Overwinnen van netcongestie in de energietransitie: slimme samenwerking voor bedrijven

In het tijdperk van de energietransitie stuiten we op uitdagingen binnen onze energie-infrastructuur. Hoewel netbeheerders druk bezig zijn met het versterken ervan, vergt dit tijd. In deze tussenperiode is het cruciaal dat de energietransitie niet vastloopt. Netbeheerders doen hun uiterste best om te voorkomen dat bedrijfsgroei wordt gehinderd door netcongestie. Maar door slimmer gebruik te maken van de bestaande capaciteit op het stroomnet en innovatieve benaderingen van bedrijven, kunnen we nu al meer bereiken.

Een opmerkelijke 50% van het nationale energieverbruik vindt plaats op bedrijventerreinen. Juist hier liggen kansen om energiegebruik op elkaar af te stemmen en anders te verdelen door middel van slimme data-uitwisseling en samenwerking. Dit schept ruimte voor nieuwe vormen van energieopwekking en -gebruik.

Bedrijven ervaren momenteel beperkingen bij het verkrijgen van standaard nieuwe of zwaardere grootverbruik-aansluitingen. Niettemin is er op korte termijn speelruimte op het net te creëren door gedragsaanpassingen en slimme samenwerking. Bedrijven kunnen onderling overeenkomsten sluiten, bijvoorbeeld over het verschuiven van energieverbruik naar zonnige momenten of het opslaan van energie. Hierdoor ontstaat er de ruimte om zelf energie op te wekken. Het is immers het momentane piekgebruik op het elektriciteitsnet dat de huidige netcongestie veroorzaakt, veelal door de schommelingen in zonnestroomproductie.

Om deze uitdagingen aan te pakken, heeft het Regionaal Energieteam Bedrijven (REB) van FOV Regio Foodvalley een initiatief opgezet. Het doel hiervan is tweeledig: versnelling van de verduurzaming van bedrijven en stimulering van oplossingen op industrieterreinen om netcongestie te verminderen. Dit initiatief wordt ondersteund door subsidies van zowel de provincie als de overheid en deelnemende gemeenten.

In samenwerking met de acht gemeenten binnen Regio Foodvalley wordt een pilot gestart op een geselecteerd industrieterrein binnen elke gemeente. Zo draagt de gemeente Nijkerk financieel bij aan de pilot op industrieterrein De Flier, dat is voorgedragen door Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk en goedgekeurd door het REB.

Op 18 september organiseert Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk in samenwerking met de Gemeente Nijkerk een bijeenkomst voor de ondernemers van industrieterrein De Flier, en bedrijven met interesse in beschikbare kavels aldaar. Het hoofddoel van deze bijeenkomst is om elkaar beter te leren kennen en gezamenlijk koers te bepalen voor deze pilot. Nelianne van Bloemendaal, projectleider van adviesbureau Stel, zal meer inzicht geven in de relevantie van het project en de verschillende fasen die doorlopen zullen worden.

Voor bedrijven op industrieterrein De Flier die geïnteresseerd zijn in individuele adviestrajecten voor verduurzaming, bestaat de mogelijkheid dat tot 50% van de advieskosten worden vergoed door het REB. Wij nodigen ondernemers van harte uit om in gesprek te gaan over de mogelijkheden en voorwaarden. Samen kunnen we de weg effenen voor een duurzamere toekomst, waarin netcongestie niet langer een beperkende factor is voor bedrijfsgroei en innovatie.