Rijden zonder bestuurder

Beste genodigden,

Het duurt niet lang meer of de eerste WEpods rijdt in onze regio. Naar verwachting zal het eerste automatische voertuig (dus zonder bestuurder) eind juli 2015 in Nederland aankomen en zal in november daadwerkelijk gaan rijden tussen Ede-Wageningen en Wageningen Campus.

Er is al regelmatig nieuws gepubliceerd waarin de provincie Gelderland trots vertelt dat dit project wordt gerealiseerd. De projectleider (Alwin Bakker) vindt het geweldig dat juist de FoodValley regio dit unicum heeft. Dat heeft hij op 1 mei jl. ook toegelicht aan een klein aantal ondernemers. Het is nu aan partijen in de regio om te zorgen voor exposure, enthousiasme en deelnemende partners. Het project is een fantastisch uithangbord om te laten zien dat innovatie in FoodValley regio topprioriteit is. Hoe gaan we dit met elkaar uitdragen? Het idee is om met elkaar korte, krachtige voorstellen op een rij zetten (quick wins) rondom de komst van deze voertuigen. Dit is uniek in de wereld. Daar mogen we trots op zijn. Zelfs China Daily en Washington Post schrijven hierover. We zijn minstens zo ver als Google, wellicht verder.

Juist als ondernemers, overheid en onderwijs zien we dit als typisch bovenlokaal project. Dus kansen genoeg voor gemeenten (zoals citymarketing), onderwijsinstellingen (zoals Kennisas), Federatie Ondernemerskringen Valleiregio, VNO-NCW, Regionaal Centrum voor Technologie etc.

U bent van harte welkom op 1 juli om 8.30 uur voor het DREAM&DO HOUR. De Christelijke Hogeschool Ede is onze gastheer. We bedenken met elkaar in slechts 1 uur waar we over dromen en beslissen hoe we dit gaan bereiken. Het programma is als volgt:

8.30 uur Ontvangst

8.45 uur Welkom en sneak preview WEpods

8.55 uur Interactieve DREAM&DO – connecting inspirators

9.30 uur Afsluiting

Wilt u zich aanmelden, stuur een mail naar info@bhninfo.nl
Namens het organiserend comité,

Lisette de Jong, Youngwise

Peter Pors, VNO-NCW en FOV

Wicha Benus, RCT de Vallei

 

Lokale groeiagenda, ondernemer doet u mee?

Beste Ondernemer,

U kunt actief een bijdrage leveren aan het versterken van de lokale economie.

De gemeente Nijkerk is tot 2030 een groeigemeente. Hiervoor is o.a. door het college een ‘Lokale economische groeiagenda’ samengesteld. De gemeente Nijkerk geeft invulling aan de lokale economische groeiagenda met de uitvoering van diverse projecten. Namens de bedrijven werkt de BHN in deze samen met de NOV en LTO randmeren.

De projecten in het kader van deze groeiagenda worden vorm gegeven door werkgroepen waarin u als ondernemer actief een rol in kunt vervullen.

Voor het gebied Binnenstad zijn drie werkgroepen actief, ‘Vastgoed’, ‘Openbare ruimte’ en ‘Branding’.

Daarnaast staan enkele projecten in de startblokken of zijn in een aanvangstadium. Hierbij wordt aansluiting en deelname gezocht bij de lokale bedrijven en ondernemers.

De werkgroepen waarvoor deelnemende bedrijven gezocht worden zijn:

Thema Duurzaamheid

 • Het realiseren van een Biogascentrale
 • Nijkerk verduurzamen (Co2 Neutraal)

Thema Werk en Inkomen

 • Aantrekkelijkheid arbeidsmarkt
 • In Nijkerk staat niemand langs de kant
 • Digitale communicatie tussen overheid en bedrijfsleven

 Thema Vitaal buitengebied

 • Glasvezel
 • Bestemmingsplan
 • Koepelplan Landgoed Appel

Voor de bezetting van de diverse werkgroepen wordt gezocht naar kandidaten met een directe betrokkenheid of deskundigheid op deze deelgebieden.

Heeft u interesse voor en/of belang bij één van de thema’s en werkgroepen, meld u aan om mee te denken en mee te helpen vorm en inhoud te geven aan een werkgroep. Diverse werkgroepen zijn tevens nog op zoek naar een voorzitter.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de voorzitter van de BHN, Gerrit-Jan Bezemer.

U kunt uw interesse kenbaar maken door een mail te sturen naar info@bhninfo.nl. Wij zorgen dat uw aanmelding op de juiste plaats terecht komt.
Geef in uw mail aan naar welk thema en welke wergroep uw interesse uitgaat.

Het bestuur van de BHN

 

Afscheid Dieter van de Castel

VCB Notarissen nogt klanten en relaties uit voor de afscheidsreceptie van Dieter van de Castel.

Op donderdag 4 juni neemt Dieter afscheid. U wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

De receptie begint om 16:00 uur op Landgoed ‘De Salentijn’.

