Publicaties – Samen aan Zet

Activiteiten en voorzieningen in onze gemeente zijn voor de Dialoog ‘Samen aan Zet’ onderverdeeld in vijf groepen. De dialooggroepen over Leefstijl en Economie en bedrijfsomgeving zijn inmiddels zo goed als afgerond.
Op 16 januari 2017 starten:
de dialooggroep Veiligheid en handhaving (over o.a. openbare orde, veiligheid, regels en vergunningen)
de dialooggroep Wonen en woonomgeving (over o.a. huisvesting, infrastructuur, afval, openbare ruimte, landschap en milieu)
de dialooggroep Sociaal Domein (over o.a. welzijn en zorg, jeugd en onderwijs)
met een spetterende Startbijeenkomst in Hoevelaken. Aansluitend gaan de 3 groepen ieder afzonderlijk hun proces lopen van visie-vorming en het maken van concrete voorstellen binnen hun resultaatgebied. Bij alle 3 dialooggroepen zijn Nijkerkse ondernemers bijzonder welkom aan tafel! In alle 3 de dialooggroepen zal het tot voorstellen komen die, mits zij aan de door de Raad gestelde kaders voldoen, uitgevoerd kunnen worden. Voor meer informatie, stuur een mail naar de heer Jan Willem van Noort, JW.vanNoort@nijkerk.eu. Via deze link  kunt u zich rechtstreeks aanmelden.