernemen betekent. Anders gezegd: Hoe kunnen wij ondernemen in de circulaire economie en welke verdienmodellen bedenken wij daarbij?

Klik op bijgaande link voor het volledige programma: https://trisolis.nl/2018/662/

Deelname is kosteloos en opgeven kan via www.eshuis.com/circulaire-economie.

Uitnodiging: Samen duurzaam en circulair ondernemen in Amersfoort

Op 8 november gaan we samen aan de slag met duurzaam ondernemen zodat Amersfoort in 2030 een CO2-neutrale en afvalloze stad is. We zullen alle energie die we gebruiken duurzaam gaan opwekken (wind, zon en andere schone energiebronnen). Wat levert duurzaam ondernemen voor jou op? En hoe kan je je pand en bedrijfsvoering verder verduurzamen? Topspreker, ondernemer en nationaal energiecommissaris Ruud Koornstra vertelt over de kansen en noodzaak om CO2-neutraal en circulair te ondernemen.

Er zijn volop kansen voor samenwerking tussen bedrijven, en voor uitwisseling van materiaal, rest- en afvalstromen. Wil jij hier ook mee aan de slag? Kom naar de werksessie ‘Zonder circulair ondernemen geen toekomst’. Aan de hand van een door de HAN ontwikkelt meetinstrument  geeft hij concrete handvatten voor het meten van de (materiële, intellectuele, menselijke, sociale, relationele en natuurlijke) waarden van een bedrijf.

Programma

 • 13.30 uur Ontvangst
 • 13.45 uur Opening door wethouder Astrid Janssen, Duurzaamheid
 • 14.00 uur Inspirerende werksessies met ervaringen van ondernemers en concrete handvatten om zelf aan de slag te gaan. Bekijk welke zes werksessies er zijn:
 • Werksessies Samen aan de slag met Duurzaam Ondernemen
 • 14.50 uur Ronde 2 werksessies
 • 15.30 uur Pauze
 • 15.55 uur Samen Duurzaam Deal CO₂-neutraal bedrijventerrein De Wieken-Vinkenhoef
 • 16.10 uur Topspreker, ondernemer en nationaal energiecommissaris Ruud Koornstra over de kansen én noodzaak om CO2-neutraal en circulair te ondernemen
 • 16.30 uur Anne Hendriks over de manier waarop het tapijtproducent Interface is gelukt om hun CO₂-footprint met 96% te verlagen
 • 16.45 uur Samen Duurzaam Deal Duurzame Mobiliteit: 500 elektrische deelauto’s in 2022
 • 17.00 uur Netwerkborrel

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 november van 13:30 uur tot 17:00 uur bij Seats2Meet Amersfoort CS aan het Stationsplein 49 in Amersfoort.

Aanmelden

Wil jij ook stappen zetten in duurzaam en circulair ondernemen? Meld je dan aan via deze link. Wees er snel bij er is slechts plek voor 125 personen.

maak de scholieren van het Corlaer warm voor uw beroep

Elke twee jaar wordt op het Corlaer College een beroepenoriëntatie gehouden: de bovenbouwleerlingen van de afdelingen havo en atheneum gaan in rondes van 20 minuten in gesprek met een beroepsbeoefenaar. Het doel hiervan is tweeledig: aan de ene kant leren leerlingen zo over de dagelijkse praktijk van een bepaald beroep en ze kunnen zo beter bepalen of een beroep (of richting) goed bij hen past; aan de andere kant hopen we dat de gesprekken ervoor zorgen dat leerlingen bewuster een studiekeuze maken.

Deze leerlingen kennen namelijk geen beroepsgerichte stages, dus het is voor hen heel nuttig als een beroepsbeoefenaar iets vertelt over de dagelijkse praktijk (en de opleiding). De beroepenoriëntatie zal dit jaar gehouden worden op donderdagavond 22 november aanstaande. We starten om 19.30, om 21.00 uur zijn de gespreksrondes afgelopen en sluiten we af met een borrel.

Bent u enthousiast over uw beroep en gaat u graag met leerlingen in gesprek hierover, dan nodig ik u hierbij van harte uit om mee te doen!

De leerlingen zullen zich opgeven voor 3 rondes, u zult dus met kleine groepen in gesprek gaan. Het gesprek is bewust kleinschalig gehouden. U hoeft  geen uitgebreide presentatie te geven over uw beroep, het is nadrukkelijk de bedoeling om eenvoudigweg met de leerlingen in gesprek te gaan: welk beeld hebben ze van het beroep en in hoeverre klopt dat beeld met de praktijk?

