Publicaties – World Food Center

Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van de Regio FoodValley (23 november j.l.) is de stand van zaken van de Kennisas en het World Food Center (WFC) gepresenteerd. Door burgemeester van Dijk is aandacht gevraagd voor de betrokkenheid van bedrijven en instellingen uit de regio en de rol die bestuurders uit de regio hierin kunnen spelen. Hierop is door de aanwezige raadsleden en wethouders positief geageerd. Het concrete voorstel is om voor regionale bedrijven en instellingen in het voorjaar een bijeenkomst te organiseren.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in april of mei a.s. Tijdens deze bijeenkomst worden bedrijven geïnformeerd over de ontwikkelingen van het WFC. De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Heeft u interesse om hierbij aanwezig te zijn, stuur dan een mailtje naar de projectleider, Edo Muller, mailadres: edo.muller@ede.nl