Uitreiking Duurzaamheid Award voor Pijpers Bronbemalingen

Met het oog op de toekomst, denken bedrijven vooruit. Ondernemers anticiperen niet alleen op cijfers, maar zijn zich bewust van de wereld om hen heen. Natuurlijk ook in Nijkerk waar de Arkemheense polder niet alleen het groene bewijs is, maar ook één van de oudste van Nederland. Ook daar is bewust mee omgesprongen. Zo ook het rond 1930 in Nijkerk ontstane bedrijf Pijpers Bronbemalingen, opgericht door de broers Jan, Dirk en Aalt Pijpers.

 

Aan het woord is huidig financieel directeur Jaap van Dijk: “Zij zijn gestart als bouwbedrijf. Vooral werkzaam voor de boerenwereld: silo’s, stallen, dat soort werk. Na de oorlog waren er nu en dan bemalingen nodig voor grondwerkzaamheden. In de jaren ’50 hebben ze toen de eerste bemalingspompen gekocht. Uiteindelijk erna omgeschakeld naar een specialistisch bronbemalingsbedrijf, omdat daar veel vraag om was”.

 

Een kleine 60 jaar later, op 19 november 2015, reikten Gemeente Nijkerk en de Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk (BHN) de Duurzaamheid Award uit aan Pijpers Bronbemalingen. Jaap van Dijk: “Dat vinden wij heel belangrijk. Want we zijn er ook heel bewust mee bezig. Rond de eeuwwisseling hebben we warmtepompen mee helpen ontwikkelen en waren toe nook al één van de eersten die dat in Nijkerk in gebruik namen. Met een warmtepomp kun je verkoelen met behulp van grondwater in plaats van fossiele brandstoffen.. Sinds een jaar of tien hebben wij ons verder uitgebreid met het boren van H-balken, bronnen voor brandputten, drinkwater voor boerderijen, sproei-installaties en voor een aantal gemeentes verzorgen we bronnen voor fonteinen en waterwerken”.

 

Pijpers Bronbemalingen verkrijgt haar opdrachten via aanbestedingen, maar ook via vaste afnemers. Er zijn 22 mensen werkzaam bij Pijpers: “De helft werkt buiten. Dat zijn vaak boerenjongens die wij zelf opleiden en door het hele land aan onze projecten werken. De anderen zijn bezig met de vergunningen en voorbereidingen. 60-70% van onze werknemers komt uit Nijkerk. Waar wij trots op zijn is dat we ook hier “duurzaam” in zijn: de meesten blijven hun hele carrière voor ons werkzaam”.

 

Het personeel wordt ook bijgeschoold waar nodig: “We zorgen voor een VCA-certificering. Dat onze vrachtwagenchauffeurs over de juiste opleiding beschikken. Dat ze de juiste instructies hebben in petrochemische normen. Dat er veilig gereden wordt met heftrucks. Zeer divers. Waar het om gaat is dat men erop kan vertrouwen dat bij Pijpers gediplomeerd personeel rondloopt. Dat als men vraagt om een wanddikte van een leiding, ook de juiste wordt geleverd, of wat er verwerkt wordt in één keer goed gaat. Oftewel: garant staan voor gekwalificeerde vakmensen”.

 

Jaap van Dijk legt uit waarom “duurzaamheid” belangrijk is voor Pijpers: “De ontwikkeling van een duurzaam proces kost veel geld. Maar in de productie wordt het terug verdiend. Kijk maar naar de zonnepanelen. Dus op den duur wordt het aantrekkelijk voor de lange termijn. Nederland loopt hierin voorop. Ook in ons productieproces en met onze relaties gaan we duurzaam om. Bijvoorbeeld met het certificaat BLR SKIB 2100, wat inhoudt in dat we voldoen aan allerlei eisen die gesteld worden in ons vak, zoals dat er geen vervuiling achter blijft en er zorgvuldigheid wordt toegepast in ons werkproces. En met de ISO-certificering kan men erop rekenen dat in onze manier van werken standaarden worden toegepast waar collega’s op kunnen bouwen en borgen”.