REB Regio Foodvalley lanceert zes innovatieve pilotprojecten voor duurzame samenwerking

Het Regionaal Energieteam Bedrijven (REB) Regio Foodvalley lanceert zes pilotprojecten om gezamenlijk de energietransitie te bevorderen. De pilotprojecten, verspreid over acht bedrijvenparken in de regio Foodvalley, onderzoeken tot 1 april 2024 de mogelijkheden voor bedrijventerreinen om samen energie te besparen, groene energie op te wekken, op te slaan en te verbruiken. Het REB-kernteam faciliteert en ondersteunt de pilotprojecten, met een focus op smart energy hubs en het verhogen van het aantal zonnepanelen op bedrijventerreinen. De betrokkenheid van de agrarische sector wordt benadrukt, met de nadruk op samenwerking tussen bedrijventerreinen en boerenbedrijven. De doelstelling is om na april 2024 structurele samenwerkingen tussen publieke en private partijen tot stand te brengen. Netcongestie wordt geïdentificeerd als een belangrijke uitdaging in de regio, waarbij een smart energy hub wordt beschouwd als een mogelijke oplossing. Het REB-kernteam hoopt dat de bredere samenwerking op korte en lange termijn vruchten zal afwerpen.

Meer informatie over dit onderwerp vind je hier.