Publicaties – Knooppunt Hoevelaken

september 2018

Nieuwsbericht A28/A1 Knooppunt Hoevelaken
September 2018
Via dit nieuwsbericht houdt Rijkswaterstaat u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het project A28/A1 knooppunt Hoevelaken. Uitgebreide informatie over het project vindt u op www.rijkswaterstaat.nl/hoevelaken.
Ontwerpbesluiten ter inzage vanaf 4 oktober
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 21 september jongstleden het Ontwerptracébesluit (OTB) en Ontwerpsaneringsbesluit (OSB) A28/A1 Knooppunt Hoevelaken vastgesteld. Van donderdag 4 oktober 2018 tot en met woensdag 14 november 2018 mag iedereen die dat wil formeel op alle documenten reageren door een zienswijze in te dienen.

Waar kunt u de stukken inzien?
De ontwerpbesluiten inclusief alle bijlagen zijn vanaf donderdag 4 oktober digitaal te bekijken op www.platformparticipatie.nl/knooppunthoevelaken.

Van 4 oktober tot en met 14 november kunt u tijdens kantooruren de stukken ook op papier bekijken op de volgende locaties:

• Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2 in Utrecht
• Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht
• Provinciehuis Gelderland, Markt 11 in Arnhem
• Stadhuis Amersfoort, Stadhuisplein 1 in Amersfoort
• Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27 in Nijkerk
• Gemeentehuis Leusden, ’t Erf 1 in Leusden
• Gemeentehuis Barneveld, Raadhuisplein 2 in Barneveld
• Gemeentehuis Bunschoten, Stadsspui 1 in Bunschoten-Spakenburg
• Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn

Wij helpen u op weg
Procedure, lucht, geluid en natuur zijn vier belangrijke thema’s in het OTB/MER en OSB. Over deze thema’s hebben wij korte animaties gemaakt. In enkele minuten per thema krijgt u de belangrijkste informatie die u helpt bij het lezen en begrijpen van het OTB/MER en OSB. Alle animaties vindt u vanaf 4 oktober op www.rijkswaterstaat.nl/hoevelaken.

Vanaf 4 oktober vindt u de hoofdlijnen van het project en de effecten daarvan op de nieuwe projectwebsite www.knooppunt-hoevelaken.nl. Op dit externe platform krijgt u alle informatie duidelijk en interactief gepresenteerd vanuit de directe omgeving van het project; geïllustreerd met beelden van de huidige situatie en impressies van de toekomstige situatie.

Tip: bekijk de animaties en de projectwebsite voordat u onze informatiebijeenkomsten bezoekt. Dan bent u extra goed voorbereid!

Terug naar boven

Komt u ook naar onze informatiebijeenkomsten?
Rijkswaterstaat organiseert vijf informatiebijeenkomsten om de plannen voor het knooppunt Hoevelaken verder toe te lichten. Er zijn verschillende stands met informatie waar inhoudelijk deskundigen klaar staan om uw vragen te beantwoorden. De bijeenkomsten zijn steeds van 19:00 uur tot 21:00 uur. U kunt op elk tijdstip binnenlopen en u hoeft zich niet vooraf aan te melden. U bent van harte welkom op de volgende momenten en locaties:

Datum Locatie Adres
Maandag 8 oktober
Van der Valk hotel Leusden
Philipsstraat 18, Leusden
Donderdag 11 oktober
Zalencentrum Houtrust
Heideweg 23, Hooglanderveen
Maandag 15 oktober Bilderberg hotel De Klepperman Oosterdorpsstraat 11, Hoevelaken
Donderdag 18 oktober Congrescentrum De Schakel Oranjelaan 10, Nijkerk

Donderdag 1 november Zalencentrum Concordia
Kerklaan 3, Hoogland

Terug naar boven

Hoe kunt u een zienswijze indienen?
Een zienswijze indienen kan op 3 manieren vanaf donderdag 4 oktober tot en met woensdag 14 november 2018 bij de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wij stellen het op prijs als u in uw zienswijze aangeeft op welk deel van de plannen (ontwerptracébesluit, milieueffectrapport of ontwerpsaneringsbesluit) u reageert en welke argumenten u heeft voor uw zienswijze. Zodra uw zienswijze is ontvangen krijgt u altijd een ontvangstbevestiging.

