hoevelaken nijkerk

Vervolg Knooppunt Hoevelaken

Knooppunt Hoevelaken

Knooppunt Hoevelaken is een begrip omdat je er als automobilist vaak in de file staat. In 2025 maakt het complexe klaverblad plaats voor een natuurlijke, groene kom. Op deze vloeiende rondgang stroomt het verkeer beter door, wat files, luchtvervuiling en geluidoverlast vermindert. Het ontwerp met veel groen past bovendien beter in het landschap. Combinatie A1|28, de partij die het project uitvoert, presenteerde in de zomer van 2015 het aanbiedingsontwerp. Inmiddels is dit ontwerp verder uitgewerkt in een zogeheten ‘uitwerking voorkeursalternatief’. Hierover kunt u alles lezen in de bijlage bij deze mail. Hierin leest u in grote lijnen hoe het huidige ontwerp er uit ziet en hoe het tot stand is gekomen. De eerste contouren van het ontwerptracébesluit worden toegelicht. Daarnaast leest u op hoofdlijnen op basis van welke informatie de milieueffectonderzoeken starten.

Meer informatie vindt u in het boekje “Voorkeursalternatief” Deze kunt u hier downloaden

Voordat we kunnen starten met de aanleg van het nieuwe knooppunt en de wegen ernaar toe moet er nog een aantal zaken gebeuren. Het uitgewerkte voorkeursalternatief is de basis voor het toekomstige (ontwerp)tracébesluit ((O)TB). Dit besluit vormt het juridisch kader waarbinnen het ontwerp gerealiseerd moet worden. Bij het opstellen van een (O)TB en het maken van een ontwerp worden verkeersmodellen gebruikt. Jaarlijks worden deze verkeersmodellen geactualiseerd. Ook dit jaar is dat op 1 april gebeurd. Hierbij gaan we uit van groeiscenario’s die onderscheid maken in een laag groeiscenario (hiermee tonen we nut en noodzaak aan van het project) en een hoog groeiscenario (hiermee bepalen we welke maatregelen we moeten treffen om de omgeving te beschermen tegen de effecten van het verkeer). Kort gezegd laten de nieuwe verkeerscijfers zien dat er in 2030, naar verwachting, sprake is van relatief meer verkeer in het lage groeiscenario en relatief minder verkeer in het hoge groeiscenario.

Deze twee scenario’s liggen nu dus dichter bij elkaar. Dit betekent dat het toepassen van de nieuwe verkeerscijfers extra werk met zich meebrengt (onder andere om de milieueffecten opnieuw te bepalen). Daardoor is de planning nu dat het OTB in 2018 verschijnt. Het TB wordt in 2019 verwacht en de weg wordt tussen 2023 en 2025 opengesteld. Dit is een jaar later dan eerder is gecommuniceerd.

Vragen?

Heeft u tussentijds of naar aanleiding van deze mail of het boekje in de bijlage vragen over het project, dan kunt u deze aan het projectteam van Rijkswaterstaat stellen. Dat kan per mail (knooppunthoevelaken@rws.nl) of telefonisch via 0800 – 8002. Daarnaast organiseren we op dinsdag 27 september een vragenuur bij de gemeente Nijkerk, van 16.00 tot 17.00 uur. U kunt zich hiervoor opgeven door een mail te sturen naar knooppunthoevelaken@rws.nl. Graag in dit mailtje ook beknopt aangeven waar uw vraag / vragen over gaan. Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u van ons een bevestiging met onder andere de adresgegevens.  

Met vriendelijke groet, 

Winston Zuiverloon
Omgevingsmanager project Knooppunt Hoevelaken