Motie Tweede Kamer steunt World Food Center

Bij de begrotingsbehandeling van het kersverse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vier coalitiepartijen gezamenlijk een motie ingediend met als doel het World Food Center tot een succes te maken. De motie werd ingediend door CDA’er Jaco Geurts en ondersteund door Carla Dik-Faber, (Christen Unie) Tjeerd de Groot, (D66) en Helma Lodders, (VVD).

De indieners van de motie gaven aan dat, bij een wereld die in 2050 70% meer voedsel nodig heeft dan we nu produceren, we het aan het onze stand verplicht zijn als innovatieve landbouwnatie onze toonaangevende rol in de wereldwijde voedselvoorziening te laten zien. Omdat ook de dialoog van de agrofoodsector met de samenleving geïntensiveerd moet worden dient te worden werd de regering verzocht samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven de handen ineen te slaan en het World Food Center in de Food Valley tot een gezamenlijk succes te maken.

De Gelderlander rapporteerde dat ook Minister Schouten van Landbouw zich positief uitliet over het WFC, maar het nog te vroeg vond voor financiële toezeggingen: ‘Ze heeft wel geld voor dit soort plannen beschikbaar; in de komende vier jaar heeft ze 950 miljoen voor steun aan regionale plannen. Ze wees er deze week in een Kamerdebat wel op dat het ministerie van Landbouw al betrokken is bij de planvorming.’

 

Bekijk hier de motie.