Nieuwjaarstoespraak BHN-voorzitter Gerrit-Jan Bezemer

Afbeelding: Arjen Gerritsma

 

Nieuwjaarstoespraak 2017

Locatie de Ampt van Nijkerk

Dinsdag 10 januari 2017.

Dames en heren, leden van de bedrijvenkring, burgemeester, wethouders, vertegenwoordigers van het onderwijs, ereleden, partners van onze leden, mag ik u allen een warm welkom heten op onze nieuwjaarsbijeenkomst.

Als ik u in de afgelopen dagen na de jaarwisseling niet op een andere plek of andere bijeenkomst een gelukkig en gezond nieuw jaar heb gewenst dan doe ik dat graag en nu ook mede namens mijn collega’s in het bestuur vanaf deze plaats.

Een nieuw jaar ligt voor ons. Bij het binnenkomen bent u al welkom geheten door de lachende lama’s.  Dat betekent dat wij het nieuwe jaar met vreugde en humor voor ons zien. Voor onze bedrijvenkring betekent dat ook het maken van nieuwe plannen om u op diverse wijze en diverse locaties te ontmoeten.

U bent van ons gewend dat we een aantal bedrijfsbezoek afleggen, zoals afgelopen jaar aan Euretco in Hoevelaken, Gazelle experience en het mooie pand van Vreugdenhil.  Maar ook dat we samen met de gemeente weer een avond organiseren waarin we een thema uitdiepen en spraakmakende en interessante  sprekers proberen te vinden.

Ook zullen we weer een aantal workshops organiseren waarin kennisoverdracht en ervaringen uitwisselen centraal zal staan.

Maar ook zullen we uw belangen behartigen in de contacten die we, mede namens u, met de gemeente en andere belangengroepen onderhouden.

Over het jaar dat nu achter ons ligt wil ik kort zijn. De ontevredenheid van de burger, leek de centrale thematiek te zijn.

Ontevredenheid over de wijze waarop onze samenleving ontwikkelt, onvoorspelbaar wordt, steeds duurder, politiek onzekerder. De vaste waardes en zekerheden verdwijnen.

In het neen tegen de Oekraïne deal lag mogelijk de ontevredenheid over de Europese opschaling en daarmee verband houdende toenemende bureaucratie en overheidskosten en besluiteloosheid aangaande echte problemen, zoals die van vluchtelingen.

De Brexit waarin de Engelsen protest lieten horen.

Het neen van de Amerikanen tegen de gevestigde orde en het establishment met hun keuze voor Trump.

Het typeert een samenleving in verandering en in verwarring. Een samenleving met veel ongewisheid en weinig zekerheid.  Of zoals professor Jan Rotmans het zegt. We leven niet in de tijdperk van verandering, maar veranderen naar een ander tijdperk.

We transformeren naar een nieuwe samenleving waarin de machtsverhoudingen zoals we die kennen radicaal worden omgegooid. Maatschappelijke sectoren bereiken hun houdbaarheidsdatum.

We zien de opkomst van een nieuwe orde.

De onontkoombare uitkomst van een kantelperiode.

Hij noemt dit een verandering van een tijdperk.

Een tijdperk waarin ieder individu en elk initiatief telt.

Waarin iedereen het verschil kan maken.

En wat doen we daarmee in het nieuwe jaar?

Als ondernemer ziet u dus burgers die serieus genomen willen worden, zich niet willen laten leiden, maar ook door de veelheid van informatie en social media juist makkelijk laten misleiden.

Nieuws is vaak ongecontroleerd en soms weinig gefundeerd. Het geeft papagaai effecten in de media en een onderlinge communicatie waarin inzichten een korte geldigheidsduur hebben.

Als ondernemer, maar ook als bestuurder of politicus, houdt u dus rekening met minder loyaliteit van uw klant, kiezer of belanghebbende burger.  U gaat een permanente uitdaging aan met klanttevredenheid. En in dit verkiezingsjaar de uitdaging met uw kiezer. Uw kwaliteit van diensten en producten worden permanent getoetst op relevantie.

Dames en heren dit is een blijmoedige nieuwjaarsbijeenkomst. Een bijeenkomst waarin we vooruit willen kijken naar het jaar dat voor ons ligt. Ik heb dus ook gezocht naar bemoedigende signalen.  Signalen met inspiratie en uitdaging.

Met de vorig jaar door de gemeente gestarte dialoog met de samenleving kwam de vraag aan de orde hoe Nijkerk op de kaart moet staan. Hoe Nijkerk zich kan profileren met haar identiteit. Haar sterke merk.

Een extern onderzoeksbureau kwam tot de conclusie dat Nijkerk iets heeft met het thema “Food”.  Misschien geen schokkende conclusie.

Of zoals cabaretier Bert Visser zou zeggen; “hoe kom je er op”?

Maar het is waar Nijkerk heeft iets met voedsel en is daar heel bescheiden over. In dat perspectief viel mijn oog vorige week op een artikel dat ging over culinair ondernemer. Ofwel; creatief ondernemerschap. Ik zal enkele highlights van dit bericht voor u schetsen.

Een ondernemers duo in Haarlem opende onlangs een horecagelegenheid in oude zeecontainers aan de rand van een industrieterrein in Haarlem. Met door andere ondernemers geschonken restmaterialen zoals, kozijnen, tafels en stoelen, keukenwerkbanken, werd het complex ingericht.  Voor de kinderen werd een natuurspeeltuin ingericht. Het afval van de een werd zo de grondstof voor de ander.

De financiering kwam via crowdfunding tot stand.

Een deel van de investeerders krijgen voor hun inleg van € 300,-,  drie jaar lang gratis eten en drinken voor € 105,- per jaar. Een rendement dus van 5%.

Lokale bandjes treden er tegen een sympathiek tarief op.

De gemeente verleende een tijdelijke vergunning. Dat bleek makkelijker dan een aanvraag voor een permanente bouwvergunning.

De chef-kok kookt met lokale producten van telers uit de buurt.

De tent loopt en bezoekers zijn enthousiast.

Dit was een bericht waar ik blij van wordt. Hier komen zoveel elementen samen waarin nieuwe maatschappelijke werkelijkheden samenkomen: Thema’s als: creatief en gedurfd ondernemen, uitdaging en ambities, samenwerking met andere ondernemers, circulaire economie, een faciliterende overheid, passende alternatieve financieringsbronnen, out of the box durven denken. Vaste waardes even loslaten.

Met deze inspiratie sluit ik mijn nieuwjaarsboodschap graag af met u in persoonlijk opzicht een goede gezondheid samen met uw naasten toe te wensen en in zakelijk opzicht een energiek, succesvol en inspirerend 2017. Ik wil daar graag op proosten. Een goed 2017.