Werkgevers Event Banenafspraak

Het Werkbedrijf Regio Amersfoort organiseert op donderdag 24 september een event voor werkgevers. In de bijeenkomst worden werkgevers in 2 ½ uur bijgepraat over de Banenafspraak. Hoe zit het daarmee? En wat zijn de mogelijkheden voor werkgevers?

De bijeenkomst wordt tussen 15.00 en 17.30 uur gehouden bij de IJsselmeervogels in Bunschoten. Tom van ’t Hek is dagvoorzitter. Gerenommeerde sprekers uit de politiek en het bedrijfsleven geven hun visie. Daarnaast is er een informatiemarkt en kunnen werkgevers aansluiten bij rondetafelgesprekken en afsluitend een netwerkborrel.

Het Werkgevers Event is gratis voor ondernemers en werkgevers uit de regio Amersfoort. Zij kunnen zich aanmelden via www.jaikbenerbij.nl.

Aanmelden kan tot 20 september.

 

Welloop 2015 en The Dutch Green Building week

Geachte ondernemer,

Op donderdag 10 september 2015 vindt de tweede editie van de Welloop te Hoevelaken plaats. Met live muziek, een omroeper, Welloopbabes en BBQ belooft het een feestelijk event te worden.

Wij nodigen u van harte uit voor deelname en/of gezellig samenzijn met relaties. Bent u, alleen of samen met collega’s of vrienden, de aangewezen persoon voor deze sponsorloop? Wij dagen u van harte uit voor deelname.

Bent u verhinderd? Alleen sponsoren kan natuurlijk ook. Sponsor iemand of een team!

De opbrengst van de loop gaat naar de wederopbouw van Nepal. Het land dat zo getroffen is door aardbevingen eerder dit jaar. Hoe hoger de opbrengst van de loop hoe meer de foundation kan realiseren, zoals de start van een nieuw waterproject, ziekenhuizen voorzien van PV panelen en de aanleg van irrigatieprojecten.

Inschrijven of sponsoren? www.unicafoundation.nl

Voor meer informatie over de Welloop, zie de bijgevoegde flyer en het interview met onze accountmanager in Nepal.

Onderstaand het programma voor de The Dutch Green Building WeekBanner_DGBW2_web

Duurzame gebouwen spelen een belangrijke rol in gezonde, duurzame gemeenschappen. Daarom organiseren de Dutch Green Building Council en haar participanten elk jaar de Dutch Green Building Week waarbij u uiteenlopende duurzame activiteiten kunt bezoeken. Dit jaar is het thema: ‘De Groene Uitdaging’.

Als participant van de DGBC organiseert ook Unica diverse activiteiten tijdens deze week. U vindt deze activiteiten hieronder of in het menu links. U bent van harte welkom.

Activiteiten Unica

21 september 2015
Seminar: BREEAM-NL In-Use, hoe verloopt het certificeringsproces?
Locatie: Amsterdam

22 september 2015
Seminar nearly Zero Energy Buildings: Samen op weg naar energieneutraal

Locatie: Hoevelaken22 september 2015
Seminar Duurzaam Gebouwd Op Locatie: BIM
Locatie: Bunnik23 september 2015
Seminar: Hoe organiseer je een gasloze wijk met een ESCo? Verduurzamen met biomassa
Locatie: Zwolle23 september 2015
Rondleiding DIFFER: duurzame nieuwbouw
Locatie: Eindhoven24 september 2015
Rondleiding door klimaatneutraal datacenter Unica Schutte ICT
Locatie: Almere

 

 

 

Samen sterker fonds

Maak kans op € 22.500,- voor uw initiatief

Beste ondernemer,

Ook in 2015 organiseert Rabobank Randmeren een competitie in het kader van het Rabobank Randmeren Samen Sterker Fonds. Hiervoor zijn wij op zoek naar plaatselijke initiatieven.

Doel
Het Samen Sterker Fonds van Rabobank Randmeren heeft als doel de economische dynamiek in de regio Randmeren te versterken. Hiervoor stelt de bank een bedrag van in totaal € 50.000,- ter beschikking. Zo willen wij een aandeel hebben in onze regio.