U kunt zich hiervoor aanmelden op de website van VCB.www.vbcnotarissen.nl/afscheidDieter

Meer informatie vindt u in bijgaande uitnodiging
Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de BHN

 

Tijdelijke huurruimte over bij BHN-lid

We hebben tijdelijk wat ruimte over. Onlangs kwam een lid van de BHN bij toeval vragen of we wat ruimte over hebben. Die hebben we kunnen helpen voor de periode van 3 maanden waarnaar men zocht.
Nu kwamen we op het idee om dat eens wat breder neer te leggen. Niet gratis, maar we zien dat er voor tijdelijk soms allerlei lastige afspraken moeten worden gemaakt. Bij ons gaat het onder het kopje vriendendienst, bekend worden bij collega’s elkaar helpen.
Een collega BHN-lid bracht ons op het idee om dat eens wat breder onder de aandacht te brengen. Dit bedrijf konden we helpen voor een periode van 4 maanden met “een bijzonder project”. Zij blij en wij blij………….. Leuk te kunnen helpen, elkaar en elkaars bedrijf eens op een andere manier te leren kennen. Dat moet het uitgangspunt zijn.
Kantoorruimte 150 m2
100 palletplaatsen / opslag
1000 m2 buitenterrein
150 m2 entresol
Bel of mail ons voor de voorwaarden.
Met vriendelijke groet, kind regards,
Evert Zuiddam
CEO / Owner
T: 0031 33 24 777 02
M: 0031 65 32 431 14
RiZZ B.V.
Ambachtsstraat 11
3861 RH  NIJKERK (NL)
P.O. Box 1010
3860 BA NIJKERK (NL)
T: 0031 33 24 777 00
F: 0031 33 24 777 41

 

Nanotechnologie in wetenschap

Rotary Nijkerk organiseert op donderdag 28 mei een lezing over nanotechnologie en nanowetenschap.

Professor Cees Dekker is in staat om de ingewikkelde materie op eenvoudige en begrijpelijke wijze te vertellen.

De avond is zowel voor leden van de Rotary als voor andere geïnteresseerde ondernemers in de gemeente Nijkerk.

Datum: 28 mei 2015
Locatie: Kade 10
Aanvang: 19:00 uur
Toegang: Gratis

Onderzoek containeroverslag in Nijkerk

Onderzoek Container overslag in Nijkerk

In het kader van de revitalisering van bedrijventerrein Arkervaart-Oost heeft de gemeente in 2014 onderzoek laten verrichten naar de (on)mogelijkheden voor een betere benutting van de vaarweg Arkervaart. Onder andere voor de aan- en afvoer van containers. Hieruit kwam naar voren dat:

 • containers van/naar Nijkerk (en de regio) op dit moment via de weg worden vervoerd;
 • de Arkervaart in Nijkerk toegankelijk is voor kleine containerbinnenvaartschepen;
 • in Nijkerk locaties beschikbaar zijn om containerschepen te laden/lossen;
 • in de regio ook andere havens/overslaglocaties beschikbaar zijn om containerschepen te laden/lossen. Zo onderzoekt de gemeente Harderwijk momenteel de haalbaarheid van een (openbare) binnenvaartoverslagfaciliteit aan de Lorentzhaven in Harderwijk;
 • er kansen zijn voor ondernemers om via samenwerking het containervervoer duurzamer (via binnenvaart of rail) te organiseren.

In het verleden hebben ondernemers zoals Bouw Logistics positieve ervaringen opgedaan met containervervoer via de binnenvaart. Er werd gebruik gemaakt van de haven van Harderwijk. De inzet van binnenvaart leverde ondernemingen een kostenefficiënt, betrouwbaar en duurzaam vervoersalternatief.

Verschillende ondernemers waaronder Bouw Logistics hebben aangegeven dat ze met de gemeente willen bekijken of het haalbaar is om de eigen containers samen met containers van andere bedrijven in en rond Nijkerk via de Arkervaart te vervoeren. De Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk neemt daarom samen met de gemeente het initiatief voor een inventarisatie van de belangstelling voor een overslagfaciliteit voor containers in Nijkerk. Wij stellen aan u als ondernemer graag de volgende drie vragen:

 1. Heeft uw bedrijf transportvolume (in containers, bulk, stukgoed of projectlading) dat geschikt zou kunnen zijn voor vervoer over water?
 2. Wat is de omvang uit gedrukt in TUE; Twenty Unit Equivalent (dus een 40ft is 2 TUE) van dit transportvolume?
 3. Is uw bedrijf geïnteresseerd in een (openbare) binnenvaartoverslaglocatie aan de Arkervaart?

Graag ontvangen wij uw reactie met uw contactgegevens vóór <datum>. U kunt uw reactie via mail verzenden naar w.vogelesang@nijkerk.eu.

Wij kijken uit naar uw positieve reactie op deze mogelijke havenontwikkeling en houden u op de hoogte van de resultaten van deze rondvraag en van het vervolg.

G.D. Horst                                                          G.J. Bezemer

Wethouder                                                         Voorzitter

Gemeente Nijkerk                                               Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk