Natuurlijk hoopt het bestuur dat leden heel lang succesvol en met plezier lijd blijven van de Bedrijvenkring.
Mocht er een moment komen dat u uw lidmaatschap wilt opzeggen is dit statutair als volgt geregeld.

Het lidmaatschap geldt voor een kalender jaar en wordt stilzwijgend jaarlijks automatisch verlengd. Opzeggen kan alleen met ingang van het volgende kalenderjaar. Opzeggen dient schriftelijk (per mail) te gebeuren, uiterlijk voor 1 november van het lopende jaar.