Vijf initiatieven
We zijn op zoek naar initiatieven die een impuls geven aan de economische vitaliteit, duurzaamheid en/of leefbaarheid (in wonen of zorg) in de genoemde gemeenten. De initiatieven dienen tot stand te komen door of te leiden tot samenwerking tussen meerdere partijen. Het is de bedoeling dat wij vanuit elk van de gemeenten waar Rabobank Randmeren is gevestigd (Harderwijk, Ermelo, Putten, Nijkerk en Bunschoten-Spakenburg) een initiatief nomineren.

Nominatie
Op 23 september 2015 maken wij de vijf genomineerde initiatieven bekend.

Competitie
De vijf genomineerde initiatieven strijden vervolgens tot en met 25 november 2015 om de Samen Sterker Fonds Award en de verdeling van het beschikbare budget van € 50.000,-. De verdeling van dit budget geschiedt als volgt:

Beste plan: € 22.500,-
2e plaats: € 12.500,-
Overige drie plannen: € 5.000,-

Inschrijving
Heeft u een initiatief dat aan de bovengenoemde criteria voldoet? Laat het ons dan weten via inschrijving van het project via de speciale website van het Samen Sterker Fonds.

Met vriendelijke groet,

Klaas Bos, Kantoordirecteur Bunschoten-Spakenburg
Rutger Jan Lusseveld, Kantoordirecteur Nijkerk
Martijn Stoffelsen, Kantoordirecteur Putten
Marcel Korving, Kantoordirecteur Ermelo
Wim Sederel, Kantoordirecteur Harderwijk

Inloopbijeenkomst Knooppunt Hoevelaken, 25 augustus

Bij knooppunt Hoevelaken staan veel files. Daarom gaat Rijkswaterstaat in samenwerking met de regio (gemeenten en provincies) het knooppunt Hoevelaken en de wegen ernaar toe aanpakken: het knooppunt wordt aangepast, en de A1 tussen Bunschoten en Barneveld en de A28 tussen Nijkerk en Leusden worden verbreed. Inmiddels is de aanbesteding afgerond en is bekend dat de combinatie A1|28 (BAM, van Oord in samenwerking met Arcadis) dit project gaat uitvoeren. Hun ontwerp, het zogeheten aanbiedingsontwerp, willen zij graag aan u laten zien. Daarom organiseren zij twee inloopbijeenkomsten.

Doel van de bijeenkomsten

Het ontwerp kan in de komende maanden op onderdelen nog worden geoptimaliseerd. Het helpt Rijkswaterstaat en de Combinatie A1|28 om heel goed te begrijpen wat de omgeving vindt van het ontwerp. Over welke onderdelen van het ontwerp bent u enthousiast en waar maakt u zich zorgen over? Die input nemen we mee zodat de Minister in maart 2016 de Voorkeursvariant kan vaststellen die als basis dient voor de planologische procedure in de vorm van een (Ontwerp) Tracébesluit. De inloopbijeenkomsten maken geen onderdeel uit van de formele inspraak, het betreft een informele consultatie van de omgeving.

Het ontwerp wordt toegelicht van 19:00 tot 21:00 uur op:

 • · Dinsdag 25 augustus in Hotel de Klepperman, Oosterdorpsstraat 11, 3871 AA in Hoevelaken
 • · Woensdag 26 augustus in Hotel Mercure, Nieuwe Poort 20, 3812 PA in Amersfoort

Programma per avond

19:00 – 19:15: Inloop

19:15 – 19:30: Plenaire inleiding over doel en opzet van de avond en vervolgstappen

19:30 – 21:00: Informatiemarkt: Het ontwerp wordt aan u gepresenteerd in de vorm van informatiepanelen, ontwerptekeningen, maquette en een korte film. Er zijn vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en de Combinatie A1|28 aanwezig om vragen te beantwoorden en uw reactie te horen.

