Gemeente Nijkerk

De gemeente Nijkerk ligt erg strategisch, direct aan de A1 en de A28 naast Amersfoort. Elke kern heeft een eigen karakter. De gemeente Nijkerk heeft iets meer dan 40.000 inwoners. Door haar unieke ligging in Gelderland, op de grens van Utrecht, vormt Nijkerk een verbindende schakel tussen de Randstad en het Gelderse achterland. Het bedrijfsleven in Nijkerk kent een lange en diepgewortelde historie en bestaat voor een aanzienlijk deel uit voedingsmiddelen- en maakindustrie, met een belangrijke logistieke en groothandelscomponent. Daarnaast vormt ook de zakelijke dienstverlening een groeisector binnen het bedrijfsleven in Nijkerk.

Nijkerk biedt ruimte voor ondernemers op bedrijventerreinen, winkelgebieden en voor agrarische en recreatieve ondernemers. Zij is bezig met het verbeteren van het centrum van Nijkerk en de ontwikkeling en revitalisering van bedrijventerreinen. Hierbij werkt zij actief samen met haar lokale ondernemer, winkeliers en horecaondernemers. Daarnaast werkt Nijkerk met de regio Amersfoort (werkplein 033) samen op het gebied van arbeidsmarkt en werkgeversdienstverlening. Daarnaast werkt zij samen in regio FoodValley-verband, een samenwerkingsverband tussen gemeenten in de Gelderse Vallei, om de voedingsmiddelensector te versterken.

Bent u op zoek naar ruimte om te ondernemen? Wilt u weten wat er voor u als ondernemer speelt in de gemeente Nijkerk? Of wil u antwoorden op vragen of weten bij wie u daarvoor terecht kunt? Dan vindt u aan de linkerkant de onderwerpen, die interessant kunnen zijn voor u als ondernemer.

De Bibliotheek Gemeente Nijkerk

Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk is een gecertificeerde basisbibliotheek gecontracteerd door de gemeente Nijkerk om het bibliotheekwerk voor de komende jaren in de gemeente Nijkerk vorm te geven. De Bibliotheek heeft 2 fysieke vestigingen, een inleverpunt en werkt intensief op 9 basisscholen met De Bibliotheek op School. Er wordt gewerkt aan een nieuwe (3e) vestiging in Nijkerkerveen samen met 2 basisscholen en een dorpshuis.

Met meer dan 11.000 leden en jaarlijks meer dan 170.000 bezoekers is De Bibliotheek dè basisvoorziening, inspiratiebron en ontmoetingsplek voor lezen, leren, informeren en participeren. De springlevende organisatie is volop in ontwikkeling en wordt duurzaam toekomstbestendig gemaakt. De bibliotheek is een professionele non-profit instelling en kent een stichtingsvorm, waarin een bestuur op afstand samen met de directeur de verantwoordelijkheid heeft voor de organisatie. Het bestuur hanteert de regels van Cultural Governance voor de eigen taakuitoefening. De organisatie heeft 10 professionele medewerkers die samen met ruim 75 vrijwilligers het bibliotheekwerk in de gemeente Nijkerk uitvoeren. De omzet ligt rond 1 miljoen euro.

De Bibliotheek heeft haar vestiging in Nijkerk, onder de naam &/entree, multifunctioneel gemaakt met samenwerkingspartners zoals welzijnsorganisatie Sigma, UVV-Nijkerk, Vluchtelingenwerk, Speel-o-theek Pinoccio, Gebiedsteam gemeente Nijkerk en Seniorweb Nijkerk.

Voor meer informatie zie: http://www.bibliotheeknijkerk.nl/de-bibliotheek/bedrijfsinformatie/achtergrond-informatie.html

Of bezoek de website: www.bibliotheeknijkerk.nl

Roel Zuidhof werkt als bibliotheekmanager in een sterk veranderende omgeving. Als maatschappelijk en cultureel ondernemer is zijn passie om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Hij doet dit met met flexibiliteit en creativiteit middenin de markt en weet desnoods met beperkte middelen mensen en organisaties bijeen te krijgen in de bibliotheek. Hij maakt gemakkelijk verbinding om met meerdere partijen mooie projecten van de grond te krijgen. Met zijn ondernemerszin, met veel vaart en flair, weet hij vaak anderen te enthousiasmeren. Voorop staat gastvrijheid in een aantrekkelijke bibliotheek die van deze tijd is.

Woningstichting Nijkerk

Woningstichting Nijkerk is een vernieuwende woningcorporatie met 3.100 huurders en 1.500 woningzoekenden als klant. Binnen Nijkerk biedt zij mensen op creatieve wijze kansen op de woningmarkt. WSN is ambitieus, voelt zich maatschappelijk verantwoordelijk en scoort goed op klantgerichtheid. Het vizier wordt vooral gericht op mensen die niet zelfstandig kunnen voorzien in hun woonbehoefte, met name starters op de woningmarkt en ouderen. Ruim 35 medewerkers zetten zich in voor een duurzaam en prettig woonklimaat en tevreden klanten.