netcongestie

Onderzoekstraject naar netcongestie gestart

Op 18 september zijn we gestart met een belangrijk onderzoekstraject in samenwerking met adviesbureau Stel. Dit onderzoek richt zich op netcongestie en de impact ervan op bedrijven die interesse hebben in beschikbare kavels op industrieterrein De Flier.

Projectleider Nelianne van Bloemendaal zal de komende tijd in gesprek gaan met ondernemers om het huidige energieverbruik en de piekbelasting in kaart te brengen. We kijken ook naar mogelijkheden om energie-efficiëntie te verbeteren en slimme oplossingen te vinden.

Dit traject wordt mede mogelijk gemaakt door het Regionaal Energieteam Bedrijven, een initiatief van FOV Regio Foodvalley, VNO-NCW Midden en LTO Noord, waarbij BHN en Gemeente Nijkerk samenwerkingspartners zijn. De gemeente Nijkerk ondersteunt dit project financieel.

Hoewel er geen snelle oplossingen voor netcongestie zullen zijn, biedt dit onderzoek ons waardevolle inzichten om mogelijke oplossingen te realiseren. Samen werken we aan een duurzame toekomst!