Digitaal
Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via het formulier op www.platformparticipatie.nl/knooppunthoevelaken.

Mondeling
U kunt uw zienswijze ook mondeling kenbaar maken bij de directie Participatie. Dat kan telefonisch tijdens kantooruren op telefoonnummer 070 456 89 99 of tijdens een van de informatiebijeenkomsten. Bij iedere bijeenkomst zijn notulisten aanwezig die uw zienswijze kunnen registreren.

Post
Stuur uw voldoende gefrankeerde brief naar onderstaand adres:
directie Participatie
Zienswijzen A28/A1 Knooppunt Hoevelaken
Postbus 30316, 2500 GH Den Haag

Wat gebeurt er daarna?
De minister betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming. De reactie op de zienswijzen worden opgenomen in een Nota van Antwoord. Deze nota wordt te zijner tijd, tegelijk met het tracébesluit en saneringsbesluit, ook zes weken ter inzage gelegd. Alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend tegen het OTB of het OSB of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op het OTB of het OSB kunnen straks – bij de Raad van State – in beroep gaan tegen het besluit.

Meer informatie over de zienswijzenprocedure
Wilt u meer weten over de zienswijzenprocedure? Kijk op www.platformparticipatie.nl/knooppunthoevelaken of bel de directie Participatie op telefoonnummer 070 456 89 99.

Terug naar boven

Colofon
Dit is een nieuwsbrief van Rijkswaterstaat; project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties?
Stuur een e-mail naar knooppunthoevelaken@rws.nl
Contact:
Team Omgeving
knooppunthoevelaken@rws.nl
0800 8002

Help de vrijwilligers van Nijkerks Kadootje!

Wij vragen uw hulp!

Bij Nijkerks Kadootje werken we met een gezellige club vrijwilligers samen. Wij maken cadeautjes voor alle vrijwilligers in Nijkerk. Dit doen we omdat we hun inzet enorm waarderen en ze graag willen bedanken.

Ook geloven we dat het goed is om ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt met elkaar leuke dingen te doen. En dat doen we bij Nijkerks Kadootje.

We hebben dringend behoefte aan allerlei materialen, relatiegeschenken, winkeldochters of wat er dan ook maar over is. Heeft u spullen voor ons? Daar zijn we heel blij mee!

Stuur een mailtje naar nijkerkskadootje@gmail.com en we nemen contact met u op!

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers in Nijkerk!

Let op vakantiegangers en harde werkers: zomerafsluiting A12/A50

Rijkswaterstaat voert komende zomer groot onderhoud uit op de A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord in de richting Utrecht. Van vrijdagavond 27 juli tot maandag 6 augustus is de A12/A50 tussen die knooppunten in de richting Utrecht volledig afgesloten. We willen gezamenlijk zoveel mogelijk voorkomen dat de afsluiting van de snelweg ook de bedrijven in de regio afsluit. Wellicht is deze vakantieperiode voor bedrijven een goede kans om alternatieven voor (auto)mobiliteit uit te proberen.

Wilt u met uw ondernemersvereniging, bedrijventerrein of bedrijf mogelijkheden bespreken om bereikbaar te blijven? Of ziet u aanvullende mogelijkheden voor anders mobileren? Neem dan contact op met de mobiliteitsmakelaar van VNO-NCW Midden: Arno van der Steen (06 53 76 12 33). Meer informatie

Dinerbijeenkomst Salentein

Op woensdag 13 juni vond het jaarlijkse diner plaats, waarbij ondernemers, gemeenteraadsleden en college van B&W met elkaar aan tafel gaan. Het thema stond in het teken van “Internet of Things”. De presentatie van Jan-Henk Bouman en Wim van Rooijen, van Fountainheads, kunt u hier terug zien.