Ik hoor graag van u of u kunt/wilt meedoen. Alvast bedankt voor uw reactie!

Met vriendelijke groet,

Annet Kuijvenhoven
decaan havo/atheneum

akuijvenhoven@corlaercollege.nl
www.corlaercollege.nl

Publicaties – Wij vragen uw hulp!

We hebben dringend behoefte aan allerlei materialen, relatiegeschenken, winkeldochters of wat er dan ook maar over is.

Bij Nijkerks Kadootje werken we met een gezellige club vrijwilligers samen. Wij maken cadeautjes voor alle vrijwilligers in Nijkerk. De organisaties waar zij voor werken waarderen hun inzet enorm en willen ze graag bedanken. Deze organisaties kunnen de kadootjes voor hen bij ons ophalen.

Ook geloven we dat het goed is om ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt met elkaar leuke dingen te doen. En dat doen we bij Nijkerks Kadootje.

Heeft u spullen voor ons? Daar zijn we heel blij mee!
Stuur een mailtje naar nijkerkskadootje@gmail.com en we nemen contact met u op!

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers in Nijkerk!
www.facebook.com/nijkerkskadootje

Publicaties – Knooppunt Hoevelaken

september 2018

Nieuwsbericht A28/A1 Knooppunt Hoevelaken
September 2018
Via dit nieuwsbericht houdt Rijkswaterstaat u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het project A28/A1 knooppunt Hoevelaken. Uitgebreide informatie over het project vindt u op www.rijkswaterstaat.nl/hoevelaken.
Ontwerpbesluiten ter inzage vanaf 4 oktober
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 21 september jongstleden het Ontwerptracébesluit (OTB) en Ontwerpsaneringsbesluit (OSB) A28/A1 Knooppunt Hoevelaken vastgesteld. Van donderdag 4 oktober 2018 tot en met woensdag 14 november 2018 mag iedereen die dat wil formeel op alle documenten reageren door een zienswijze in te dienen.

Waar kunt u de stukken inzien?
De ontwerpbesluiten inclusief alle bijlagen zijn vanaf donderdag 4 oktober digitaal te bekijken op www.platformparticipatie.nl/knooppunthoevelaken.

Van 4 oktober tot en met 14 november kunt u tijdens kantooruren de stukken ook op papier bekijken op de volgende locaties:

• Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2 in Utrecht
• Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht
• Provinciehuis Gelderland, Markt 11 in Arnhem
• Stadhuis Amersfoort, Stadhuisplein 1 in Amersfoort
• Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27 in Nijkerk
• Gemeentehuis Leusden, ’t Erf 1 in Leusden
• Gemeentehuis Barneveld, Raadhuisplein 2 in Barneveld
• Gemeentehuis Bunschoten, Stadsspui 1 in Bunschoten-Spakenburg
• Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn

Wij helpen u op weg
Procedure, lucht, geluid en natuur zijn vier belangrijke thema’s in het OTB/MER en OSB. Over deze thema’s hebben wij korte animaties gemaakt. In enkele minuten per thema krijgt u de belangrijkste informatie die u helpt bij het lezen en begrijpen van het OTB/MER en OSB. Alle animaties vindt u vanaf 4 oktober op www.rijkswaterstaat.nl/hoevelaken.

Vanaf 4 oktober vindt u de hoofdlijnen van het project en de effecten daarvan op de nieuwe projectwebsite www.knooppunt-hoevelaken.nl. Op dit externe platform krijgt u alle informatie duidelijk en interactief gepresenteerd vanuit de directe omgeving van het project; geïllustreerd met beelden van de huidige situatie en impressies van de toekomstige situatie.

Tip: bekijk de animaties en de projectwebsite voordat u onze informatiebijeenkomsten bezoekt. Dan bent u extra goed voorbereid!

