De week van de Circulaire Economie

Beste ondernemer, onderwijs- en kennisinstelling, overheidsorganisatie,

Het is de week van de Circulaire Economie! U kunt er bijna niet meer omheen. Ook in de Regio Foodvalley zijn velen van u bezig met circulaire innovaties in de praktijk. En om die initiatieven verder te versnellen start in de Regio Foodvalley op 13 februari een brede samenwerking!

Uitnodiging Event circulaire economie op 13 februari 2019

Graag nodigen wij u uit voor de kick-off van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair en tevens Slotevent van de Rabo Circular Economy Challenge. Dit circulaire event vindt plaats op woensdag 13 februari bij het Technova College in Ede.
We bieden u een dynamisch en interactief programma in café achtige setting! Met films en live presentaties van inspirerende circulaire ondernemers, muzikale intermezzo’s, een grondstoffenparade én met het hele circulaire netwerk uit de regio!
Presentatie is door tafelheer Arnoud Leerling en tafeldame Geanne van Arkel van Interface, MVO-manager van het jaar 2018.
Ga naar de website voor meer informatie en aanmelden

Slot-event Rabo Circular Economy Challenge

Eén van de initiatieven de afgelopen periode was de Circulair Economy Challenge 2018 van de Rabobanken Gelderse Vallei en Vallei en Rijn. In de Regio Foodvalley namen 17 bedrijven en 2 gemeenten deel. Tijdens dit event sluiten we deze inspirerende Challenge af en presenteren de deelnemers hun bevindingen!

Samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair

Ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden in de Regio Foodvalley gaan samen werk maken van een circulaire economie!. Op www.regiofoodvalleycirculair.nl leest u meer over het samenwerkingsprogramma Living Lab Regio Foodvalley Circulair en kunt het programmaplan en de samenwerkingsovereenkomst downloaden. We nodigen u allen uit mee te doen en op 13 februari 2019 de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Interview met Alexander van den Buuse: ‘Met INNAX naar circulaire bouw in de regio’

Alexander van den Buuse is Verduurzamer en MVO manager bij INNAX. Circulariteit is een thema waar Alexander zich al enkele jaren mee bezig houdt. Hij heeft zich steeds meer verdiept in het vertalen van Sustainable Development Goal 12 naar maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Lees het gehele interview met Alexander van den Buuse op onze website

Gezamenlijke ambitie 
Circulair ondernemen gaat over samenwerken. Voor dit event kiezen wij ook voor een bundeling van krachten. Door de combinatie van de Kick-off van de Living Lab Regio FoodValley Circulair én de afsluiting van de CE Challenge van de Rabobank brengen we netwerken bij elkaar en stimuleren we circulair ondernemen in de Regio Foodvalley. We vragen u deze uitnodiging dan ook breed te verspreiden in uw netwerk.

Graag tot ziens op woensdag 13 februari!