Deze content is geblokkeerd. Accepteer de cookies om dit te bekijken.

Een korte impressie

Publicaties – Samenwerking Middenduin Corporate Finance en VanBijenGelders

Op vrijdag 18 mei 2018 is de samenwerking tussen Middenduin Corporate Finance uit Nijkerk en VanBijenGelders, subsidieadvies, uit Hoevelaken beklonken.
Bart Ruitenbeek (Middenduin) en Norbert Klein (VanBijenGelders) tekenden daarvoor een samenwerkingsovereenkomst. Opdrachtgevers van beide adviesbureaus kunnen nu de expertise van beide adviesbureaus benutten. Middenduin krijgt op deze manier een verbreding van haar adviesmogelijkheden door ook subsidieadvisering via VanBijenGelders aan te bieden en VanBijenGelders kan haar cliënten advies en begeleiding op alle overige financieringsgebieden (zoals bancair, crowdfunding of investeringsmaatschappijen) bieden via Middenduin. Samen kunnen VanBijenGelders en Middenduin hun opdrachtgevers ondersteunen bij het realiseren van projecten door een combinatie van subsidie en cofinanciering te arrangeren.

Nieuw bestuurslid Erik Verhulp

NIJKERK- Erik Verhulp wordt het nieuwe bestuurslid van BHN. De bedrijfsleider van Jecor Nijkerk volgt daarmee Chris van den Elsaker op.

Dat werd onlangs bekendgemaakt. Erik Verhulp – die zelf pas sinds kort in Nijkerk woont – is altijd actief geweest binnen bedrijfsverenigingen. Een bestuurlijke functie bij BHN kon volgens hem niet achterblijven. “Gezien de verhuizing leek het mij interessant om een functie binnen het bestuur te bekleden”, vertelt Erik. “Een netwerk zoals BHN helpt je als ondernemer verder, dus toen er bij het nieuwjaarsdiner een oproep werd gedaan, besloot ik te reageren. Op deze manier wil ik graag een bijdrage leveren aan het voortbestaan van dit netwerk.”

Voorheen was Erik werkzaam bij een collega uit het Westen van Nederland waar Jecor een samenwerkingsverband mee heeft. Na een goede samenwerking raakte het nieuwe bestuurslid in gesprek met de partij uit Nijkerk. Niet veel later maakte Verhulp de overstap naar Jecor. Zijn interesse in bedrijfskleding speelde daarbij een grote rol. “Jecor heeft zich in de laatste jaren gespecialiseerd op het gebied van bedrijfskleding”, vertelt Erik. “Techniek wordt verwerkt in kleding en daarmee bieden wij een totaalpakket aan ondernemers in de bouw en industrie. En dat assortiment is breed. Van schoenen tot persoonlijke beschermingsmiddelen voor gehoor, hoofd of handen. Op branche afgestemd en gegarandeerd veilig. Alle persoonlijke beschermingsmiddelen en bedrijfskleding voldoen aan diverse normeringen en worden afgestemd op de uit te voeren werkzaamheden. Bijvoorbeeld voor brandvertraging, maar ook op het gebied van zicht en reflectie.”

De komende jaren wil Verhulst samen met Jecor werken aan de uitbreiding van de vestiging Nijkerk. In combinatie met een functie in het bestuur van BHN wil hij zijn zakelijk netwerk in Nijkerk vergroten. Leden die willen kennismaken met Erik kunnen hem tijdens een van de volgende bijeenkomsten ontmoeten. “Ik kijk ernaar uit om alle leden te ontmoeten en elkaar te inspireren in het ondernemerschap”, aldus Verhulp.

ZomerOndernemer

Ons doel: Jong ondernemerschap stimulerenOns motto: Dromen, Doen, Netwerk!

