veluwe portaal

Talent in beweging

Uniek project voor maximaal 10 werkgevers vanuit het netwerk van Veluwe Portaal

Een snel veranderende wereld vraagt optimale flexibiliteit en wendbaarheid van uw bedrijf of organisatie. Op de tekentafel is daar nog wel uit te komen, maar bewegen uw mensen ook voldoende mee? Zijn zij in staat zich tijdig nieuwe competenties eigen te makenen bereid andere taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen? Beschikken ze over voldoende employability om hun loopbaan elders voort te zetten als de mogelijkheden er binnen uw organisatie niet langerzijn? Is uw organisatie aantrekkelijk genoeg om de juiste mensen vast te houden en aan te trekken?

‘Talent in Beweging’ biedt u een unieke kans om concreet aan de slag te gaan met de mobiliteit van talent in uw organisatie met gebruikmaking van beschikbare DWSRA­ subsidie.

Waarom investeren in de wendbaarheid van talent?

Mobiliteit en loopbaanontwikkeling staan hoog op de agenda van veranderende en wendbare organisaties. Met name op het vlak van Human Resource Management liggen er een fiks aantal grote uitdagingen:

 • Snel en soepel inspelen op veranderende economische omstandigheden, zowel bij groei als krimp.
 • Het hoofd bieden aan de implicaties van vergrijzing, ontgroening en verschuivende pensioendatum.
 • Oplossingen vinden voor krapte op de arbeidsmarkt binnen bepaalde functie­ groepen en/of branches.
 • Toenemende financiële druk bij uitval door ziekte en ontslag.
 • Groeiende noodzaak voor opleiding en training om medewerkers geschikt te maken voor specialistischer werk.
 • Boeien en binden van talent uit diverse generaties met specifieke wensen en behoeften.

Het investeren in de wendbaarheid van talent biedt oplossingen voor deze uitdagingen en resulteert inbevlogen medewerkers die mee­ bouwen aan succesvolle organisaties.

Wat gaan we doen?

Met ‘Talent in Beweging’ gaat uw organisatie samen met Veluwe Portaal en haar samenwerkingspartners praktisch vormgeven aan mobiliteit en wendbaarheid van talent in een proces van 4 stappen:

Stap 1 – Mobiliteitsvisie ontwikkelen

Sessies met het MT met als doel het analyseren van de behoefte van de organisatie en het ontwikkelen van een eigen visie op mobiliteit en een plan van aanpak/actieplan.

Stap 2 – Bewustwording en activering medewerkers

Bijeenkomsten en workshops voor medewerkers gericht op bewustwording, het nemen van eigen regie en concreet aan de slag gaan met hun eigen mobiliteit

Stap 3 – Leiderschapsprogramma

Bewustwording en trainingen bij het ontwikkelen van een stijl van leidinggeven die medewerkers stimuleert

Stap 4 – Loopbaancoaching

Intensief begeleiden van medewerkers bij het concreet invulling geven aan beweging in hun loopbaan

Veluwe Portaal is een HR en werkgeversnet­ werk dat zich richt op het vergroten van de arbeidsmobiliteit, duurzame  inzetbaarheid en het delen van kennis rondom HR vraag­stukken. Dit alles op onafhankelijke en niet commerciële basis.

Wat levert het mijn organisatie op?

 • ‘Talent in Beweging’ biedt uw organisatie een unieke kans om, met bijdrage van DWSRA· gelden, gebruik te maken van specialistische onder­steuning om uw medewerkers betrokken en bevlogen te houden.
 • Een gelegenheid om praktisch handen en voeten te geven aan het boeien en binden van talent binnen de organisatie en het bouwen aan een positief imago voor talent op de arbeidsmarkt.
 • Een gedragen visie en praktisch beleid t.a.v. duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit afgestemd op de specifieke situatie en uitdagingen van uw organisatie.
 • Leidinggevenden die begrijpen wat hun rol is bij het bevorderen van de employability van de medewerkers en vaardig zijn in het motiveren van medewerkers om hiervoor zelf regie te nemen.
 • Medewerkers die zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid die zij hebben voor hun eigen professionele ontwikkeling  en loopbaan.
 • Deskundige begeleiding, training en ondersteuning van Veluwe Portaal en haar samenwerkingspartners.
 • Beweging op alle niveaus waardoor uw organisatie de toekomst en de daaraan verbonden uitdagingen met vertrouwen tegemoet kan zien.

Welke investering wordt er van mijn organisatie verwacht?

 • Financiële bijdrage van € 15.000. Dit wordt grotendeels gefinancierd vanuit een DWSRA subsidie, tot maximaal € 9.000. De eigen bijdrage is uiteindelijk maar € 6.000(bij de maximale DWSRA bijdrage).
 • Een tijdsinvestering van 80 uur voor een vaste projectleider/ HR functionaris.
 • Aandacht en commitment om van de wendbaarheid van talent binnen uw organisatie een prioriteit en een succes te maken.

Doe mee!

Twijfel niet langer en profiteer als één van de 10 organisaties van deze unieke mogelijkheid van Veluwe Portaal. Maak uw organsi atie koploper op het gebied van duurzame inzet­ baarheid en arbeidsmobiliteit en wees proac· tief om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden!

Neem contact op met Ingeborg Lups, coördinator VeluwePortaal tel. 06-23278981, info@veluweportaal.nl