Ondernemersavond Werklocaties Regio Foodvalley

Visie werklocaties en Regionaal Programma Werklocaties

WOENSDAG 26 JANUARI 2022 OF DONDERDAG 3 FEBRUARI 2022
19:30 – 21:00 UUR
ONLINE VIA TEAMS

U bent van harte uitgenodigd om op woensdag 26 januari of donderdag 3 februari in gesprek te gaan over het nieuwe Regionale Programma Werklocaties Regio Foodvalley.
In de Visie Werklocaties en het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) staan afspraken over de ontwikkeling van bedrijventerreinen. De visie bevat het lange termijn beleidskader en het RPW het uitvoeringskader. Dit is de basis voor afspraken die de regio met de provincies maakt over de kwantitatieve en kwalitatieve op bedrijventerreinen opgaven tot 2030.
Het regiobestuur heeft de concept visie en het afsprakenkader aangeboden aan de gemeenteraden in Regio Foodvalley om wensen en bedenkingen kenbaar te maken, uw stem is daarin belangrijk. Graag gaan we met u in gesprek over het RPW.

Het Regionaal Programma Werklocaties kunt u vinden via de link: Regionaal Programma Werklocatie (RWP) | Regio Foodvalley

U kunt zich aanmelden door aan e-mail te verzenden naar Nanneke Joosen, programmamanager Economie Regio Foodvalley: nanneke.joosen@regiofoodvalley.nl. Graag in de mail aangeven of u een voorkeur heeft voor woensdag 26 januari of donderdag 3 februari. U ontvangt dan tijdig een uitnodiging met vergaderlink voor deze bijeenkomst.