Tijdens de avond stellen we aan u de volgende vraag:

“Over welke onderdelen van het ontwerp bent u enthousiast en welke suggesties of aandachtspunten wilt u meegeven bij de verdere uitwerking van deze oplossing? Houdt u er rekening mee dat suggesties die kostenverhogend zijn of de contourlijn van het project overschrijden minder kansrijk zijn dan suggesties die kostenneutraal zijn en binnen de contourlijn kunnen worden opgelost.” Als voorbeeld: Een extra fly-over heeft weinig kans van slagen, een andere aansluiting van een fietspad (binnen de Contourlijn) is mogelijk wel bespreekbaar.

U kunt uw suggesties en aandachtspunten ter plekke noteren op reactieformulieren of bespreken met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en de Combinatie A1|28. Of u kunt uw reactie en vragen tot 3 weken na de avonden opsturen per mail (knooppunthoevelaken@rws.nl). Alle ontvangen reacties worden gebundeld en verwerkt tot één verslag dat we u binnen 5 weken toesturen. Dit verslag dient als input voor de verdere detaillering van het ontwerp in het komende half jaar.

Het ontwerp wordt op 19 augustus via de site van Rijkswaterstaat openbaar gemaakt (www.rws.nl/hoevelaken). U kunt vooraf dus het ontwerp al inzien.

De avond is toegankelijk voor alle belangstellenden (burgers, stichtingen, verenigingen en ondernemers) die geïnteresseerd zijn in het project Knooppunt Hoevelaken. Heeft u tussentijds vragen over het project, dan kunt u deze aan het projectteam van Rijkswaterstaat stellen. U kunt uw vraag sturen naar knooppunthoevelaken@rws.nl of u kunt contact opnemen met de informatielijn van Rijkswaterstaat (0800-8002). Dit gratis nummer is zeven dagen per week bereikbaar, maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 07.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag en zondag (inclusief feestdagen) van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Wij zijn zeer benieuwd naar uw reactie en hopen u te spreken op één van beide avonden!

Met vriendelijke groet,

Marjolein de Gorter-Manhoudt – projectmanager A28|A1 Knooppunt Hoevelaken van Rijkswaterstaat

Peter Lapidaire – projectdirecteur Combinatie A1|28

 

Rijden zonder bestuurder

Beste genodigden,

Het duurt niet lang meer of de eerste WEpods rijdt in onze regio. Naar verwachting zal het eerste automatische voertuig (dus zonder bestuurder) eind juli 2015 in Nederland aankomen en zal in november daadwerkelijk gaan rijden tussen Ede-Wageningen en Wageningen Campus.

Er is al regelmatig nieuws gepubliceerd waarin de provincie Gelderland trots vertelt dat dit project wordt gerealiseerd. De projectleider (Alwin Bakker) vindt het geweldig dat juist de FoodValley regio dit unicum heeft. Dat heeft hij op 1 mei jl. ook toegelicht aan een klein aantal ondernemers. Het is nu aan partijen in de regio om te zorgen voor exposure, enthousiasme en deelnemende partners. Het project is een fantastisch uithangbord om te laten zien dat innovatie in FoodValley regio topprioriteit is. Hoe gaan we dit met elkaar uitdragen? Het idee is om met elkaar korte, krachtige voorstellen op een rij zetten (quick wins) rondom de komst van deze voertuigen. Dit is uniek in de wereld. Daar mogen we trots op zijn. Zelfs China Daily en Washington Post schrijven hierover. We zijn minstens zo ver als Google, wellicht verder.

Juist als ondernemers, overheid en onderwijs zien we dit als typisch bovenlokaal project. Dus kansen genoeg voor gemeenten (zoals citymarketing), onderwijsinstellingen (zoals Kennisas), Federatie Ondernemerskringen Valleiregio, VNO-NCW, Regionaal Centrum voor Technologie etc.

