Rijden zonder bestuurder

Beste genodigden,

Het duurt niet lang meer of de eerste WEpods rijdt in onze regio. Naar verwachting zal het eerste automatische voertuig (dus zonder bestuurder) eind juli 2015 in Nederland aankomen en zal in november daadwerkelijk gaan rijden tussen Ede-Wageningen en Wageningen Campus.

Er is al regelmatig nieuws gepubliceerd waarin de provincie Gelderland trots vertelt dat dit project wordt gerealiseerd. De projectleider (Alwin Bakker) vindt het geweldig dat juist de FoodValley regio dit unicum heeft. Dat heeft hij op 1 mei jl. ook toegelicht aan een klein aantal ondernemers. Het is nu aan partijen in de regio om te zorgen voor exposure, enthousiasme en deelnemende partners. Het project is een fantastisch uithangbord om te laten zien dat innovatie in FoodValley regio topprioriteit is. Hoe gaan we dit met elkaar uitdragen? Het idee is om met elkaar korte, krachtige voorstellen op een rij zetten (quick wins) rondom de komst van deze voertuigen. Dit is uniek in de wereld. Daar mogen we trots op zijn. Zelfs China Daily en Washington Post schrijven hierover. We zijn minstens zo ver als Google, wellicht verder.

Juist als ondernemers, overheid en onderwijs zien we dit als typisch bovenlokaal project. Dus kansen genoeg voor gemeenten (zoals citymarketing), onderwijsinstellingen (zoals Kennisas), Federatie Ondernemerskringen Valleiregio, VNO-NCW, Regionaal Centrum voor Technologie etc.

U bent van harte welkom op 1 juli om 8.30 uur voor het DREAM&DO HOUR. De Christelijke Hogeschool Ede is onze gastheer. We bedenken met elkaar in slechts 1 uur waar we over dromen en beslissen hoe we dit gaan bereiken. Het programma is als volgt:

8.30 uur Ontvangst

8.45 uur Welkom en sneak preview WEpods

8.55 uur Interactieve DREAM&DO – connecting inspirators

9.30 uur Afsluiting

Wilt u zich aanmelden, stuur een mail naar info@bhninfo.nl
Namens het organiserend comité,

Lisette de Jong, Youngwise

Peter Pors, VNO-NCW en FOV

Wicha Benus, RCT de Vallei