Beste leden,

Onderstaand vindt u de benodigde informatie welke normaliter tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt besproken met de leden. Vanwege de corona crisis heeft het bestuur besloten de ALV dit jaar online te organiseren. Op deze pagina de benodigde informatie over het verslag van 2020, het financieel verslag, de nieuwe bestuursleden en het verslag van de kascommissie.

Klik op een bestand om deze te openen, te downloaden of te printen.

Agenda ALV, 7 – 4- 2021

Verlag bestuur 2020

 

 

 

 

 

 

Financiële jaarstukken

Verslag Kascommissie

 

 

 

 

 

Corine Feenstra

René Krebber

 

 

 

 

 

 

 

Hoe gaat de algemene ledenvergadering er online uitzien?