ZomerOndernemer zoekt ondernemers

Dromen van een eigen bedrijf is één ding, maar écht voor jezelf beginnen, is een hele stap. U weet er alles van… Daarom biedt ZomerOndernemer jongeren van 15 tot en met 22 jaar dé kans om ervaring op te doen met ondernemerschap. Tijdens de zomervakantie krijgen zij een unieke mogelijkheid om ondernemende vaardigheden te ontwikkelen, zoals denken in kansen, veerkracht, doorzettingsvermogen, zelfbewustzijn, presenteren en netwerken. Daarmee kunnen zij met succes een eigen bedrijf starten of hun startkwalificaties verbeteren en een topmedewerker worden.

 

Hierbij kunnen wij uw support als ondernemer erg goed gebruiken! Bijvoorbeeld:
1. door sponsor te zijn en bij te dragen aan de ontwikkeling van ondernemende

jongeren of
2. door uw ondernemerservaring te delen als Business Buddy: vraagbaak, sparringpartner en verbinder voor

de jongeren.

ZomerOndernemer stimuleert jongeren om buiten de schoolbanken te leren en te ontmoeten. Ze volgen trainingen en workshops, bezoeken bedrijven en worden gecoacht door ervaren ondernemers. Ze maken dus meteen kennis met een netwerk van lokale ondernemers én leeftijdsgenoten met dezelfde interesse en ambities. Deelname is gratis en elke jongere krijgt zelfs een klein startkapitaal. De enige voorwaarden zijn een goed idee, enthousiasme en aanwezigheid in de zomer.

Wat levert ZomerOndernemer ú op?

Samenwerking met ZomerOndernemer levert u van alles op, zoals:

 •   kennismaking met andere betrokken ondernemers uit de regio op diverse bijeenkomsten,
 •   kennismaking met enthousiaste en ambitieuze jongeren: uw potentiële klanten of werknemers,
 •   invulling van uw maatschappelijke betrokkenheid door bij te dragen aan de ontwikkeling van jong

  (ondernemers)talent,

 •   positieve publiciteit voor uw bedrijf in regionale en sociale media en tijdens bijeenkomsten.

  Volop ondersteuning van gemeenten en bedrijven

  ZomerOndernemer is een landelijk initiatief en wordt sinds drie jaar ook in de regio Amersfoort georganiseerd. Alle negen gemeenten (Amersfoort, Soest, Nijkerk, Leusden, Barneveld, Baarn, Bunschoten, Woudenberg en Eemnes) zijn enthousiast en financieren mee. Ook de Rabobank, Matchpoint Zinvol Zaken Doen, Masters of Business, VNO-NCW Midden, en Intersolve geven ondersteuning. Verder werken ongeveer dertig andere ondernemers uit de regio mee als Business Buddy, gastlocatie of door het geven van een workshop.

  Interesse of wilt u meer weten?

  Neem contact op met regiocoördinator Marianne van Lubek
  06 40 19 71 19 | amersfoort@zomerondernemer.nl | www.zomerondernemer.nl

Afsluiting A12/A50

Wij willen u bij deze op de hoogte stellen van de geplande afsluiting van de A12/A50 (richting Utrecht) deze zomer.

De A12/A50 is afgesloten in verband met groot onderhoud tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord in de richting Utrecht van vrijdagavond 27 juli tot maandag 6 augustus.

Deze afsluiting heeft grote impact op de bereikbaarheid van Arnhem en omgeving op het doorgaand verkeer dat in oost-west richting of noord-zuid richting via Arnhem reist. Daarom willen wij u vroegtijdig informeren.

Voor meer informatie over deze en andere onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat Oost-Nederland kunt u onze website raadplegen (www.rijkswaterstaat.nl/grootonderhoudoostnl). U bent uiteraard vrij om de informatie op uw website te plaatsen.

Dank u voor uw attentie en medewerking!

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via IGO-A12Arnhem@rws.nl.

Met vriendelijke groet,

Het projectteam IGO-A12 Arnhem