Publicaties – Uitnodiging: Mentaal Fitte NIjkerkers

Kom ook maandag 23 mei

Tijd: Inloop 17.30 uur met maaltijd
Start programma 18.00 uur
Eindtijd 21.00 uur
Locatie: &/Entree, Frieswijkstraat 99
Aanmelden via info@positiefnijkerk.nl

Voor wie? Iedereen die een bijdrage levert aan mentale fitheid & zingeving van volwassenen of daaraan wil bijdragen. Bijv. HR/leidinggevenden van Nijkerkse bedrijven, zorgverleners, welzijns- en vrijwilligersorganisaties, kerken, betrokken inwoners (die al werkzaam zijn op dit gebied) etc.

Programma
Welkom en introductie (Mariëlle Schipperen namens PositiefNijkerk)
Positieve gezondheid en de rol van zingeving hierin (POH-GGZ)
Cijfers over mentale gezondheid van Nijkerkers en aangrijpingspunten voor preventie (VGGM)
Netwerken en Interactieve kennisdeling
Wie doet wat in Nijkerk?
Hoe zijn verbindingen te leggen?
Tot welke ideeën komen we samen?
Vervolg….?

Tijdens de dag van PositiefNijkerk in 2014 kwam 1 aandachtspunt sterk naar boven: STRESS bij volwassenen
Denk hierbij aan o.a. Hoge werkdruk (belangrijke oorzaak van verzuim) Combineren van werk, gezin en zorgtaken Werkloosheid en schulden Willen voldoen aan het ideale plaatje (op social media)  Overvloed aan keuzes en prikkels  Ervaren prestatiedruk in combinatie met eigen verantwoordelijkheid

Daarom stellen we vanuit PositiefNijkerk de vraag: Wat kunnen we samen doen om te komen tot Mentaal Fittere Nijkerkers?

Er zijn diverse activiteiten, verenigingen en sportclubs om te werken aan je lichamelijke fitheid. Maar hoe werken Nijkerkers aan hun mentale fitheid? Wie draagt daar al aan bij in Nijkerk? Hoe kunnen krachten gebundeld worden?
Kom netwerken en je kennis delen zo komen we samen tot ideeën om te zorgen voor Mentaal Fittere Nijkerkers!