Terug naar boven

Komt u ook naar onze informatiebijeenkomsten?
Rijkswaterstaat organiseert vijf informatiebijeenkomsten om de plannen voor het knooppunt Hoevelaken verder toe te lichten. Er zijn verschillende stands met informatie waar inhoudelijk deskundigen klaar staan om uw vragen te beantwoorden. De bijeenkomsten zijn steeds van 19:00 uur tot 21:00 uur. U kunt op elk tijdstip binnenlopen en u hoeft zich niet vooraf aan te melden. U bent van harte welkom op de volgende momenten en locaties:

Datum Locatie Adres
Maandag 8 oktober
Van der Valk hotel Leusden
Philipsstraat 18, Leusden
Donderdag 11 oktober
Zalencentrum Houtrust
Heideweg 23, Hooglanderveen
Maandag 15 oktober Bilderberg hotel De Klepperman Oosterdorpsstraat 11, Hoevelaken
Donderdag 18 oktober Congrescentrum De Schakel Oranjelaan 10, Nijkerk

Donderdag 1 november Zalencentrum Concordia
Kerklaan 3, Hoogland

Terug naar boven

Hoe kunt u een zienswijze indienen?
Een zienswijze indienen kan op 3 manieren vanaf donderdag 4 oktober tot en met woensdag 14 november 2018 bij de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wij stellen het op prijs als u in uw zienswijze aangeeft op welk deel van de plannen (ontwerptracébesluit, milieueffectrapport of ontwerpsaneringsbesluit) u reageert en welke argumenten u heeft voor uw zienswijze. Zodra uw zienswijze is ontvangen krijgt u altijd een ontvangstbevestiging.

Digitaal
Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via het formulier op www.platformparticipatie.nl/knooppunthoevelaken.

Mondeling
U kunt uw zienswijze ook mondeling kenbaar maken bij de directie Participatie. Dat kan telefonisch tijdens kantooruren op telefoonnummer 070 456 89 99 of tijdens een van de informatiebijeenkomsten. Bij iedere bijeenkomst zijn notulisten aanwezig die uw zienswijze kunnen registreren.

Post
Stuur uw voldoende gefrankeerde brief naar onderstaand adres:
directie Participatie
Zienswijzen A28/A1 Knooppunt Hoevelaken
Postbus 30316, 2500 GH Den Haag

Wat gebeurt er daarna?
De minister betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming. De reactie op de zienswijzen worden opgenomen in een Nota van Antwoord. Deze nota wordt te zijner tijd, tegelijk met het tracébesluit en saneringsbesluit, ook zes weken ter inzage gelegd. Alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend tegen het OTB of het OSB of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op het OTB of het OSB kunnen straks – bij de Raad van State – in beroep gaan tegen het besluit.

Meer informatie over de zienswijzenprocedure
Wilt u meer weten over de zienswijzenprocedure? Kijk op www.platformparticipatie.nl/knooppunthoevelaken of bel de directie Participatie op telefoonnummer 070 456 89 99.

Terug naar boven

Colofon
Dit is een nieuwsbrief van Rijkswaterstaat; project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties?
Stuur een e-mail naar knooppunthoevelaken@rws.nl
Contact:
Team Omgeving
knooppunthoevelaken@rws.nl
0800 8002

Help de vrijwilligers van Nijkerks Kadootje!

Wij vragen uw hulp!

Bij Nijkerks Kadootje werken we met een gezellige club vrijwilligers samen. Wij maken cadeautjes voor alle vrijwilligers in Nijkerk. Dit doen we omdat we hun inzet enorm waarderen en ze graag willen bedanken.

Ook geloven we dat het goed is om ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt met elkaar leuke dingen te doen. En dat doen we bij Nijkerks Kadootje.

We hebben dringend behoefte aan allerlei materialen, relatiegeschenken, winkeldochters of wat er dan ook maar over is. Heeft u spullen voor ons? Daar zijn we heel blij mee!

Stuur een mailtje naar nijkerkskadootje@gmail.com en we nemen contact met u op!

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers in Nijkerk!

Let op vakantiegangers en harde werkers: zomerafsluiting A12/A50

Rijkswaterstaat voert komende zomer groot onderhoud uit op de A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord in de richting Utrecht. Van vrijdagavond 27 juli tot maandag 6 augustus is de A12/A50 tussen die knooppunten in de richting Utrecht volledig afgesloten. We willen gezamenlijk zoveel mogelijk voorkomen dat de afsluiting van de snelweg ook de bedrijven in de regio afsluit. Wellicht is deze vakantieperiode voor bedrijven een goede kans om alternatieven voor (auto)mobiliteit uit te proberen.

Wilt u met uw ondernemersvereniging, bedrijventerrein of bedrijf mogelijkheden bespreken om bereikbaar te blijven? Of ziet u aanvullende mogelijkheden voor anders mobileren? Neem dan contact op met de mobiliteitsmakelaar van VNO-NCW Midden: Arno van der Steen (06 53 76 12 33). Meer informatie