Publicaties – Uitnodiging Collage Kunstcentrum: Hoevelaken : Pollock project bij Doggenaar Wonen

Hoevelaken, 23 maart 2017

U I T N O D I G I N G

Geachte directie, leden van de BHN,

Graag vragen wij uw aandacht voor het “Pollockproject” van het Collage Kunstcentrum in Hoevelaken
Het Collage Kunstcentrum is een organisatie waar ervaren docenten en kunstenaars jaarlijks 60 verschillende cursussen in de sector beeldende kunst verzorgen. Collage Kunstcentrum is met jaarlijks ruim 1000 uur cultuur één van de grootste organisaties op dit gebied in de gemeente Nijkerk. Het kunstcentrum is gevestigd in een functionele accommodatie. De kosten hiervoor konden mede worden opgebracht door gemeentelijke ondersteuning. Het verminderen van deze ondersteuning met meer dan 60 % noodzaakt het kunstcentrum om andere bronnen te werven, teneinde de toekomst voor de 400 cursisten veilig te stellen.
Als centrum voor beeldende vorming heeft het kunstcentrum gemeend daar allereerst een uniek kunstproject tegenover te moeten stellen. Daarom vragen wij uw aandacht voor het “Pollockproject” waarover u ONDER AAN DEZE BRIEF meer kunt lezen.

UITNODIGING
Wij hopen op uw interesse en nodigen u daarom uit het project te komen bekijken op de jaarlijkse tentoonstelling van het centrum op 6,7 en 8 april bij Doggenaar Wonen, Zuiderinslag 4 in Hoevelaken. We zullen u graag ontvangen op vrijdag 7 april tussen 17 en 20 uur. Graag informeren wij u nader over ons project en onze organisatie.
Wij stellen het op prijs wanneer u gebruik maakt van deze uitnodiging. Mocht een andere tijd of dag u beter passen laat ons dat dan weten.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur
mevr. R. van Vliet voorzitter Stichting Collage Hoevelaken
rolinavanvliet@planet.nl (tel 033 25346738/0653415382)

COLLAGE KUNSTCENTRUM PRESENTEERT MONUMENTAAL WERK BIJ DOGGENAAR WONEN HOEVELAKEN

Zoals elk jaar wordt het cursusseizoen bij het Collage Kunstcentrum afgesloten met een gezamenlijke expositie waar werk te zien is van alle cursussen. Speciaal voor deze gelegenheid heeft een groep gevorderde cursisten in de abstracte schilderkunst besloten een gezamenlijk werk te maken op een schilderdoek met een monumentale afmeting van 3.50 bij 2.50 meter. Het doek zal worden gepresenteerd tijdens de jaarlijkse tentoonstelling op 6,7 en 8 april a.s. in de toonzaal van Doggenaar Wonen. Het is de bedoeling dat het werk wordt aangeboden aan bedrijven en/of kantoren die beschikken over een grote ruimte, waarin een werk met een dergelijk formaat tot zijn recht komt. Als tegenprestatie verwacht Collage een eenmalig sponsorbedrag ter ondersteuning van het kunstcentrum, dat door het halveren van haar gemeentelijke subsidie, dringend extra middelen nodig heeft voor een blijvend onderdak en een waarborg voor de toekomst.

Gezien de functie die het schilderij gaat krijgen, is gekozen voor een decoratief thema met een moderne uitstraling. De groep van tien deelnemers, die aan het werk een bijdrage hebben geleverd, heeft er voor gekozen om het werk en de techniek van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock. als uitgangspunt te nemen. Pollock lanceerde als eerste het `action painting` waarbij het accent lag op beweging en dynamiek. Zijn `dripping` techniek, met vloeibare verf was uniek. De manier waarop Pollock zijn verf aanbracht werd bij Collage vertaald naar een iets meer controleerbare techniek. Zo werd de verf niet op het doek gegooid of gespat, maar werd de vloeibare verf uit een flacon gespoten, waardoor er nog enige richting aan kon worden gegeven. Om het door elkaar lopen van de kleuren te voorkomen moest het schilderdoek op de grond werden gelegd, net zoals Pollock,die de eerste schilder was die zijn doek niet verticaal aan de wand of op een schilderezel bewerkte, maar horizontaal op de grond.
De opbouw van kleurlijnen was van licht naar donker en omgekeerd. De schilderactie moest uiteindelijk een kleurrijk lijnenspel opleveren, waarin spontaniteit en onregelmatigheid van groot belang waren. Het feit dat tien verschillende personen ieder met hun eigen technische vaardigheid een persoonlijk stukje “action painting” aan het werk hebben toegevoegd, creëerde een grote variatie in lijnvoering. Dat ondanks de verschillen het werk toch eenheid en harmonie moest uitstralen betekende dat het ogenschijnlijk gedachteloze drupwerk wel degelijk een zekere regie nodig had om een gelijkwaardige verdeling, voldoende helderheid, eenheid en harmonie tot stand te brengen.
Het werk is vervaardigd in vier verschillende sessies, steeds afgewisseld met een droogtijd van 24 uur. Collage kunstcentrum beschikt over atelierruimtes waar een dergelijk werk liggend kan drogen. Het werk is geschilderd met acrylverf op een stevig en goed geïmpregneerd schilderdoek. In verband met eventueel vervoer wordt het schilderij niet opgespannen , maar opgerold en pas bij het plaatsen aan de wand op latten geniet.

Het Pollock project werd mogelijk door de medewerking van: Adri Stuivenberg, Wanda Bosma,Monique Veenboer,Lolkje Bouma,Bep Wildeboer,Didy van Klaarbergen,Jeanette Meijer en Emmy Deubel. De regie en de ´finishing touch´ is van Rolina van Vliet, docent bij het Collage kunstcentrum en ontwerper van de Abstracte schildermethode. Rolina schreef vijf boeken over deze methode. Er verschenen vertalingen in het Frans, Duits, Engels en zelfs in het Chinees, waardoor haar abstracte werkwijze niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld bekendheid geniet. Kennis van en ervaring met deze methode kwam goed van pas bij de realisatie van dit enorme schilderij.
Het Pollock project wordt tentoongesteld op de Collage expositie op 6,7 en 8 april, en is vrij te bezoeken dagelijks tussen 10 en 17 uur in de toonzaal van Doggenaar Wonen. Zuiderinslag 4 Hoevelaken. Info www.collage-hoevelaken.nl