U bent van harte welkom op 1 juli om 8.30 uur voor het DREAM&DO HOUR. De Christelijke Hogeschool Ede is onze gastheer. We bedenken met elkaar in slechts 1 uur waar we over dromen en beslissen hoe we dit gaan bereiken. Het programma is als volgt:

8.30 uur Ontvangst

8.45 uur Welkom en sneak preview WEpods

8.55 uur Interactieve DREAM&DO – connecting inspirators

9.30 uur Afsluiting

Wilt u zich aanmelden, stuur een mail naar info@bhninfo.nl
Namens het organiserend comité,

Lisette de Jong, Youngwise

Peter Pors, VNO-NCW en FOV

Wicha Benus, RCT de Vallei

 

Lokale groeiagenda, ondernemer doet u mee?

Beste Ondernemer,

U kunt actief een bijdrage leveren aan het versterken van de lokale economie.

De gemeente Nijkerk is tot 2030 een groeigemeente. Hiervoor is o.a. door het college een ‘Lokale economische groeiagenda’ samengesteld. De gemeente Nijkerk geeft invulling aan de lokale economische groeiagenda met de uitvoering van diverse projecten. Namens de bedrijven werkt de BHN in deze samen met de NOV en LTO randmeren.

De projecten in het kader van deze groeiagenda worden vorm gegeven door werkgroepen waarin u als ondernemer actief een rol in kunt vervullen.

Voor het gebied Binnenstad zijn drie werkgroepen actief, ‘Vastgoed’, ‘Openbare ruimte’ en ‘Branding’.

Daarnaast staan enkele projecten in de startblokken of zijn in een aanvangstadium. Hierbij wordt aansluiting en deelname gezocht bij de lokale bedrijven en ondernemers.

De werkgroepen waarvoor deelnemende bedrijven gezocht worden zijn:

Thema Duurzaamheid

 • Het realiseren van een Biogascentrale
 • Nijkerk verduurzamen (Co2 Neutraal)

Thema Werk en Inkomen

 • Aantrekkelijkheid arbeidsmarkt
 • In Nijkerk staat niemand langs de kant
 • Digitale communicatie tussen overheid en bedrijfsleven

 Thema Vitaal buitengebied

 • Glasvezel
 • Bestemmingsplan
 • Koepelplan Landgoed Appel

Voor de bezetting van de diverse werkgroepen wordt gezocht naar kandidaten met een directe betrokkenheid of deskundigheid op deze deelgebieden.

Heeft u interesse voor en/of belang bij één van de thema’s en werkgroepen, meld u aan om mee te denken en mee te helpen vorm en inhoud te geven aan een werkgroep. Diverse werkgroepen zijn tevens nog op zoek naar een voorzitter.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de voorzitter van de BHN, Gerrit-Jan Bezemer.

U kunt uw interesse kenbaar maken door een mail te sturen naar info@bhninfo.nl. Wij zorgen dat uw aanmelding op de juiste plaats terecht komt.
Geef in uw mail aan naar welk thema en welke wergroep uw interesse uitgaat.

Het bestuur van de BHN

 

Afscheid Dieter van de Castel

VCB Notarissen nogt klanten en relaties uit voor de afscheidsreceptie van Dieter van de Castel.

Op donderdag 4 juni neemt Dieter afscheid. U wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

De receptie begint om 16:00 uur op Landgoed ‘De Salentijn’.

U kunt zich hiervoor aanmelden op de website van VCB.www.vbcnotarissen.nl/afscheidDieter

Meer informatie vindt u in bijgaande uitnodiging
Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de BHN

 

Tijdelijke huurruimte over bij BHN-lid

We hebben tijdelijk wat ruimte over. Onlangs kwam een lid van de BHN bij toeval vragen of we wat ruimte over hebben. Die hebben we kunnen helpen voor de periode van 3 maanden waarnaar men zocht.
Nu kwamen we op het idee om dat eens wat breder neer te leggen. Niet gratis, maar we zien dat er voor tijdelijk soms allerlei lastige afspraken moeten worden gemaakt. Bij ons gaat het onder het kopje vriendendienst, bekend worden bij collega’s elkaar helpen.
Een collega BHN-lid bracht ons op het idee om dat eens wat breder onder de aandacht te brengen. Dit bedrijf konden we helpen voor een periode van 4 maanden met “een bijzonder project”. Zij blij en wij blij………….. Leuk te kunnen helpen, elkaar en elkaars bedrijf eens op een andere manier te leren kennen. Dat moet het uitgangspunt zijn.
Kantoorruimte 150 m2
100 palletplaatsen / opslag
1000 m2 buitenterrein
150 m2 entresol
Bel of mail ons voor de voorwaarden.
Met vriendelijke groet, kind regards,
Evert Zuiddam
CEO / Owner
T: 0031 33 24 777 02
M: 0031 65 32 431 14
RiZZ B.V.
Ambachtsstraat 11
3861 RH  NIJKERK (NL)
P.O. Box 1010
3860 BA NIJKERK (NL)
T: 0031 33 24 777 00
F: 0031 33 24 777 41

