Onderzoek naar innovatiekracht in de regio

Regio Foodvalley doet eens in de vier jaar onderzoek naar de ontwikkeling van de regionale economie en de innovatiekracht van bedrijven in deze regio. De uitkomsten van dit onderzoek worden gepubliceerd in de kwantitatieve Innovatiemonitor Regio Foodvalley. De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) is daarbij de uitvoerende onderzoekspartner. Het doel van het onderzoek is om de stand van zaken rond innovatie in kaart te brengen en hier is input voor nodig vanuit bedrijven zelf.

Daarom is er, naar een steekproef van bedrijven (dus niet iedereen), een brief verstuurd naar de directie met het verzoek om een enquête in te vullen voor 11 december. Als u als ondernemer deze brief heeft ontvangen, willen we van harte aanbevelen dat jullie meewerken aan dit onderzoek. Door deel te nemen aan het onderzoek draagt u als ondernemer bij aan het versterken van de innovatieve kracht van het bedrijfsleven in de regio.