 

Nanotechnologie in wetenschap

Rotary Nijkerk organiseert op donderdag 28 mei een lezing over nanotechnologie en nanowetenschap.

Professor Cees Dekker is in staat om de ingewikkelde materie op eenvoudige en begrijpelijke wijze te vertellen.

De avond is zowel voor leden van de Rotary als voor andere geïnteresseerde ondernemers in de gemeente Nijkerk.

Datum: 28 mei 2015
Locatie: Kade 10
Aanvang: 19:00 uur
Toegang: Gratis

Onderzoek containeroverslag in Nijkerk

Onderzoek Container overslag in Nijkerk

In het kader van de revitalisering van bedrijventerrein Arkervaart-Oost heeft de gemeente in 2014 onderzoek laten verrichten naar de (on)mogelijkheden voor een betere benutting van de vaarweg Arkervaart. Onder andere voor de aan- en afvoer van containers. Hieruit kwam naar voren dat:

 • containers van/naar Nijkerk (en de regio) op dit moment via de weg worden vervoerd;
 • de Arkervaart in Nijkerk toegankelijk is voor kleine containerbinnenvaartschepen;
 • in Nijkerk locaties beschikbaar zijn om containerschepen te laden/lossen;
 • in de regio ook andere havens/overslaglocaties beschikbaar zijn om containerschepen te laden/lossen. Zo onderzoekt de gemeente Harderwijk momenteel de haalbaarheid van een (openbare) binnenvaartoverslagfaciliteit aan de Lorentzhaven in Harderwijk;
 • er kansen zijn voor ondernemers om via samenwerking het containervervoer duurzamer (via binnenvaart of rail) te organiseren.

In het verleden hebben ondernemers zoals Bouw Logistics positieve ervaringen opgedaan met containervervoer via de binnenvaart. Er werd gebruik gemaakt van de haven van Harderwijk. De inzet van binnenvaart leverde ondernemingen een kostenefficiënt, betrouwbaar en duurzaam vervoersalternatief.

Verschillende ondernemers waaronder Bouw Logistics hebben aangegeven dat ze met de gemeente willen bekijken of het haalbaar is om de eigen containers samen met containers van andere bedrijven in en rond Nijkerk via de Arkervaart te vervoeren. De Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk neemt daarom samen met de gemeente het initiatief voor een inventarisatie van de belangstelling voor een overslagfaciliteit voor containers in Nijkerk. Wij stellen aan u als ondernemer graag de volgende drie vragen:

 1. Heeft uw bedrijf transportvolume (in containers, bulk, stukgoed of projectlading) dat geschikt zou kunnen zijn voor vervoer over water?
 2. Wat is de omvang uit gedrukt in TUE; Twenty Unit Equivalent (dus een 40ft is 2 TUE) van dit transportvolume?
 3. Is uw bedrijf geïnteresseerd in een (openbare) binnenvaartoverslaglocatie aan de Arkervaart?

Graag ontvangen wij uw reactie met uw contactgegevens vóór <datum>. U kunt uw reactie via mail verzenden naar w.vogelesang@nijkerk.eu.

Wij kijken uit naar uw positieve reactie op deze mogelijke havenontwikkeling en houden u op de hoogte van de resultaten van deze rondvraag en van het vervolg.

G.D. Horst                                                          G.J. Bezemer

Wethouder                                                         Voorzitter

Gemeente Nijkerk                                               Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk